A felelősség helytállási kötelezettség mindazért, amit teszünk, avagy elmulasztunk. A felelősség számadási kötelezettséget jelent olyan cselekedetekről, amelyeket az ember tudva és szabadon hajtott végre.

Feltétele a beszámíthatóság, következménye pedig az érdem és a jutalom vagy a büntetés. Ez azt jelenti, hogy a felelősség általános értelemben a társadalmi normáknak való állandó alávetettséget előfeltételezi, valamint jelentéstartalmába beletartozik a társadalmi normák megsértése esetére előírt szankcióknak való alávetettség. Felelősségről azonban nem csupán társadalmi értelemben beszélhetünk. Van jogi felelősség (jogi normáknak való alávetettség) és politikai, erkölcsi, valamint érzelmi is.
A felelősségre vonásnak az ősi időktől ismert formája a magánbosszú intézménye, a talio elv érvényessége egy közösségben, vagyis szemet szemért, fogat fogért. Ennek keretében figyelni kellett az arányosságra: mindenki tette mértékében tudta felelősségét, várhatta a felelősségre vonást.

“Igaz, az ember nem felel felbukkanó vágyaiért, gondolataiért.
Olyanok ezek, mint egy átsuhanó madárraj a ház felett.
De ha a madarak fészket is raknak az eresz alatt, ott élnek,
szaporodnak, azért már az ember is felel. Mert beleegyezett.”
(kínai bölcsesség)

Istentől kapott legnagyobb felelősségünkre mutat rá Szent-Györgyi Albert:

“Uram!

E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül,
Rejtett, titkos kincsekkel tele,
Képessé tettél művedet megérteni.
(…)
Uram! Legyünk társak az alkotásban
Dolgozzunk tovább műved nyomán,
Hogy bolygónk a bőség, a boldogság
És az összhang erős otthona legyen.”

Az ókori görögöknél Aiszkhülosz Perzsák című tragédiájának bemutatásához fűződik az a szempont, hogy az állam vezetőit milyen felelősség terheli. Arisztotelész pedig már az erkölcsi felelősségről szólt, ami akkor lép életbe, ha hatalmunkban áll megfontolni és akarni a jót és rosszat.

A római jogászok dolgozták ki azokat a szabályokat, amelyek a jogi felelősség rendjének a mai napig alapjául szolgálnak.

A Biblia szerint a felelősség nem csupán névtelen számadási kötelezettség, hanem az ember válasza Isten megszólítására (jól jelzi ezt a magyar szó, amelynek gyökere a felel ige). A felelősségre vonást a Paradicsomból való kiűzetés követte. Azonban rájuk bízatott a föld egésze is. Isten a felebaráti szeretetben az embert összekötötte a másik emberrel, a felebarátjával, akiért felelősséggel tartozik. Mózes valószínűleg azért ódzkodott a feladatok megosztásától, mert különleges, lelki természetű megbízatást kapott: azt, hogy Isten nevében szóljon. Mi is, ha elhivatottak vagyunk, átérezzük, milyen hatalmas felelősség Istenről, Isten nevében beszélni az emberekkel. A bizonyságtevés és az evangelizáció komoly feladat. Tisztában vagyunk azzal, hogy az emberek örök élete forog kockán. Miközben ennek valóban megfontolt cselekvésre kell késztetnie, mégis mindig készen kell állnunk arra, hogy bevonjuk a misszióba az embereket.

A perszonalista gondolkodás szem előtt tartja az individuumot, és a kapcsolatát is az őt körülvevő közösségekkel. Így magában foglalja a közös felelősség szellemét. A felelősségvállalásra mondott igenben az erkölcsi értékrend megvallása jut kifejezésre. A konkrét felebaráton túl tehát, az ember felelős a környezetéért, a munkájával alakított nagyobb világért is, és a globalizáció által egyre fontosabbá válik a társadalomért és a nemzetek közösségéért érzett felelősség is. Ennek fölismerése elengedhetetlen céljaink fölismeréséhez.

Mindennapjainkban a felelősség kifejezéssel olyan helyzetet határozunk meg, amellyel akkor kerülünk szembe, ha valaki elmulasztotta kötelezettségét, sőt megszegte valamely norma által előírt kötelmét. Az a norma lehet törvény, szokás, erkölcsi vagy vallási elv. A rokon értelmű szavak is jelzik e területeket: kötelezettség, ódium, obligó, tartozás, számadás, kötelem, jótállás, kezesség, szavatosság.

A felelősségre vonás intézményesíthető, állam, egyház, iskola keretében. Ám a felelősséget mindenkinek egyenként kell vállalnia. Azért, ami két ember között történik, mindketten felelősek. A jóért is, a rosszért is.

Jeles íróktól, gondolkodóktól idézünk:

“Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre.” – Márai Sándor

„Kötelességem figyelni a szóra, bánnom a szóval odaadás és felelősség.” – Nagy László

“Mindenki maga irányítja sorsát; mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait. Csak mi tartozunk ezért felelősséggel, senki más.” – XIV. Dalai Láma

“Az embernek meg kell alkotnia saját magát: mivel a szabadságunk adott, lépten-nyomon választanunk kell, ami felelősséggel ruház föl bennünket.” – Jean-Paul Sartre

“Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
– Az idő, amit a rózsámra vesztegettem… – ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
– Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka. – Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért…
– Felelős vagyok a rózsámért – ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.” – Antoine de Saint-Exupery

 

To’Piro

(illusztráció: Antalffy Yvette)