Bozók Ferenc piarista szerzetestanárral, költővel már két ízben készült interjú a Montázsmagazinban, és legújabb kötetéről is hírt adtunk. Most, hogy naptári évet zárunk, és újat nyitunk, megkérjük, összegezze a legutóbbi változásokat életében, és mesélje el a jövőre vonatkozó terveit.

 

bozok_feri2

 

Két versesköteted is megjelent 2015 júniusában a Könyvhétre: A Tükörtenger és a Holt költők társtalansága. Milyen sikerük, elismertségük lett a köteteknek?

A Tükörtenger című kötet megközelítőleg tíz esztendőt átfogó, folyóiratokban korábban megjelent verstermésből válogatott, a Rézbong Kiadó gondozásában, a Kecskeméten élő Alföldy Jenő irodalomtörténész fülszövegével és előszavával. Nagy köszönet a kiadónak, Kovács Gergelynek. A Holt költők társtalansága pedig eddig kötetbe fel nem vett verseket tartalmazó vadonatúj kötet, Lezsák Sándor fülszövegével. Itt is külön köszönet a kiadónak, Agócs Sándornak, akinek innen is gratulálok a kitüntetéséhez, a Balassi Bálint – emlékkardhoz.

bozok_feri5

 

Konkrét kérdésedre válaszolva: Az Ünnepi Könyvhéten jól sikerültek mindkét kötet debütáló dedikálásai a Vörösmarty téren, aztán voltak különféle tervek, hogy majd csinálunk könyvbemutatókat Pesten, Vácott és máshol is, de ezekből végül sajnos nem lett semmi. Mindkét kiadómra rátorlódtak egyéb határidős munkák, így ezek a könyvbemutatók először csak eltolódni látszottak, végül el is maradtak. Korábbi köteteimnek mindig voltak bemutatói, de a 2015-ös év ilyen szempontból szűkösebbre sikeredett. Az Ünnepi Könyvhét hatalmas könyvtengerében is eléggé elsüllyedt a két kötetkém, noha a Holt költők társtalansága kötet szerepelt a hivatalos könyvheti katalógusban is.

 

 

Aztán itt a könyvterjesztés nehézsége is. A nagy könyvhábozok_feri17lózatok közül a Líra és Libri befogadta és terjeszti a könyveimet, az Alexandra nem. Eddig csupán néhány folyóirat figyelt fel az új köteteimre, a Magyar Napló folyóirat közölt egy kétoldalas, dicsérő, igen lényeglátó pozitív kritikát a Holt költők társtalansága kötetemről. Az egri Agria folyóiratban Karácsondi Imre a Foncsortempók című írásában írt a Tükörtenger kötetemről is. A Vigiliától és az Új Embertől kaptam még jelzést, hogy majd szeretnének írni új köteteimről recenziót, remélem, hogy összejön. Az Életünk folyóirat jelezte, hogy szívesen közölnének könyveimről kritikát, csak náluk nincs, aki megírja. 

Ezúton ragadom meg az alkalmat és jelzem ezt, hátha van a Montázsmagazin olvasói között irodalmár vagy kritikus, aki szívesen írna a könyveimről.

Összességében tehát kérdésedre az őszinte válaszom az, hogy eddig meglehetősen soványka, mérsékelt sikere, visszhangja van a 2015-ös köteteimnek.

Hol jelentek meg korábban verseid? Milyen köteteid vannak még?

 

bozok_feri8Verseim és esszéim, interjúim, egyéb írásaim különböző folyóiratokban és újságokban szétszórva „hevernek”, többnyire közkönyvtárak raktártemetőiben. Korábbi köteteim a már említett két versköteten kívül a következők: Szélkutya (esszék és versek), a Z-füzetek sorozatban jelent meg. Megjelenését a Magyar Írók Egyesületének szépirodalmi folyóirata, a Lyukasóra támogatta. Előszavát dr. Lisztóczky László irodalomtörténész írta, utószavát Simor András, az Ezredvég folyóirat főszerkesztője.

 

bozok_feri10

Második könyvem a Tükörkrisztus (esszék), a Littera Nova Könyvkiadó jelentette meg a 2009-es Ünnepi Könyvhétre. Előszavát dr. Lisztóczky László irodalomtörténész írta, utószavát dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, az Agria főszerkesztője.

Harmadik könyvemnek a címe: Azúrtemető (versek és esszék) a Z-könyvek sorozatban jelent meg 2010-ben, a Költészet Napjára. A könyv előszavát és hátsó borítójának fülszövegét Szilágyi Márton irodalomtörténész írta. Negyedik könyvem a Rubinpirosat visz a nyárba (félszáz vers), melyet a Hét Krajcár Kiadó jelentetett meg a 2010-es Ünnepi Könyvhétre. Ez a könyv egy folyóirat-válogatás, szépirodalmi folyóiratokban megjelent verseimből válogatott 50 verset a Hét Krajcár Kiadó. A kötet előszavát és fülszövegét dr. Ködöböcz Gábor írta, a könyvben Tóth Dóra rajzai láthatók.

 

bozok_feri13

Könyvbemutató Kecskeméten Ködöböcz Gáborral

 

Ötödik könyvem a Szilveszteri gótika, mely tíz esztendő verbozok_feri1seiből és esszéiből válogatott, a 2011. évi Ünnepi Könyvhétre jelent meg, a Porta Könyvkiadó gondozásában. Előszavát Czigány György, utószavát Buda Ferenc írta, az illusztrációkat Tóth Dóra készítette.

A 2013-as Ünnepi Könyvhétre két könyvem jelent meg. Az egyik a 26 kortárs magyar költővel készített interjúkat tartalmazó Kortársalgó című beszélgetőkönyv a Hét Krajcár Kiadó gondozásában, a másik a Költői Budapest, Budapest költői című versantológia, melyben 57 mai magyar költő Budapestről írott verse olvasható, az Antológia Kiadó kiadásában. A könyv előszavát írtam és a könyvet szerkesztettem, valamint egy verssel szerepelek benne. A 2014-es esztendőben jelent meg nyolcadik kötetkém, a Magán(y)lexikon, az Üveghegy Kiadónál. Előszavát és fülszövegét Tarbay Ede írta.

 

bozok_feri12

Könyvbemutató Kecskeméten Buda Ferenc költővel

Több versedet is megzenésítették, és CD-n is megjelent. Kapható, hallgatható. Mesélnél ezekről?

A Hangzó Nyugat CD-n hallható a Kísértetek című versem Kálloy Molnár Péter színművész szavalásában. Dóka Attila Versmegzenésítések 1. című CD-jén ugyanez a vers megzenésítve. Dóka Attila énekel, Winkler Flóra vokálozik. Ez a dal már a youtube-on is meghallgatható. Szeretnék azoknak is köszönetet mondani, akik bár még nem jelentek meg CD-n, de zenésítettek, énekeltek már tőlem verseket: Moys Gábor, Kende Adrienn, Bertóti Johanna, Nagy Wyrág Tibor, Bodroghalmi László.

 

 

 

 

Milyen további irodalmi terveid vannak?

Egyik tankönyvkiadó majdnem megbízott egy Verstani kislexikon gimnazistáknak című könyv elkészítésével. El is kezdtem írni a könyvet, de aztán sajnos visszavonták, így ezeknek a szócikkeknek a roncsai közt maradtam, immár motiválatlanul. Ha lenne kiadói szándék, ha valamelyik kiadó felvállalná, az inspirálna a könyv elkészítésére. Ezen kívül egy félszáz szonettből álló szonettkötetet tervezek. Mostanában egyre otthonosabban érzem magamat, lírai mondanivalóimat a szonett szigorú, fegyelmezett, de kecses és elegáns öntőformájában. Esszéket folyamatosan írok, legközelebb a Nagyvilágban jelenik majd meg egy esszém Anna Ahmatováról és a Vigiliában Francis Jammes-ról.

Tagja vagy valamelyik irodalmi körnek, társaságnak? Az irodalmi élet mely képviselőivel vagy szorosabb kapcsolatban, barátságban?

Ez nálam két külön kérdés. Korábban tagja voltam a Gyurkovics Tibor által alapított Magyar Írók Egyesületének és a Fiatal Írók Szövetségének, de ma már egyetlen ilyen társaságnak sem vagyok tagja. Nem szeretem magamat elkötelezni ide vagy oda, politikai pártnak sem voltam soha tagja és nem is leszek. Irodalmi barátságaim folyóiratokon, könyvkiadói munkálatokon keresztül szövődtek, és sok értékes kapcsolatra tettem szert a Kortársalgó című interjúkötetem (26 magyar költővel volt munkakapcsolatom) és a Költői Budapest, Budapest költői című antológiám (56 költővel kellett egyeztetnem a versekről) készítése közben is. Aztán ismeretségek szövődtek nyaranta az Ünnepi Könyvhetek alkalmain, a Kelemen Körben, könyvbemutatókon és sorolhatnám. Senkit nem szeretnék néven nevezni, mert nem akarok értéksorrendet publikálni pályatársaimmal kapcsolatos nexusaimról.

 

 

bozok_feri09

Könyvbemutatón

Sikerül egyensúlyt találnod az időbeosztásodban a többszörös hivatásod gyakorlását illetően (pedagógus, pap, költő)?

A papság, tanárság feladatai folyamatosan, de lazán vannak terítve a mindennapjaimban. A legkisebb ötödikeseket és a legnagyobb tizenkettedikeseket is tanítom, gyóntatom, lelkigyakorlatozom, kirándulok velük, stb… Emellett kollégiumi nevelő is vagyok. A versírás napi 24 órás non-stop tevékenység nálam, szinte mindig kattog valami új ötlet vagy töredék az agyamban. Az esszékhez idő és könyvtárazás kell, erre muszáj kiszakítanom félnapokat a hetemből. Nyáron sokat tudnék az irodalommal foglalkozni, de akkor ugye nagy a hőség, sok a szúnyog és nincsenek nyitva a könyvtárak. Ettől függetlenül irodalmi munkáimban mégis a vakációk a legtermékenyebb időszakok.

 

bozok_feri3bozok_feri6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen szerepet játszik életedben, gondolkodásodban a humor? Mi az ars poeticád?

Ez megint két külön kérdés. Tudatosan törekszem a mindennapi humorforrást begyűjteni: stand-up humoristákat, bohózatokat nézek, vicceket, komédiákat olvasok, filmvígjátékokat nézek. Erre különösen nagy szükségem van, mert hajlamos vagyok a melankóliára.
Nincs választott ars poeticám, de mostanában ez a mondat gyakran visszatér, munkál bennem: „Szorgalom és béke.” Ezt szoktam magamban ismételgetni. Azt értem ezen, hogy feladataimat igyekezzek szorgalmasan, de a lélek békéjét megőrizve végezni a mindennapokban. Egyetlen tevékenység sem érhet annyit, hogy felborítsa a lelki békénket.

 

bozok_feri07

 

Van újévi fogadalmad, fontos elhatározásod 2016-ra?

Nincs. De talán mégis: szeretnék többet imádkozni és kicsit komolyabban diétázni, többet mozogni és lehetőleg tésztákat, süteményeket nem enni.

Kedves Feri, köszönjük szépen az interjút, és kívánjuk, hogy terveid váljanak valóra! Boldog újévet kívánok neked a Montázsmagazin szerkesztősége nevében!

Köszönöm szépen a lehetőséget, és boldog újesztendőt és jó egészséget kívánok Neked és a Montázsmagazin minden kedves olvasójának!

 

Bozók Ferenc verseiből

TÉLKATONA 1.

Szegecses vihar és jég,
kacagó hideg ácsok,
szelek és vihogó ég,
kopogó kalapácsok.

Remegős, vacogós fák.
Uram, itt az ígért tél.
Huzatos szomorúság.
Egyebet nem ígértél.

TÉLKATONA 2.

Mint generális, állva, vigyázz-ban,
itt a december vattakabátban.
Testem a télben, szívem a nyárban.
Rögtönítélő hószakadásban.
 
 
ÁSVÁNYOK
 
Lobogó pirit és puha márga,
jegesen kacagó hegyikristály,
ibolyás ametiszt ragyogása,
faragatlanul isteni kincstár.
 
 
FÉNYSZONETT

Kezed, ha gyújt köröm-picinyke mécsest,
amíg viasz, s rövid kanóca tartja,
egy kontinensnyi éj se fog ki rajta,
nem oltja őt ki semmilyen tömény est.
 
Az utcalámpa fényzuhany: csorog rád,
zuhog fejedre tiszta fénysugára.
Tusolsz. A tisztaság zuhog ruhádra,
tested zuhanyrózsák aranyporozzák.
 
A szurkos éj kísértetek barátja,
csuklyás daróca sok lidérc kabátja,
suhog, csapong ezernyi furcsa lénye.
 
Egy kontinensnyi éjsötét szakadt rám,
és éjszakányi híg szurok ragadt rám,
de mossa már az utcalámpa fénye.
 
 
SZONETT A SZONETTHEZ
 
Siess szonett-ruhám reám terülni,
miként zakóba, bújnék struktúrádba,
divatjamúlt, de jól szabott ruhádba,
szebb, ünnepibb szövetben elmerülni.
 
Ha rám talál a téma, nem kerül ki.
Ha felkeres vagy elkerül a bánat,
magamra gombolom szonett-ruhámat,
szonettbe szép borulni és derülni.
 
A jambusok szabott zakómra díszek,
a gombok és a mandzsetták a rímek,
hibátlanul felékesítve formád.
 
A versemet szonett-ruhába rántom,
megénekellek én, szonett-kabátom.
Szabad vajon szonettet írni hozzád?

 

 

Weninger Endréné Erzsébet

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások