A debreceni református kollégiumban érettségizett, felsőfokú természettudományi tanulmányokat a göttingeni és a berlini egyetemen folytatott.

Az egyetem után katonai szolgálatba lépett, huszártiszt lett, majd 1881-től országgyűlési képviselő volt. Ekkor ismerkedett meg Rudolf trónörökössel, aki élénk figyelemmel kísérte a kor földrajzi felfedezéseit. A Görgényi-havasokban történt közös vadászatok alkalmával terveztek meg egy afrikai vadászexpedíciót. A vadászaton kívül a Kilimandzsáró megmászását is céljukul tűzték ki.

                                                                     

Kelet-Afrika ismeretlen tájain még jól jött volna Rudolfnak és a Monarchiának egy esetleges afrikai gyarmatszerzés is. Bár Teleki nagybirtokos mágnás, a Habsburgok bizalmasa, a főrendi ház tagja volt, vállalkozott a sok kényelmetlenséggel járó utazásra. A megismerés vágya és a tudásszomj hajtotta. Lelkes, bátor és áldozatkész volt, és igen fogékony a tudományok iránt.

Gróf Teleki Sámuel Afrikának addig ismeretlen területeit járta be, ahol előtte még európai utazó nem járt, és a térképen fehér folt volt. Olyan kutatómunkát végzett ez a különleges egyéniségű ember, amellyel méltán büszkélkedhet a magyar tudomány, mert jelentős mértékben gyarapította az emberiség Afrikára vonatkozó ismereteit.

Az 1887-ben induló nagyszabású expedíció rendkívül sikeres volt. Felfedezéseik dióhéjban:

•    Kb. 3000 km hosszú utat tettek meg az ismeretlen afrikai kontinensen, Kenyában. Erről az útról térképeket készítettek.
•    Teleki felfedezett egy nagyobb és egy kisebb tavat, a nagyobbikat Rudolf trónörökösről, a kisebbiket feleségéről, Stefániáról nevezte el. Kenya függetlenné válása óta  Turkana-tó és Chew Bahir-tó néven szerepelnek a térképeken.
•    Egy működő vulkánra talált az expedíció, amely még mindig a Teleki-vulkán nevet viseli.
•    Elérték a Kilimandzsáró és a Kenya hegyek hóhatárát. A Kenya-hegy egyik völgyét szintén Telekiről nevezték el.
•    Részletes kőzet és ásványgyűjteménnyel tértek haza.
•    Ismeretlen növény-és állatfajokat fedeztek fel.
•    Hatalmas tárgyi gyűjteményt hoztak haza: fegyvereket, ékszereket, ruhákat, edényeket, eszközöket és trófeákat
•    A bejárt területek törzseinek néprajzi leírását, anyanyelvük bemutatását köszönhetjük még a Teleki-expedíciónak.

                                                   

Noha Teleki gróf 1894-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, felfedezéseit nem hozta nyilvánosságra, ezért sokáig német kezdeményezésnek tekintették ezt a különleges expedíciót. Később még számos utazást tett Jáván, Szumátrán és Borneón, Elő-Indiában és Szudánban.

Weninger Endréné

2013. március 12.