Egyik legnépszerűbb politikai személyiségünk ő, akinek számtalan szobra található országszerte, akit a magyar nép a 19. században „Kossuth apánk”-ként emlegetett, akiről népdalok, nóták terjedtek el. Ennek ellenére a személye vita tárgya lett a történészek körében. Arról folyik a vita, hogy kinek volt igaza a két nagy horderejű történelmi személyiség közül: Kossuthnak vagy legnagyobb politikai ellenfelének, Széchenyi Istvánnak.

kossuth_lajos1

Sokan úgy érvelnek, hogy Kossuth meggondolatlanul belevitte nemzetünket egy fegyveres konfliktusba, amely csak kudarccal végződhetett. Jobb lett volna a Széchenyi által kijelölt, megfontolt utat követni. Ennek a napjainkban divatossá vált véleménynek a hívei megfeledkeznek arról, hogy Kossuth nem akart fegyveres harcot, ezzel szemben a reformkori ellenzék vezetőjeként rengeteget tett Magyarország fejlődéséért.

kossuth_cegleden

Akkor pedig, amikor az már elkerülhetetlenné vált, vállalta a fegyveres harcot is az ország függetlenségéért. Oroszlánrésze volt abban, hogy a szinte semmiből létrejött egy olyan honvédsereg, amely a tavaszi hadjáratban kiverte az osztrákokat az országból.

Kossuth egy győztes szabadságharc vezetője volt, azt csak a beavatkozó orosz hadsereg túlereje verte le. Ezt az osztrákok is tisztán látták, ezért később kénytelenek voltak elfogadni a kiegyezést, amely a magyar történelem leggyorsabb és leglátványosabb gazdasági fejlődését indította el.

kossuth_temetes

Kossuth Lajos gyászmenete 1894-ben Budapesten (Klösz György felvétele) Forrás: Wikipédia

Kossuth az emigrációban is mindvégig a hazája érdekében munkálkodott. Minden európai változást megpróbált kihasználni, hogy elérje Magyarország függetlenségét. Sajnos a nemzetközi helyzet ezt lehetetlenné tette, amit élete utolsó időszakában a „turini remete” is megértett. Ennek ellenére nem volt hajlandó letenni az állampolgársági esküt a szabadságharcunkat leverő Ferenc József császár előtt, így már csak a koporsóban térhetett haza.

1894. március 20-án, 92 éves korában halt meg Torinóban. A Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra, s bár hivatalos gyásznapot nem rendelhettek el Ferenc József miatt, temetése mégis az egész nemzet gyászát tükrözte. Az illúziórombolók ellenére emlékét a magyarság úgy őrzi, mint történelmünk egy dicsőséges korszakának vezetőjéét.

Weninger Endre

Képek forrása: Wikipédia

Hozzászólások