A Mezei utcai Közösségi Ház felépültéig a Tóth László Általános Iskolában szervezik meg felzárkóztató foglalkozásaikat a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában működő Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársai. A programban részt vevő önkéntes — elsősorban nyugdíjas — pedagógusok vállalják, hogy heti egy alkalommal német és angol nyelvből, matematika, történelem, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból korrepetálják a tanulási nehézségekkel vagy lemaradással küszködő hetedik és nyolcadik osztályos diákokat.

Lehetőségek Iskolája néven elsősorban roma nőknek biztosítanak esélyt a programsorozat keretében általános iskolai tanulmányaik elvégzésére, illetve befejezésére, tudásuk elmélyítésére. Az oktatás sajátos módszertan alapján, a jezsuita rend által kidolgozott tematika alapján történik majd. Az egészségnevelés és a környezettudatosság egyaránt megjelenik a novemberben nyílt nappal elinduló Anyák Klubja elnevezésű közösségi foglalkozássorozatban, mely szintén a mini-projekt része. A Juhász utcai óvodában és a Tóth László Általános Iskolában egyaránt megszervezett hat-hat alkalmas programban az édesanyák és gyermekeik közösen vesznek részt: egymást segítve tanulnak, együtt játszanak.

Az ünnepek és hagyományok a mai családokban, az egészséges táplálkozás, a testi higiénia, testrészeink és érzékszerveink, veszély-források a mindennapokban és az egészséges család témákban megszervezett rendezvénysorozatból a kézműves foglalkozások, az ismeretterjesztő előadások és a játékos tanulás sem hiányozhat, sőt a szervezők minden egyes alkalommal apró meglepetésekkel is készülnek a résztvevőknek.

A mini-projekt keretében az egyesület önkéntes tagjaiból, nyugdíjas pedagógusokból és a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának hallgatóiból kialakított csoportok családlátogatások során térképezik fel a hátrányos helyzetű családok mindennapi életkörülményeit. A programsorozat egyes elemei, a közös foglalkozások, a személyes találkozások, a beszélgetések és az ezek alkalmával összegyűjtött tapasztalatok, információk együttesen segíthetik a hátrányos helyzetű, többségében cigány családok társadalmi integrációját, befogadásuk és elfogadásuk erősítését.

2013. november 10.

Hozzászólások