A magyar hadtörténelem három katasztrófát tart számon: a muhi csatát, Mohácsot és a Don-kanyart a II. világháborúban. A muhi csatát követően IV. Béla királyunk újjáépítette az országot. Mi történt Mohács után? Valóban végzetes katasztrófa volt?

mohacsi_csata

Székely Bertalan: A mohácsi csata Forrás: Wikipédia

A csatában egy 20.000 fős magyar hadsereg a háromszoros túlerőben lévő török sereggel állt szemben. A fővezér, Tomori Pál kalocsai érsek a magyar lovasság támadásában látta a megoldást. Ez kezdeti sikereket hozott, majd a török tüzérség fölénye megtörte, és a csata tragédiába fulladt. A vezérek, köztük Tomori Pál, hősi halált haltak, a katonák nagy része elesett. A király, II. Lajos menekülés közben a Csele-patakba fulladt. (Egyes források szerint megölték.)

lajos_kiraly_megtalalasa

Székely Bertalan: II. Lajos tetemének feltalálása Forrás: Wikipédia

Ezt követően a törökök kifosztották Budát, majd elhagyták az országot. Lett volna lehetőség a nemzet erőinek az egyesítésére és az ország ellenállásának megszervezésére. Ez azonban nem történt meg. II. Lajos halála után az ország két királyt választott, Szapolyai Jánost és Habsburg Ferdinándot. A két király az ellenállás megszervezése helyett egymás ellen kezdett háborút.

Szapolyai később a törökkel kötött szövetséget. Ennek csak az lehetett a logikus következménye, hogy 1541-ben a törökök elfoglalták Budát és az ország három részre szakadt. Mohács példája azt mutatja, hogy nem a vesztett csata, hanem a nemzeti széthúzás vezethet nemzeti tragédiához.

 

Weninger Endre

 

 

Hozzászólások