Legyen minden tetted és szavad Isten szép simogatása és mosolya! – A felnövő ember akkor fejlődik egészségesen, ha van egy szűkebb környezete, amelyért különösen felelős, s amelyben a bizalom légköre veszi körül.

Ha ellenséges tekintetek kereszttüzébe kerülünk, kihúzzuk magunkat, olykor bravúrokra is készek vagyunk, a fenyegetettség tudata azonban nem lehet tartós állapot. Aki folyton ellenséges szemek előtt kénytelen élni, az agresszív kényszeres személyiséggé válik. Annak folytonosan igazolnia kell önmagát, s előbb-utóbb kimerül ebben a kényszerű erőfeszítésben.

A gyermeket anyaméhként veszi körül a család, de a felnövekvő fiatal, sőt felnőtt ember is akkor tud emberségében megmaradni, annak útján mindig előre jutni, ha van hová hazatérnie. Ez az otthon nem valami „Paradicsomkert”, ahol „örökké csillagos az ég”, de olyan mély, őszinte emberi kapcsolatok viszonyrendszere, amelyekben a gond és a küzdelem is tisztító erejű!

Szent Gály Kata: Testvéreink

Vannak sugárzó arcok,
amelyek mindig élnek,
s a századok ködének
homálya nem borít.
Istenben élő létük
időtlensége árad,
és arcuk vonalának
tüzében eszme gyújt.
Vajon, pár évtizedre,
csak ott, ahol születtem,
csak egy parányi körben
fog hatni életem?

Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.”- János evangéliuma, részlet –

A Biblia szerint „a mi hazánk a mennyben van”, s igazi otthont ott találunk, ahol Jézus Krisztus helyet készített nekünk az Atya asztalánál. A földi vándoréletünk mégsem valami magányos hányattatás, hanem családi kötelékbe kapcsol bennünket, otthont épít nekünk, bár ideiglenes otthont, amely veszélyeztetettségében is az örök élet ígéretét hordozza.

Csodálkozz rá önmagadra, és kíváncsian bontsd ki, fedezd fel mindazt az értéket, amit beléd helyezett a Mindenható Isten. Egészen biztos, hogy amit teszel, amit kimondasz, Isten szép simogatásának, égből jövő boldog mosolyának kell lennie. Betűidnek az iskolai füzetben, szavaidnak az osztályban, erőfeszítésednek az otthoni munkában, jelenlétednek barátnőid és barátaid körében, időnként jókedvű, tréfás kacagásod mások számára felemelőnek és áldásnak kell lenni.

Nem lehetsz sodródó falevél, értelmetlen fájdalom vagy vérző seb ezen a földön. Egészen biztos, hogy Isten senkit sem azért teremtett, hogy botrány legyen. Az Úr azt szeretné, hogy a magunk módján a belénk fektetett Isteni ajándékot kibontakoztassuk családunk, iskolai közösségünk, hazánk számára, és az ő szeretetének tündöklő jelei legyünk.

Nemcsak a testét kell megszülni a gyermeknek, de meg kell szülni a személyiségét a világ számára és a lelkét az örök életnek. A szülőknek nemcsak az anyagi javakat kell megosztaniuk a gyermekkel, hanem a szellemi és lelki vagyont, amely támaszuk, erőforrásuk életük útján.

A gyermek megszülésére az Édesanyák kórházba vonulnak, hogy az orvosok nyújtotta segítséggel és biztonsággal egészséges gyermekük szülessen. Hogy búzaszem legyen, sok gyümölcsöt adjon, és szeretetteljes jel legyen sokak számára. Hogy örök élete legyen majd az Atyánál!

 

Görbe László piarista

 Elhangzott a Kecskeméti Televízió Örömhír című adásában 2018. augusztus 10-én. 

 

 

Hozzászólások