Elfelejtjük, hogy Gáza valójában ősi város, az Egyiptomot és Szíriát összekötő Via Maris fontos pontja. Nem véletlenül ment itt keresztül Nagy Sándor és Napóleon is.

Gáza soha nem volt a zarándoklatok elsődleges célpontja, pedig szent föld. Az Ószövetség huszonkét alkalommal tesz róla említést. A leghíresebb jelenet, ami Gázában történt, Sámsonról szól. Amikor Delila árulása, majd haja elvesztése után elerőtlenedik, a Bírák könyve elbeszélése szerint a filiszteusok templomában ezt kéri Sámson: „Haljak meg a filiszteusokkal együtt!” – mintha a mai Gáza végtelen fájdalmának megjövendölése lenne.

Az evangéliumokban nem szerepel Gáza neve, bár a helyi hagyomány szerint Mária és József megálltak itt a gyermek Jézussal Egyiptomból hazatérőben – a latin rítusú templomot éppen ezért a Szent Család-templomának nevezik. Az Apostolok Cselekedetei nyolcadik fejezetében a Jeruzsálemből Gázába vezető úton találkozott Fülöp apostol egy magas tisztséget betöltő etiópiai férfival, elbeszélgetett vele, magyarázta neki a Szentírást, majd megkeresztelte.

A kereszténység történetében Gáza Hilarion remete nevével kapcsolódik össze. 291 körül született az ősi Gázától néhány kilométerre délre. Az egyiptomi Alexandriában tanult retorikát, amikor megtért. Két hónapig élt a sivatagban Remete Szent Antal mellett, majd visszament Gázába, ahol húsz évig élt remeteként, a város kikötőjének közelében. Csodákat tett, híre elterjedt az egész vidéken. Követőivel megalapították Umm el-’Amr kolostorát, amelynek romjai ma is láthatóak Gázában. Mivel a hely nem tartozik a Palesztin Nemzeti Hatóság fennhatósága alá, az UNESCO számára nehézséget okoz, hogy a világörökség részének nyilvánítsák, pedig rajta van a listájukon. 

Gáza híres püspöke volt Szent Porfiriusz a 4. és az 5. század fordulóján, huszonöt éven keresztül. Leromboltatta Marnasz templomát és keresztény bazilikát építtetett a helyére. Két évszázaddal később megérkeztek az arabok, akik átalakították a templomot, amely ma is a gázai nagymecset szerepét tölti be. Az ősi városrészben egy görög-ortodox templom őrzi ma a püspök nevét.

Forrás: Magyar Kurír

2012. december 26.

Hozzászólások