250 évvel ezelőtt, 1762. július 26-án Kecskeméten született Kelemen László színész, színigazgató. Az első magyar nyelvű társulat vezetője, színésze, szükség szerint rendezője, ügyelője és állandó műfordítója is volt.

Szülővárosában több alkalommal is felléptek. Első ízben 1796. június 4-én, ettől az időponttól számítják a kecskeméti hivatásos színjátszás kezdetét. Kelemen társulata 1800-ban is szerepelt Kecskeméten. A város vezetőihez írott levelében így írt: “Méltóztatott a Nemes Tanács nemzeti magyar játszó társaságunkhoz buzgó s igaz hazafiúi szeretetét olyan példás jelek által megmutatni, ami néműek az érzékeny szíveket a legméltóbb hálaadásra buzdítják fel.”

Kelemen László jogi pályára készült, és ügyvédi oklevelének megszerzése után a gödöllői Grassalkovich kastélyban kapott jól jövedelmező állást. Európa több nagyvárosában is járt, és visszatérve még jobban megtapasztalta a magyarországi elmaradott viszonyokat. Azt tapasztalta a külföldi országokban, hogy a színházak, a színészet nagy hatással voltak a nemzeti öntudatra. Ráday Pál gróf és Kazinczy Ferenc buzdítására létrehozott egy kis színjátszó társaságot. Elég mostoha körülmények között játszottak, vidéken is felléptek.

Színészi pályája legnagyobb sikerét Bessenyei György A filozófus című darabjának Pontyi szerepében aratta. Mivel a magyar irodalomban nem volt elegendő eljátszható színdarab, német nyelvből „magyarított” színműveket. Még Shakespeare Othello-ját is átültette németből. A színtársulat azonban nem tudott megküzdeni a nehézségekkel és feloszlott. Kelemen László életének további főbb helyszínei Nagyvárad, Ráckeve, Makó, Csanádpalota.

1814. december 24-én halt meg Csanádpalotán, szobor őrzi az emlékét. A kecskeméti kamaraszínház az ő nevét viseli.

 

 

 

Weninger Endréné