Mondd, szereted az állatokat,
s figyeled őket néhanap:
hogy mit csinálnak, hogyan élnek,
s a maguk nyelvén mit mesélnek,
vagy miről hallgatnak, mikor komor
csöndjükbe burkolózva ülnek,
és titokzatos, hallgatag
külön világukba merülnek?

Október 4-e 1931 óta az Állatok Világnapja. Az állatokat az emberek többsége szeretettel emlegeti, társnak, barátnak tartja. Sajnos nem mindenki. Az állatok bántalmazása elleni tiltakozásul minden évben felvonulást szerveznek a  különböző állatvédő szervezetek. A hétvégén ezen kívül még számos program várja az állatokat és a természetet szerető embereket.

Október 4-e Assisi Szent Ferenc ünnepe is, akit az állatok védőszentjeként is tisztelünk. A fennmaradt legendák szerint szava erejével még egy vad farkast is megszelídített, rábeszélve őt, hogy ne fosztogassa Gubbio városának környékét és ne tartsa rettegésben a lakosokat.  A madaraknak is prédikált, ez az ábrázolás rendszeresen megjelenik a szentről készült festményeken. A természet szépségei iránt fogékony emberek mindenképpen példaképüknek tekinthetik őt. Naphimnuszában így ír a minket körülvevő világ csodáiról:

Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és minden csillaga az égnek!
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden Te alkotásod.
Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, tűz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Részlet Szent Ferenc és a gubbiói farkas történetéből a Szent Ferenc Virágoskertje című legendagyűjteményből (Fioretti):

Az ordastól való félelem annyira hatalmába kerítette őket, hogy végül már senki sem mert a falakon kívül mutatkozni.
Szent Ferencnek igen megesett a szíve rajtuk, és elhatározta, hogy fölkeresi a farkast, bár a lakosok óva intették őt. Keresztet vetett magára, és minden bizalmát Istenbe helyezve kivonult a városból. Egy darabig társai is elkísérték, de csakhamar inukba szállt a bátorságuk, így aztán Szent Ferenc egyedül ment az ordas tanyája felé. És íme a polgárok szeme láttára, akik összegyűltek, hogy láthassák a csodát, az említett fenevad acsarkodva rohant a Szent felé, ám amikor egészen a közelébe érkezett, Szent Ferenc a kereszt jelét vetette rá, majd magához hívta, és így szólott hozzá:
– Gyere ide, Farkas testvér, Krisztus nevében parancsolom, hogy se engem, se másokat ne bántsál.
És halljatok csodát! Abban a pillanatban, amikor Szent Ferenc keresztet vetett rá, a szörnyű bestia összecsukta száját, lelassította futását, majd meghunyászkodva, szelíd bárányként kullogott oda a Szenthez, és lábai elé kuporodott.

 

Az állatvédelmi törvény szigorodásával talán tettünk egy lépést a bántalmazás visszaszorítása felé, azonban még mindig sok a tennivaló elsősorban az állatok megbecsülése szempontjából. A társállatok valódi barátaink lehetnek, vigasztalnak és örömet szereznek, okosabbak, mintsem gondolnánk. Hűségesek, gyakran megbízhatóbbak és nagylelkűbbek, mint sok ember. Meglepőek és nevetésre ingerelnek, de érző lények is, ragaszkodnak hozzánk, és ezt nem restellik kimutatni. Valóban kisebb testvéreink, akik megértésre és elfogadásra várnak. Bár nem emberek, kötelességünk törődni velük, nem hagyhatjuk őket magukra. Aki egy állatot bántalmaz, az egy embert is képes bántani.

Az Állatok Világnapjához kapcsolódó hétvégi programokról az alábbi oldalakon találunk több információt:

www.zoobudapest.com (Fővárosi Állat-és Növénykert)
www.arvacska.hu (Árvácska Állatmenhely, Szentendre)
www.rex.hu (Rex Alapítvány)
www.noeallatotthon.hu (Noé Állatotthon)
www.allatvedok.hu (Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség)

 

 

Tégy próbát, hisz ember vagy: értsd meg
a bennük szorongó miértet;
segíts nekik, mond ki helyettük
azt, ami ott ködlik a testük
vaksi lelkében – vidd közelebb
az állatokhoz az embereket,

hogy megértsenek végre minket.

S mi is őket, kisebb testvéreinket.

(A versidézetek Rónay György: “Mondd, szereted az állatokat?” című költeményéből származnak)

 

Weninger Nóra

2012. október 6.

Hozzászólások