Kanizsa József a Számadás című antológiáról – A Montázsmagazin tíz éves működése alatt igyekeztem figyelemmel kísérni a munkájukat, és segítettem, ahol lehetett segíteni ezt a nemes feladatú, „ország-világot” érintő irodalmi és képzőművészeti felvállalást. Ezt a nem mindennapi munkát, amit Weninger Endréné Erzsike vállalt föl a családjával, barátaival együtt.

A honlapon kiépített hálózattal beépültek a világháló kapcsolatrendszerébe, ezzel ország-világ előtt ismertté vált a MONTÁZSMAGAZIN szépirodalom és a művészetek felé nyitott tevékenysége.

kanizsa

Kanizsa József:

A SZÁMADÁS című antológia: sok-sok író, költő, irodalmár, képzőművész és a művészet minden ágában ismert egyéniség bekapcsolódása, bemutatása.

Az pedig különleges lehetőség volt számomra, hogy a jubileumi antológiához előszót írhattam. Kezdetektől fogva ismerem a szervező, a kapcsolatok kialakításainak folyamatát. A néhány éve elhunyt Antalfy István író, költő, az AGRIKON lap szerkesztő-újságírójának köszönhetően kapcsolódtam Weninger Endréné Erzsike munkájához is. E számítógépes világban tudtam, hogy jövője lesz ennek az irodalmi, képzőművészeti célzattal indult kezdeményezésnek. Éreztem, hogy az alakuló közösségnek olyan építő ereje lesz, hogy kinő Kecskemét, de még az országhatáron is túlra, és eljut a nagyvilágban élő magyarokhoz.

Időt, energiát nem kímélve, különleges tudás birtokában és az egyéni lendülettel teremtettek nívós esteket, bonyolítottak le színvonalas, értéket adó rendezvényeket. A Honlapon pedig a bemutatkozások, a riportok, az interjúk megjelentetésével teremtettek új lehetőséget az írók, költők, képzőművészek, művészek, esetenként más műfajból is bekapcsolódó egyének bemutatásával, kapcsolattartásával irodalmi értéket. Ezzel a lehetőséggel a fiatalabb irodalmár generáció számára is adtak bizonyítási, sőt fejlődési lehetőséget, hogy a magyar irodalmi életbe be tudjanak kapcsolódni, friss, új értéket tudjanak adni az utókor számra.

A Számadás című antológia bemutatóján (Weninger Endréné és Weninger Nóra)

Az egymásra odafigyelés, a „biztos jövő” megteremtése is lehet erős „malter”, kötőelem a mi földi életünkben és e szép magyar honban. Úgy érzem, erre teremtett bennünket az Úr, hogy ezt a megtartó erőt mi, írók, költők, művészek, tudósok vagy a rátermett vezetők tudjuk fenntartani, megtartani. De nem szabad visszaélni vele, csak józan ésszel, mindenféle tudással felkészülten szabad megtenni.

Az írókban, költőkben, művészekben eddig felhalmozódott „bölcsesség erejével” lehet hatni az Olvasóinkra, a honlapokat böngésző érdeklődőkre, hiszen ebben a szép magyar honban kell élnünk, cselekednünk, jövőt teremtenünk az utódok számára. Ez lehet üzenet is a fiataljainknak, ne hagyják el az országot, itt verjenek gyökeret, alapozzák meg a biztos, békés, boldog jövőt. Ők hassanak az „uralkodóinkra”, hogy ez a „szebb jövő” mielőbb elérhető és b i z t o s legyen ebben a magyar hazában.

A SZÁMADÁS antológiában 48 szerző – író, költő, festőművész, grafikusművész – alkotása jelenhetett meg, adhatta közkinccsé írásait, képzőművészi munkáit. Nincs arra lehetőségem, hogy mind a 48 szerzőtől mutassak be részleteteket, vagy említsek meg minden képzőművészt.

kanizsa

Kanizsa József költő, író Montázsmagazinért díjban részesült.

A borítón Kotaszek Hedvig „Őrző” című festménye látható. A hátoldalon Weninger Erzsébet alapító-szerkesztő, és Weninger Nóra főszerkesztő megjegyzései olvashatóak. „A Montázsmagazin arra hívta a költőket, írókat, képzőművészeket, hogy egy pályázat, majd antológia keretében osszák meg velünk a témával kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket, s általuk a műveket is. A Számadás című antológia ezekből az alkotásokból született.” …”Az alkotók sokféle témában, más-más stílusban fejezik ki mondanivalójukat. Ettől lesz színes a kötet, igazi ínyencség a kultúrát kedvelőknek.”

Hiszem, hogy a magyar szónál nincs szebb a világon. Ennyi szép, kifejezésben, tartalomban gazdag szókinccsel csak mi rendelkezünk. Ezeket kell bölcsen felhasználni az írástudóknak, a törvényt alkotóknak, s ezeknek a szavaknak erejével kell, hogy tudjunk hatni az érző szívekre, az értő lelkekre, Olvasóinkra itthon e hazában és a világ népe, magyarjai számára.

A Montázsmagazin 10. születésnapja és antológia bemutató

SZÁMADÁS legyen minden eddigi, a MONTÁZSMAGAZIN-hoz kapcsolódott, és a jövőben ide csatlakozó író, költő, művészek számára itthon és a nagyvilágban, hogy tudják gyarapítani a magyar irodalmi, képzőművészeti, művészeti értékeket. E rövid földi életünkben ezt a kincset át kell örökíteni az utódok, a jövő generációja javára.

Bízom abban, hogy a most megjelent új antológiában is „kincsek, szépírói írások, értékes művészeti alkotások” kerültek kiadásra. Mindez a Montázsmagazin vezetőinek, szervezőinek, az antológia szerkesztőinek köszönhetően.

A Montázsmagazin és a WING KIADÓ közös kiadványa. Felelős vezető: Weninger Endréné. Készült a Biró Family Könyvkiadó Nyomdaüzemben, 2022-ben. 170 oldal.

Weninger Endrénét – aki maga is kerek évfordulót ünnepel – Isten éltesse, és a magam és az Olvasók nevében is kívánok további sok sikert, jó egészséget…

kanizsa

A Montázsmagazin majdnem teljes szerkesztősége

Magam részéről, aki szintén „számadásra” készültem ebben az évben, további sok sikert kívánok az alkotóknak, a szerkesztőknek az értékes magyar irodalmi kincsek, képzőművészeti, művészi alkotások megjelentetéséhez, az antológiához.

Az Olvasóknak pedig sok örömet kívánok őszinte megbecsüléssel, igaz zalai, zajki szívvel, és kívánom, hogy mindenki megtalálja a szívét, lelkét felvidító írást, művet: Kanizsa József

 

Kanizsa József

 

Kapcsolódó cikkünk