100 éves az ima világnapja – „Az ima szavai erős pozitív rezgéssel bírnak. Jó hatással vannak a testre és a lélekre egyaránt, mivel harmonizálják a testünkben keringő életenergiát.” A. O. Esther

Az amerikai asszonyok XIX. századi kezdeményezésére indult imanap éve 1920. A keresztény nők ökumenikus imanapján a békéért, az emberek közötti egyetértésért, a gyermekek jobb jövőjéért imádkoznak. Annak bizonyítására szolgál, hogy az imádság és a cselekvés elválaszthatatlan, és mindkettő mérhetetlen befolyást gyakorol a világra. Minden évben valamely ország vallásos női bizottsága készíti el az imanap szertartási anyagát.

100 eves az ima vilagnapja

Március másodika, az Ima Nemzetközi Világnapja a legtöbb egyház számára különleges ünnep.
Mi az ima? Az Istenhez fordulás; egy szellemi lényhez gondolatban vagy fennhangon intézett kérés, szándék, ígéret, illetve hálaadás vagy magasztalás a kapott szellemi támogatásért.

Felekezetektől függetlenül ekkor mindenhol programokat, miséket tartanak. Vagy hosszabb elvonulásra mennek a hívek, hogy az egész nap során átadhassák magukat az imádkozás folyamatának.

Az ima vallási fogalom. A legpontosabb meghatározása: az egyén és a Teremtő kommunikációja. Amikor imádkozunk, akár előre lefektetett, több ezer éve érvényes szövegeket mondunk, akár saját szavainkkal fohászkodunk, minden esetben személyes lelki töltettel áthatva végezzük.

Az ima egyidős az emberiséggel. A kapcsolat legtisztább, legközvetlenebb formája, ami az Úr és gyermeke között jön létre. Gyakran egyszerűsége és rövidsége folytán válik gyönyörűvé és erőssé.

Az ima nemcsak üzenet, kapcsolat, hanem Maga az Úr jelenléte, képviselete is hang formájában, ajkunkon, szívünkben. Isten, az Ő Neve, és a Hozzá szóló fohász nem különbözik egymástól. Ezért az imádság a legteljesebb folyamat, cél és út is egyben. Az Úr gyakorlatilag benne foglaltatik abban az eszközben, amely által a célt keressük.

az ima vilagnapja alkalmabol

 

Rákóczi Ferenc imája

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.

Az Ima Nemzetközi Világnapja a legtöbb egyház számára különleges ünnep. Egyes vallásokban kisebb böjttel kísérik ezt az alkalmat, hogy az idő nagy részét valóban az imádkozásnak szentelhessék.

Kegyelmes Isten, kinek kezében
életemet adtam,
Viseld gondomot, vezéreld utamot,
mert csak rád maradtam.

Balassi Bálint imája

Ám túl azon, hogy az ima saját érvényesítésünk és lelki fejlődésünk útja, túl azon, hogy önös, egy ajándék is, amelyet lelki tanítóinktól kaptunk, és jó, ha magunk is továbbadjuk. Az Ima világnapján célszerű az imádság folyamatába másokat is bevonni, ezt a megtapasztalást mások számára is lehetővé tenni.

Az imádság minden vallás számára rendkívüli. A kereszténységben az ima szintén nagyon fontos. A Szentírásból származó szöveg, amit a hívek naponta háromszor, de kevésbé kötött időben végeznek. „Napjában háromszor elmondom a rózsafüzért, a Miatyánkot és az Üdvözlégy-et” – ecseteli egy mélyen hívő római katolikus asszony. Szintén jellegzetes a vallásokban az étkezésekhez köthető ima, az étel felajánlása vagy az Úr meghívása az asztalhoz egy fohász által. (Ez az Asztali áldás.)

Költőinknél is olvashatjuk: Légyen minden óhajtásunk Szent ima. (Vörösmarty Mihály)

Zendűl, kondul szent harangszó, … „Imára! imára! … ” (Arany János)

Órákon át görcsösen és vakon | daráltam imáimat. (Szabó Lőrinc)

„Az imádság az Istenben való bizalom útja és eszköze.” (Pilinszky J.)

Kelj fel és járj!
Budapest – Jézus jólismert, a Bethesda tavánál egykor elhangzott felszólítása 2020. február 1-jén bátorításként hatott a világ- imanapi előkészítő konferenciára érkezett közel 150 résztvevő számára. Valamennyien azért gyűltek össze a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában, hogy ötleteket meríthessenek a gyülekezetükben a március első péntekén tartandó imanapi alkalomra. A figyelem és a közös ima ereje 2020-ban: Zimbabwe – imakérésük: megbékélés, mindaz, ami lehetővé teszi az asszonyok számára az önrendelkezés szabadságát. (Zimbabwe egy Magyarország területénél négyszer nagyobb ország Afrika déli részén.)

Országszerte több száz településen, a legváltozatosabb helyszíneken szerveznek felekezetközi imaalkalmat a helyi keresztyén közösségek. A világ-imanapnak otthont adhat egy művelődési ház, iskola, idősek otthona, templom, gyülekezeti terem. De tökéletes alkalom lehet egy baráti összejövetel vagy iskolai foglalkozás – hittan, történelem, földrajzóra – keretében a világ- imanapi program egy-egy eleméhez nyúlni.

Az Igén keresztül Isten szól az emberhez, az imádságban viszont az ember beszél Istenhez. A Biblia egyik legnagyobb tanítása az, hogy az ember Isten elé állhat, és elmondhatja hálaadását vagy könyörgését a meghallgatás reményében. Az előfeltétel csupán annyi, hogy hinni kell Istenben. Abban, hogy Ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.” (János 15,7)

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

Hozzászólások