Könyvbemutató – Csendembe takarlak című új kötetébe verseket és prózai műveket is válogatott  a keceli szerző, Fitó Ica (Tóth Lászlóné Filus Ilona). A könyv bemutatójára sokan összegyűltek a Városi Könyvtár és Művelődési Házban, és izgatottan várták, hogy az est elkezdődjön. Ünnepi hangulat érződött a levegőben.  Meg gyöngyvirágillat. Jó volt ott lenni!

fito ica

A könyvtár részéről Flaiszné Sendula Margit köszöntötte a jelenlévőket. Röviden bemutatta a szerzőt és a beszélgetőtársát, Weninger Endrénét, a Montázsmagazin tulajdonosát, szerkesztőjét a közönségnek. Szinte kár volt olyan meghatottan elcsendesednie a közönségnek, mert azonnal felcsendült a zene: Nyitány A dzsungel könyve című musicalből. Akik énekeltek és táncoltak, a keceli Musical Stúdió tagjai voltak kedves majmocskáknak álcázva magukat. Illés Márin Éva tanítványai az est folyamán négyszer örvendeztették meg a hallgatóságot énekükkel és táncukkal. Üdítő élmény volt. 

A könyvbemutató elején Fitó Ica szerző is köszöntötte a közönséget. Megköszönte a támogatóinak, hogy segítettek a kötet megjelenésében.

Majd megkérte Weningerné Erzsébetet, hogy mondjon magáról néhány mondatot. A rövid bemutatkozásból kiderült, hogy egy tanár, vers- és regényíró, valamint újságíró vezeti majd a beszélgetést – egy személyben. Bevezetőjében azt is elárulta, hogy csaknem tíz éve ismerik egymást a szerzővel, és nagyon sok kapcsolódási pont volt eddig az életükben. 

fito ica

Ica is tagja lett a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének, részt vett a rendezvényein, az Irodalmi Kávéházban, valamint a Montázsmagazin antológia bemutatóin Kecskeméten. Később a magazin szerkesztője lett több éven keresztül. Hát innen ered a barátságuk… 

Az új könyv egy életinterjúval kezdődik, amely a Montázsmagazinban jelent meg 2015-ben. Információban gazdag írás, felöleli Ica egész életét. Megtudjuk belőle, hogy igen fiatalon ment férjhez, még be sem fejezte a középiskolát. A szerző hozzátette, hogy ha meg nem is bánta a korai házasságot, de igyekezett azért az álmát is megvalósítani: mindig is tanítónő szeretett volna lenni. Hosszabb és nehezebb utat választott hozzá, de végül mégis célt ért. Erőfeszítéseit a férje támogatta, a két kisfia pedig örömmel töltötte meg az életét. 

“Több mint tíz éve kezdtem el írni. Nyugdíjba vonulásom előtt pár évvel valami megfogalmazhatatlan, hatalmas íráskényszer fogott el. Fejemben állandóan rímek, ritmusok kergették egymást, és addig feszített, amíg papírra nem vetettem ezeket a gondolatokat. Volt, hogy úton, vezetés közben vagy a tanórán – míg gyerekeim némán olvastak – jöttek a gondolatok. Egyszerűen muszáj volt lejegyeznem, még a remegés is elfogott mindaddig, míg le nem írtam. Verseimmel felmerészkedtem az internetre” – kezdte a mesélést Fitó Ica.

A 2009-ben megjelent Asszonylélek c. kötetben Matos Maja, Radva Juli, Ruder Jana versei mellett Fitó Ica alkotásai is megtalálhatóak. Sorban jelentek meg művei különböző antológiákban. Édesanyja életét az Ilonca c. kisregényében írta meg, ami először E-könyv formában került fel a világhálóra, majd része lett a 2013-ban kiadott Csendhangok c. kötetnek.

“Sok minden történt azóta. Irodalmi pályázatokon mérettem meg írásaimat, verseket, prózákat egyaránt. Antológiák sorakoznak a könyvespolcomon, a pályázatok eredményeként ezekbe az én írásaim is bekerültek. A legutóbbi antológiát, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége kiadványát tavaly vettem át, melyben egy 1. díjas versem és egy 3. díjas prózám található. 2007-ben a Keceli Értéktár Kulturális Öröksége kategóriába felvételre került irodalmi munkásságom. Ugyanez évben Pro Urbe kitüntetést vehettem át Kecelen” – emlékezett vissza munkásságára Ica. 

A könyvről beszélgetve megtudtuk, hogyan csoportosította a szerző a műveit. Az első csokor a Lélekversek címet viseli. A második rész a természetről, az évszakokról, keceli pillanatokról, a tópartról szól. Sok verse íródott Kecelről, hiszen igazi lokálpatrióta ő. Majd naplójegyzetek és prózai írások következnek a kötetben. Ízelítőül meg is hallgathattunk néhány verset és rövid prózát. Sok versében főszerepet kap a CSEND. 

Csendes vers

Csendes napon,
csendes estén,
csendes vagyok,
csendesedtél.

Csendes öröm
az örömünk,
csendben fáj, mit
nem jól tettünk.

Csendben lassan
megbocsátunk,
csendben foszlik
minden álmunk.

Csendben éljük
napjainkat,
csendesülő
vágyainkat.

Fogjuk egymás
kezét csendben,
lecsendesült
szeretetben.

Csendben ülünk
egymás mellett,
csendben múlik
el az élet.

S majd egyikünk
könnye cseppen,
Ha kedvese
elmegy csendben.

Arra a kérdésre, hogy mi a jó és hosszú házasság titka, egy verssel válaszolt. Meglepetésként ezt a verset meg is tanította a hallgatóságnak Matos Maja volt kolléganője Icának. Mindenki szívesen mondta utána a sorokat, melyek titkot rejtenek. 

Ha

ha nyűgös vagyok
mert fáj a fejem
ha undok vagyok
és nehéz velem
ha a hangom olykor
felemelem
kérlek
ne haragudj rám
beszélj szelíden hozzám
fogd a kezem

Matos Maja

Fitó Ica versei finoman megfogalmazott lélekrezdülések. Határozott állásfoglalások a család összetartó ereje, a barátság megélése, az egyszerű emberek megbecsülése, a természet tisztelete mellett. Ica boldog tanító néniként élte életét, s ez által az igényesség, a precízség is jelen van írásaiban. Prózai írásai ízesek. Keceli lokálpatrióta lévén témái gyakran a helyi múltban gyökereznek, közkinccsé téve azokat a közösségében. Élvezetes olvasni az írásait, mert mindegyik komoly mondanivalót tartalmaz a vidám vagy huncut kiszólások ellenére is. 

Még sok mű elhangzott ízelítőül a kötetből. Most az utolsót, a záró verset idézzük, amely nemrégiben 1. díjat nyert a Montázsmagazin irodalmi pályázatán, és a szerző maga olvasta fel a könyvbemutatón. 

fito ica

Leltár

Számot vetek emlékeimben…
mit arattam abból, amit vetettem.
Hagyok-e nyomot emberi szívekben,
tettem-e olyat ebben az életben,
mi megőrzendő érték,
miről eszükbe jut,
hogy itt voltam, éltem,
s ahogy volt szándékom,
nem hiába éltem?

Talán nem lettem a „szürkék hegedőse”,
mint ahogy nem lettem nagy tettek hőse,
de életem átszőtte az a szándék,
ne csapás, de legyek ajándék.
Mi akartam, tanító lettem,
tudás-magot locsoltam
sok kicsi lélekben,
csodát fedeztem fel
csillogó szemekben,
s szeretet bujkált a felém nyúlt,
meleg kis kezekben.

S amikor azt hittem, bánatom betemet,
mikor úgy éreztem, elvesztem hitemet,
bekopogott az Úr, ajándékot hozott,
letörölte könnyem, bánatot foltozott.
Életem alkonyán új remény érintett,
csodás érzés szállt meg, isteni ihlet.
Fejemben motoszkált rím, ritmus, szótag,
s míg le nem jegyeztem a tolakvó szókat,
kalimpált a szívem, fogtam hát a tollat.
Megpróbáltam a lehetetlent,
kimondani a kimondhatatlan,
bennem rekedt csendet.

Mi az, amit hagyok, miután elmentem?
Gyermekeim, unokáim szeretetén kívül…
talán sok ember szívében
van egy pici helyem,
iskolám márványtábláján
kollégáim között bevésve nevem,
Pro Urbe díjat is adtak nekem,
a Keceli Értéktárban 
számolnak velem,

s marad néhány megsárgult kötet,
melyen ott díszlik a nevem.

A versek felolvasói voltak: Flaiszné Sendula Margit, Herczeg Mihályné, Czár Lászlóné, Cserni Zoltánné, Pintérné Farkas Csilla. Udvarhelyi Istvánné valamennyi jelenlévő nevében gratulált a szerzőnek a Hajlott törzsű fa éneke című vers szavalatával.

A keceli Musical Stúdió növendékei, akik megörvendeztették a jelenlévőket A dzsungel könyve című musical ismert betétdalaival: Tolnai Izabella, Shanjan Ran, Kovács Brigitta, Vén Hanna, Kiss Nóra, Máté Anna, Újlaky Klaudia, Palásti Zorka, Palásti Liliom és Mihály Zoé. Felkészítőjük: Illésné Márin Éva tanárnő. Köszönet a „Köz” klub vezetőjének, Kovács Annának az áldozatos szervező munkájáért.

Udvarhelyi Istvánné

Gratulálunk Fitó Icának az új könyvéhez, melyet tőle lehet beszerezni, ha valaki kedvet kapott hozzá. A helyszínen már sokan dedikáltatták a példányukat. 

 

Weninger Endréné

 

Kapcsolódó cikkünk Fitó Icáról

 

Hozzászólások