Az egyházak, sok évszázados történetük során, a legkülönbözőbb pozícióban találták magukat társadalmi, politikai vonatkozásban – a legteljesebb hatalomtól a totális üldöztetésig.

plakatoszk

 

Kelet-Közép-Európa államaiban a második világháborút követően eltérő mértékben ugyan, de fokozatos radikális háttérbe szorítás, elhallgatás, elnémítás, üldöztetés volt a sorsuk.

Magyarországon az 1948-at követő negyven évet a kommunista/szocialista állam üldözései közepette élték meg, mind a gyilkos kirakatperek korában, mind a kései Kádár-kor szemérmetlen látszatpolitikájának idején.

A kommunista/szocialista állam egyházpolitikája sohasem csak az egyházat érintette, alapvető propagandisztikus eszköz volt az ország lakosainak érzelmi befolyásolására, akár az elijesztés szándékával a korai időszakban, akár a konformizmus érzetének erősítésével a kései korban. Emellett az állam egyházpolitikája minden esetben világpolitikai üzenet is volt, megfelelési kényszer szülte kép felmutatása az uralkodó nagypolitikai erők felé. Ha kellett, erős antiklerikális elemekkel, ha kellett, a humánus, az állampolgárok lelkiismereti szabadságát tiszteletben tartó állam felmutatásának szándékával.

2015. december 3-án, 16.30-kor kezdődő előadásában Tomka Ferenc ny. egyetemi tanár, katolikus lelkipásztor a katolikus egyház üldözésének ezt a rendkívül összetett folyamatát fogja bemutatni, ismertetve mind a kivégzések és börtönök korának, mind a „gulyáskommunizmusnak” egyházüldözését, az azóta feltárt és nagyon kevesek előtt ismert rendőrségi és pártvezetőségi dokumentumok fényében.

Az előadást követően 17.30-tól vendégeink a ContrasTon együttes koncertjét hallgathatják meg. Kikérte-e volna magának Bach, ha az 1741 körül Keyserlingk báró, Szászország orosz nagykövete részére komponált Goldberg-variációkban felbukkan egy majd 100 évvel későbbi hangszer, a basszusklarinét? Egy ferences szerzetes szerkesztette XVII. századi kódexben van-e helye vidám hangszeres táncoknak? Mindezekre a kérdésekre választ ad az együttes Provokált tradíciók – Zenék kicsit máshogy… című műsora.

Miként minden alkalommal, a program részeként vendégeink megtekinthetik a témához kapcsolódó kamaratárlatot. Képek és mozgóképek segítségével tekinthetnek bele a korszak propagandájába. Ez alkalommal a filmé lesz a főszerep.

Időpont: 2015. december 3. 16.30 –tól 18.30-ig

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota „F” épület

Hozzászólások