A Bács-Kiskun Megyei Könyvtárban jártunk, az igazgatónővel beszélgettünk

Marika, mióta töltöd be az igazgatói tisztséget a Megyei Könyvtárban?

1990 óta. Rám bízták az új könyvtár építésének szakmai irányítását, közreműködtem a szakmai program kidolgozásában, együttműködtem a tervezőkkel. 1993. december 11-én lerakták az új könyvtár alapkövét és 1996. augusztus 16-án megtörtént a Katona József Könyvtár új épületének átadása.

Milyen feladatai vannak egy könyvtárigazgatónak?

Nekem sokféle. Természetesen a legfontosabb az, hogy átlássam és irányítsam az egész intézmény működését, koordináljam a megye többi könyvtárának nyújtott szolgáltatást. Kapcsolatot tartok a fenntartóval, partnereinkkel. Négy évtizede veszek részt különböző szakmai szervezetek munkájában, a minisztériumi szaktárcánk megbízásából többféle munkacsoportban képviselem a szakmát. Indulása óta, húsz éve dolgozom  a  Nemzeti Kulturális Alap szakkollégiumaiban, második ciklusban a Bizottságban. Rendszeres feladataim közé tartozik több országos projekt irányítása, megvalósítása, jogszabályalkotásban való szakértői munka, mint ahogy a megyei vezető szakfelügyelői teendők is. Folyamatosan tanítok a felnőttképzésben, évente több tucat előadást tartok, publikálok.

Tennivalóid szorosan kapcsolódnak a könyvtár vállalásaihoz, szolgáltatásaihoz. Mit emelnél ki ezek közül?

Az alapfeladatunk a gyűjtemény gyarapítása, sokféle információszolgáltatás, amelynek középpontjában a tájékozódás, tanulás áll. Kiemelném szerepünket – a hagyományos kultúraközvetítés mellett – a digitális kultúra elterjesztésében, az új tanulási formák megteremtésében. Nagyon fontos esélyteremtő lehetőségünk van abban is, hogy a különböző hátrányos helyzetű társadalmi rétegek ne szakadjanak le a többiektől még jobban, így különösen a gyerekekre, idősekre, egészségükben károsodottakra figyelünk.  

Vannak speciális szolgáltatásaitok is. Ezek által otthonossá válik a könyvtár, szinte kényezteti az idelátogatókat.

Fontos az, hogy sok értékes könyvvel gyarapodjon gyűjteményünk, de figyelmünket mindenképpen az emberekre kell fordítanunk, és becsalogatnunk őket a könyvek világába. Nem elég őriznünk a könyveket, hanem el kell érnünk, hogy az olvasók igényeljék a szolgáltatásainkat.

Kezdjük mindjárt a legfiatalabbakkal, a kisbabákkal, akik közül évente átlagosan már ötszáznak van Babaolvasójegye. Rendkívül népszerű a csütörtökönként meghirdetett Babahancurka foglalkozás, amelyre a nagy érdeklődés miatt regisztrálni kell. A kismamákat tematikus könyvajánlással (Baba-Mama ajánló bibliográfia) segítjük a nevelés szakirodalmának megismerésében, valamint kölcsönözhetik az Anyák Lapja és a Kismama című magazinokat. A babák gondozására, szoptatására alkalmas szobával várjuk a tanulni, olvasni vágyó kismamákat! A Katona József Könyvtár elnyerte ezért a “Bababarát terület” címet.

Az óvodáskorú és a kisiskolás korosztály számára kialakítottunk a Gyermekvilág részlegben egy barátságosan berendezett kuckót, amely várja az olvasni, tanulni, barátkozni, játszani szerető apróságokat.

Népszerű az egészségprogramunk, melynek keretében 2011-ben átadtunk egy Könyvtári Egészségudvart, ahol Outfit kültéri sporteszközök rendszeres mozgást biztosítanak valamennyi korosztály számára a szabad levegőn. Javítják a mozgáskoordinációt, erősítik az állóképességet, fejlesztik a ritmusérzéket, a kéz- és lábkoordinációt. Erősítik a gerincoszlopot, megmozgatják a kar, a láb és a has izmait egyaránt.

Célunk, hogy mindenkihez eljusson a könyvtári szolgáltatás, azokhoz is, akik valamilyen oknál fogva intézményünket személyesen nem tudják felkeresni. Az ő számukra hoztuk létre az Otthon Könyvtár szolgáltatásait. Számukra házhoz szállítjuk a kért könyveket, mint ahogy a szociális otthonokban élőknek is.  
Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pontot működtetünk 2000 óta. Az ezzel kapcsolatos munkánkról, rendezvényeinkről, aktualitásokról, valamint az Európai Unió friss híreiről folyamatosan tájékoztatást adunk a lakosságnak, iskoláknak, civil szervezeteknek.

Akkreditált felnőttképző intézményként megyeszerte a lakosság internethasználói tanfolyamait, illetve országosan a könyvtárosok minőségbiztosítási tanfolyamait szervezzük már egy évtizede. Évente több mint hétszázötven rendezvényre, képzési napra kerül sor intézményünkben.

Megyei szinten milyen szolgáltatásokat tudtok nyújtani a helyi könyvtáraknak?

Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatásunk jelenleg 7 kistérség 60 településén gondoskodik arról, hogy a kistelepüléseken élők helyben jussanak korszerű könyvtári szolgáltatáshoz. A 3000 lakosnál kisebb települések igényelhetik ezt a formát, ha helyet és könyvtárost biztosítanak a könyvtárellátáshoz. A legfontosabb, hogy minél gyorsabban korszerűsítsük a régi, lepusztult, elhanyagolt állományokat, épületeket.

A kistelepülések alapvetően előnyeit élvezhetik ennek az együttműködésnek: szakembereink végzik az állománygyarapítást a helyi könyvtáros javaslata alapján, 38 %-os kedvezménnyel vásároljuk meg számukra a beszerzendő új könyveket, hatékonyabban tudjuk a forrásaikat felhasználni. Bevonjuk őket megyei és országos programjainkba, képzéseinkbe. Segítjük, koordináljuk az épületek felújítását, terveink alapján készül az egységes, de egyediségeket is figyelembe vevő berendezés, a saját informatikai rendszerünkbe kapcsoljuk be őket, ami igen költségtakarékos. A hatvan településből év végére már az ötvenedikben adjuk át a megújult könyvtárat.

Egy európai uniós pályázat keretén belül létrehoztuk a BÁCS-TUDÁS-TÁR projectet, melynek célja, hogy a megye lakóinak, kulturális intézményeinek közösségi tudástára legyen. Új szolgáltatásainkkal és adatbázisainkkal szeretnénk megteremteni az önálló tájékozódás, tanulás lehetőségét, minden korosztály számára elérhető, felhasználható ismeret átadását.

Honnan van ehhez forrása a Megyei Könyvtárnak?

A szolgáltatások forrásait a kistérségi társulásokon keresztül biztosítja az állam, a felújításokra az önkormányzatok pályáznak segítségünkkel, amely eltérő lehetőségeket kínál. A legtöbb településen az önkormányzat a könyvtár nyilvános tereinek megnövelését, az épület korszerűsítését saját erőforrásából oldja meg, a berendezésre 10 %-os önrésszel a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázik. Van azonban arra is példa, hogy a kulturális létesítmény, amelyben működik a könyvtár, teljesen megújul – tetőfelújítás, nyílászáró, burkolatcsere, festés, mázolás, esetleg épületbővítés, amelyhez sokkal nagyobb forrás szükséges. Ilyen európai uniós pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz lehetett benyújtani, amit Bács megye több települése is megtett.

Ennek köszönhetjük, hogy 2015-re befejeződik a könyvtárhálózat fejlesztése, és ebben Bács-Kiskun megye mintául szolgálhat az egész országban. Sőt, európai szinten is élen járunk a kistelepülési könyvtárak fejlesztésében.

Milyen új kihívások, feladatok várnak rád?

A megyei könyvtár 2012. január 1-től állami intézmény lett, irányítását jelenleg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium látja el, közvetlen fenntartója a Bács-Kiskun Megyei Intézményirányítási Központ. Szakmai irányítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, s mivel a megyeszékhelyen működünk, így Kecskemét Megyei jogú Várossal is kapcsolatban állunk.

Ebben újra változás fog bekövetkezni, mivel 2013. január 1-től visszakerül az önkormányzati szférába a megyei könyvtár is, és a megyeszékhely város veszi át fenntartását. Jelenleg folyik az erre vonatkozó törvény előkészítése, amelyben aktívan részt veszek. Ugyancsak változás következik be a kistelepülési könyvtárellátásban a kistérségi társulások megszűnésével, aminek szintén ezekben a napokban a törvényalkotási fázisában vagyunk. Új finanszírozási rendszert kellett kidolgozni, számos feladatot, szolgáltatást újra kellett gondolni.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnökeként nemcsak a jogszabályalkotás nagy feladat, hanem az új szabályok elfogadtatása a szakmával, gyakorlati alkalmazhatósága a legnagyobb kihívás.

A Nemzeti Kulturális Alapnál is teljes átalakulás történt, új kollégiumi rendszer állt fel ez év elején. Jelenleg a Könyvkiadási és a Közgyűjteményi Kollégium munkáját segítem, felügyelem, ahol az egyik legfontosabb feladat egy új típusú könyvkiadási, könyvtári támogatási rendszer beindítása. Szóval nem unatkozom!

Jó egészséget és sok erőt kívánunk ennek a sok szép feladatnak a teljesítéséhez!

 

 

Kecskemét, 2012. szeptember 17.

 

Weninger Endréné

Hozzászólások