Az ELSA három lépcsőben szerveződik: nemzetközi, országos és helyi szinten. A szervezetek egymással országos és nemzetközi találkozókon tartják a kapcsolatot. Az ELSA Hungary, mint országos szervezet helyi divíziójaként üzemelünk Szegeden három másik magyarországi ELSA csoporttal együtt: Budapesttel, Péccsel és Győrrel.

Mikor alakult a szegedi csoport?

Az ELSA Szeged Egyesületet 1999-ben alapították. Ez egy törvényes keretek között működő, törvényszéken bejegyzett egyesület. Célcsoportunk a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Az ELSA nagy utat járt be Szegeden. Mindig is egy ismert és elismert szervezet volt a célcsoportunk körében. Azok közül, akik 1999 óta az ELSA elnöki tisztségét betöltötték, jó néhányan már egyetemi oktatók. Ez garancia az egyesület szakmai tevékenységének minőségére.

Milyen tevékenységekben vesznek részt a tagjaitok?

Tagjaink a segítségünkkel juthatnak el olyan objektumokba, ahová egyénileg nem lenne lehetőségük. Ilyen a hírhedt szegedi Csillagbörtön, a nagyfai büntetés-végrehajtási intézet (ez inkább rehabilitációs börtönkórház és mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó intézet), a kecskeméti “parkettás” börtön, kismamabörtön és fiatalkorúak intézete. Én először a “csillagban” voltam börtönlátogatáson az ELSA segítségével. Az első öt percem azzal telt, hogy próbáljak hozzászokni egy olyan világhoz, amely fizikálisan bár Szeged belvárosában van, mégis, mintha ezer kilométereket utaztunk volna egy másik kultúrába.

Miben és hogyan segítenek ezek a látogatások nektek?

Az ilyen tapasztalatok tankönyvekből, előadásokból semmiképp nem szerezhetők meg, de a későbbi jogalkalmazói, esetleg jogalkotói munkánkhoz szorosan kötődnek. Nem mindegy, hogy akiből bíró lesz, 5 évet vagy 5 és felet rendel “wellnesselni” egy olyan helyen, mint a “csillag”. Egy büntetés-végrehajtási intézetben ez a fél év is egy örökkévalóság!

Milyen egyéb programjaitok vannak?

Visszatérő vendégek vagyunk a szegedi DNS laboratóriumban, illetve igazságügyi boncolásokon is. Átlagosan évente egyszer tiszteletünket tesszük az Alkotmánybíróságon, ahol vendéglátónk Prof. Dr. Balogh Elemér tanár úr, akivel az első éves joghallgatók már az első napjukon találkozhatnak az európai alkotmány- és jogtörténet előadásán, és viszontláthatjuk őt a taláros testület tagjaként is. Rendszeresen szervezünk karunkon tanulmányi versenyeket, vetélkedőket. Az idén vettük fel a kapcsolatot a Szeged Rendőrkapitánysággal ahol tagjaink több szemszögből ismerhetik meg a rend őreinek munkáját és a rendőrség jogalkalmazó tevékenységét.

Mindez nagyon komolyan hangzik egy egyetemista szájából. Nincsenek könnyedebb programjaitok?

Folyamatosan szervezünk ún. ELSA Café – Lawyers @ work című programokat, ahol már gyakorló jogászokkal, illetve tanárainkkal mindig egy-egy témakört felgöngyölítve kötetlen kerekasztal-beszélgetésre nyílik lehetősége a résztvevőknek. Ilyenkor egy kávé, sör vagy egy whisky mellett is kérdezhetnek a beszélgetőpartnerektől.

Hogyan kerültök kapcsolatba a külföldi ELSÁ-sokkal?

Az ELSA International-lel karöltve koordináljuk Szegeden a STEP, Student Trainee Exchange Programme-ot, amely külföldi szakmai gyakorlati helyeket kínál a tagoknak. Lényeges, hogy szervezetünk a szegedi jogi kar bármely hallgatójának rendelkezésére áll, továbbá azoknak a friss diplomásoknak is, akik oklevelüket vagy diplomájukat öt évnél nem régebben szerezték meg.

2013 nagy projektjeként emlegetjük, hogy szeretnénk az ELSA Szegeddel ismét Brüsszelbe látogatni. Tagjaink számára a részvételi díjat különféle támogatások igénybevételével igyekszünk minimálisra redukálni, ezért forrásokat, szponzorokat keresünk. Egy ilyen programon nem csak a városnézés a cél, hanem – joghallgatók lévén – Uniós intézményeket szeretnénk meglátogatni és nemzetközi jogi, Európa-jogi ismereteinket bővíteni az ottani gyakorlati jogalkalmazói munka megvizsgálásával.

Közelebbi cél, hogy a piarista diákként kialakult kapcsolataimnak köszönhetően tervezzünk egy salzburgi utat. Mozart városában is van egy jól működő ELSA szervezet az ottani jogi karon, ezért bízunk abban, hogy ők is a segítségünkre lesznek a szervezésben.

Milyen sikereket tudhattok már magatokénak?

Az elmúlt héten tértünk haza Szerbiából, a Délvidékről, ahol Szabadkát és Újvidéket tekintettük meg. Ízelítőt kaptunk a szerb jogrendszerből a Szabadkán üzemelő Magyar Nemzeti Tanács jogászának segítségével, illetve ellátogathattunk újvidéki barátaink, az ELSA Novi Sad szervezésében a Vajdasági Autonóm Tartomány Képviselőházába is. Itt Milivoj Vrebalov, a képviselőház alelnöke bemutatta nekünk az autonómia működését, hatásköreit, társadalmi megítélését és helyzetét Szerbiában illetve Európában.

A látogatás azért is érdekes volt a számunkra, mert Európa etnikailag legsokszínűbb vidékén, a Vajdaságban tekinthettük meg azt, hogyan fér meg és működik együtt egymással jogilag és politikailag sok-sok népcsoport. A fogadtatásunk rendkívül szívélyes és baráti volt mind a magyar honfitársaink, mind a szerb barátaink részéről. Az újvidéki képviselőháznak otthont adó báni palotában az ELSA Szeged és az ELSA Novi Sad egyesületek együttműködési megállapodást írtunk alá arról, hogy a jövőben folyamatosan tartjuk egymással a kapcsolatot, és igyekszünk minél többet egymás városába ellátogatni.

Ennek a találkozásnak volt-e valamilyen üzenete számotokra az ELSA jövőjére nézve?

Igen, baráti tanácsot is kaptunk, amit érdemes lesz megszívlelnünk. Amikor már egy kávé mellett informálisan beszélgettünk Vrebalov úrral, ezt mondta: “Én üzletember és politikus vagyok, és azért támogatom az egyetemi évek alatt létrejövő nemzetközi együttműködéseket, mert nekem is a legjobb üzleti kapcsolataim az egyetemi éveim alatt kötött barátságokból származnak. A későbbiek során ezeket tudják majd a legjobban kamatoztatni mások és a maguk javára gazdasági, politikai és baráti kapcsolataikban.”

Ez az ELSA Szeged jelene, és úgy gondoljuk, jó stábunk van ahhoz, hogy a jövőnk még ennél is szebb legyen!

Gratulálunk és további jó munkát kívánunk az egyesületnek!

Weninger Endréné

Hozzászólások