SEJ, HAJ BÚZASZÁR

Sej, haj, búzaszár
    Búzaszár
Milyen leányt ringattál
    Ringattál
Aranyszeme, mint a Nap
Haja, mint a sugarak
Sej, haj búzaszár
    Búzaszár
Engem is ott ringassál,
    ringassál

Mintegy százhuszonöt fotóm jelent meg, ezzel reprezentálva, hol jártam s kikkel találkoztam. Első kötetem 1974-ben FÉNY-HÍD ALATT címmel, s a legutolsó a HIT ÉVE kapcsán 2013-ban, A HIT EREJE címmel jelent meg. A TV 1-en kívül talán minden TV-ben szerepeltem, de legtöbbet a Budapest TV-ben ahol a NAP EMBERE is lehettem, és a Krúdy Körből több író és képzőművész társamat is bemutathattam. Az utóbbi időben a TV 10-ben szerepeltem a legtöbbet, évente három-négyszer. A TV 10-ben Király Lajos többször is szerepelt velem.

A HIT EREJE

E mély csöndben

sápadt, fáradt arcomat

fény érintette

Imádkozom

A Hit ereje

csordult a szívembe

 Uram!

Adj erőt, hogy e Hittel

veled tovább éljek

Érző, hívő magyar

keresztényként

hozzád megtérjek…

Mit jelentett számodra az Irodalmi József Attila Szabadegyetem elvégzése?

Az Irodalmi József Attila Szabadegyetemre járást is Gerencséri Jenőnek köszönhetem. Ez az esti képzési lehetőség is jó volt arra, hogy nagyon ismert, elismert előadóktól ismerhettem meg az ókori, az európai és a magyar irodalmat. Ilyen tanáraim voltak: Czine Mihály, Keresztúry Dezső, Elbert János, Vass István és Hegedűs Géza, akitől a költészettant tanulhattam meg. Nagyon nagy jelentősége volt ennek életemben. A képzőművészeti szakon pedig Pogány Ö. Gábortól tanultam sokat, hogyan kell a kiállításokat megnyitni, mire kell odafigyelni. Szóval e tanulmányokkal nem csak irodalmi és képzőművészeti tudásom és emberismeretem gazdagodott, hanem olyan értékekhez jutottam, amit ma is tudok használni.

Pályafutásod alatt sok híres költővel sikerült megismerkedned. Említenél néhányat?

”Atyai jó barátnak” is tekintem Fodor Andrást, aki Somogyhoz kötődött, ahova én is apai ágon. Általa a SOMOGY folyóiratban a haláláig rendszeresen megjelentek verseim. Ide sorolom Laczkó András szerkesztőt is. Majd Tüskés Tibor folytatta a megjelentetést a SOMOGY-ban, Orsovai Emil az Ifjúsági Magazinnál fedezett föl és jelentette meg a verseim.

A Rádiónál Linka Ágnes volt az, aki felismerte a verseim költői erejét. Lendván a Muratáj főszerkesztője, prof. dr. Varga József. A Krúdy Körben sokat köszönhettem Kende Sándor írónak, aki őszinte és szókimondó volt, Bíró András író, költő, szerkesztőnek, aki nemrég múlt 90 éves. Említettem Czine Mihályt és Keresztúry Dezsőt, akik a közvetlen professzori nagy irodalmi tudásukkal tudtak rám hatni, segíteni.

Hatással voltak rám a nagy elődök: Berzsenyi, Petőfi, Krúdy Gyula, akinek szép költői hasonlatai ragadtak meg, Kassák, József Attila, Radnóti, Váci Mihály, Nagy László… A külföldiek közül Pabló Neruda. Hatással van rám Keres Emil Kossuth-díjas Kiváló és Érdemes Művész, költő is, aki szép szonetteket ír.

Tudom, hogy szívügyednek tekinted a fiatalok felkarolását, támogatását. Hogyan segítettél nekik?

Ez a segítségnyújtás még Hegedűs Géza professzortól ragadt rám, amikor hozzá jártam költészettan órára. Ekkor határoztam el, hogy én is foglalkozom fiatal költőkkel, a költészettanra neveléssel. A negyven év alatt számtalan költő került ki a kezem alól, de volt, hogy évente nyolc-tíz ifjú költővel is foglalkoztam. Jelenleg kettő van. Van, akinek már a sokadik kötete jelenik meg, és „mesteremnek” szólít. Volt olyan rendezvényünk, ahol „Mester és Tanítványa” vagy „Tanítványai” léptünk föl sikeresen. Itt Kőbányán is „menedzseltem” egy fiatal írókból, költőkből álló társaságot, és 2007-ben megalapítottam a Kőbányai Írók, Költők Egyesületét.

VEDD OLTALMADBA

(Dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatására)

Ó, Mindenség Ura,

e kicsiny magyar nemzet

szív-lélek hű szolgáját,

kérlek, vedd, vedd oltalmadba!

Vedd oltalmadba,

mert ő is oltalmába vette

e Nép szegény betegét,

s erőddel gyógyította.

Ó, Uram e szent napon

te is szenteld meg e

földi paradicsom emberét,

a szegények orvosát.

Szerette Népét,

ahogy te szereted Néped,

e Földön élő Hívőket,

— arcodra formált embermását.

Ó, Uram az évezred

szent ünnepi küszöbén

tekints le e sokat a szenvedett

magyar Népre is!

Adj nékik dicső, szebb jövőt!

Ó, Uram: kerülje őket átok

betegség, s a végzet is!

Ámen!

Nagy L. Éva

2013. június 12.

Hozzászólások