Ebben az iskolában már az én gyerekkoromban is Mackó bácsi mesélt.

tortenet07

Gyerekkoromban ide jártunk korcsolyázni, mert akkortájt olyan hideg telek voltak, hogy pedellusok még felöntötték a sportpályát vízzel este és az reggelre kiváló jégpályává lett.

Volt, hogy Sas Elemérrel, a kiváló fizikus-tanárral is egy jégen korcsolyázhattunk itt.

maisk

Németvölgyi (Mackós) iskola és óvoda: Budapest XII. kerület Németvölgyi út 42-52

 

A Mackós iskola története

1930 előtt az iskola helyén mély árok húzódott, mely a környező hegyek esővizét, hólevét vezette le az Alkotás utcai fedett csatornához. Épületek még nem voltak. Az első világháború után megindult a rohamos építkezés. Magán- és bérházak egymás után emelkedtek és egyre több és több tanuló volt a Márvány utcai iskolában. Ez tette szükségessé, hogy a Németvölgyi úton új elemi népiskola épüljön.

tortenet01
1932. február 29-én a főváros képviseletében megjelent dr. Vécsey Kálmán tanácsjegyző átadta az iskolát első igazgatójának, Rátonyi Ferencnek. 1932. március 1-én minden átmeneti zökkenő nélkül a korábban a Márvány utcában működő iskola elfoglalta helyét, és azonnal megkezdődött a rendes tanítás is. A felépült iskola akkor a legmodernebb, leghigiénikusabb követelményeknek is megfelelt. A kellemesen ható halványzöld ajtók, ablakok, a kovácsoltvas díszek, a szép bútorok kedvessé, széppé tették az osztályokat.

Ekkor a tanulók száma 194 volt, a következő esztendőben a létszám már 386-ra emelkedett. Ugyancsak az iskolában nyert elhelyezést az 55 ágyas diákszálló. A vidékről vagy külföldről jövő diákok kedves, tiszta szállást találtak itt.

Évről évre szaporodott a tanulók száma az osztályok számával együtt. Az 1934-35-ös tanévben már 8 fiú és 6 leány elemi iskolai osztály volt 388 tanulóval és 17 tantestületi taggal. Az iskola előterében akkor állították fel Lányi Dezső szobrász alkotását, a “mackós” szobrokat.

Az iskola életét a II. világháború megbolygatta, 1940-ben a főváros Élelmiszerjegy Központnak foglalta le az épületet. Majd egy év után az iskola visszakerült az épületbe, de a Gizella leánygimnáziummal kellett megosztania a tantermeket. Ekkor a felső tagozat más iskolába került. Az 1944-45-ös tanév, – a II. világháború vége –teljesen megváltoztatta az iskola képét. Német katonai híradósok foglalták el, a naptári év végén elcsendesedett az iskola. Szomorú napok következtek, ágyúk, gránátok, bombák fülsiketítő zaja váltotta fel a gyerekek hangját.

tortenet09

A háború befejezése után borzalmas látvány volt az iskola külső és belső képe egyaránt. A tátongó lyukak, a beszakadt mennyezet, a tokostól kiszakadt ajtók és ablakok, a rom és piszok mind azt mondták: “Soha többé háborút!” Az újjáépítés lassan megkezdődött Rátonyi Ferenc igazgató vezetésével. Ekkor az iskola társbérlőt kapott, 1945. márciusában költözött a Németvölgyi úti Népiskola épületébe a Polgári Leányiskola. 1945. szeptemberében párhuzamosan működött az épületben a polgári leányiskola, mint az általános iskola felső tagozata, és az elemi fiúiskola. 1947-48-ban rendeződött a két oktatási intézmény kapcsolata, egy épületen belül működött az általános fiú és leányiskola.

Ekkor vezették be azt a váltakozási rendszert, hogy az iskolában fél napig a fiúk, fél napig pedig a lányok tartózkodnak, s ez alatt a fél nap alatt az egész épület a fiú, illetve a leányiskoláé. Évek teltek el, míg az iskola külső és belső képe megközelítette a jelenlegit. 1954-55-ben az iskola külső felújítása befejeződött, a háborús károk eltűntek.

1961. szeptember 1-vel a két általános iskolát közös igazgatás alá vonták, a két iskola létszáma az egyesítéskor 1282(!) fő volt. Az 1954-55. tanévtől a Németvölgyi út 41. sz. alatt lévő barakképületekben a BM Üdültetési és Gyermekneveltetési alosztály szolgálati érdekből hetes bentlakásos koedukált gyermekotthont szervezett.

logo

Az 1986/87. tanévtől – a Németvölgyi Általános Iskola pedagógiai koncepcióját ez időszakban a széles körű tehetséggondozás jellemezte. Ezért a tradicionális angol tagozat helyett egy olyan modulrendszert dolgoztak ki, melybe beletartozott az idegen nyelv (angol, német), a számítástechnika, a népi gyerekjáték, a néptánc, a színjátszás, a kézműves tevékenység és a sport.

2001-ben a kerületben működő Herman Ottó általános Iskola feladatait átvéve, annak jogutódjaként stabilizálódott a tanulók létszáma. Az újonnan érkezett gyerekek rövid idő alatt beilleszkedtek az új környezetbe, “belakták” a két épületet.

Az iskola neve 2002. július 18. óta Németvölgyi Általános Iskola.

Forrás: az iskola honlapja

 

Az előző részek:

A Mackómese-történelem folytatódik 1. – nemcsak gyerekeknek

A 112 éves Teddy szokatlan köszöntése

 

Antalffy Yvette