,,Valamennyi kezdeményező és alkotó cselekedetet illetően egyetlen alapvető igazság létezik – abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a Gondviselés is működésbe lép.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Mi az eredeti foglalkozásod, és mióta lettél az írás szerelmese? Tudom, hogy szerkesztői, és a kiadói tevékenységed mellett számos könyved is megjelent.

Villamosmérnöki diplomát szereztem még 1972-ben, de azóta számos más dologgal foglalkoztam. 1991-ben végül kultúrakutató lettem, és valóban jól látod, az írás szerelmese is.

Mikor alapítottad az újságot?

1992 elején alapítottam az URÁNUSZ Kiadót, áprilisban adtuk ki a Kláris irodalmi-kulturális folyóirat első számát, akkor még csak 16 oldalon. Hosszú évek óta általában 56 oldalon jelenik meg, de többször felmentünk 72 oldalig is.

Kik segítik munkádat?

A több mint 20 év alatt többen megfordultak a szerkesztőségben. A kezdetektől 2011 szeptemberéig Tárkányi Imre tett nagyon sokat a lapért mint főszerkesztő-helyettes, később mint színházi rovatvezető. Azóta ezt a rovatot Földesdy Gabriella jegyzi.

Milyen rovatai vannak a lapnak?

A lap két nagyobb részből áll, szépirodalomból és publicisztikából, de van gyermekrovatunk is. Sok verset, kevesebb prózát közlünk, rendszeresen megjelentetünk esszéket, irodalomtörténeti és egyéb rövid tanulmányokat, könyvrecenziókat és színházkritikákat. Lapunk tematikus, de az előre megadott témákhoz nem ragaszkodunk kizárólagosan.

Hogyan lehet bejutni ebbe a hagyományokat őrző, az ember szellemi kincsét közreadó újságba?

A lapban való publikálásnak nincsenek különösebb feltételei a szellemiségen és bizonyos színvonalon kívül. Szellemiségében igyekszünk előremutatóak lenni, a kiutakat keresni, sugallni nehezebb helyzetekből is. Stílusban is nyitottak szeretnénk maradni. Tiszteletpéldányt, sajnos, nem tudunk küldeni, a lapot meg lehet vásárolni többek között az Írók Boltjában (Bp.), vagy elő lehet rá fizetni. Minderről több is olvasható a www.klarisujsag.hu honlapunkon, mely idén indult. E-mail címünk: uranus21@t-online.hu.

Azt hiszem, ha megkérdezném, hogy hány ezer embernek szereztél boldog perceket az elmúlt húsz évben, magad sem tudnál rá válaszolni. Hiszen én tudom, hogy micsoda boldogság az, amikor magad előtt látod, olvasod, simogatod az első ,,beért gyümölcsöt”, amit jóllehet , hogy évekig csak dugdostál ide-oda, és egyszer csak kinyitod az újságot és beléd nyilall egy fájdalmas, de édes érzés, hogy ,, közkinccsé” vált az írásod. Olvasod, olvasod, olvasod, míg szemed gödröcskéi meg nem telnek könnyel, és szívedre szorítod az újság lapjait. Ugyanilyen érzés az is, amikor az első könyvedet fogod két kezedbe, reá csókot lehelsz, hiszen ez a te könyvecskéd, mely gondolataidat, életérzéseidet tartalmazza. Olyan, mint az első szerelem, amit el nem felejtesz soha!

Katikám, további munkátokhoz erőt, egészséget, kitartást kívánok nektek. Kívánom, hogy még nagyon sok író, és olvasó embernek szerezz boldog perceket, melengesd mindenki lelkét idehaza, itt a gondoktól terhes szép magyar hazánkban.

 

 

 

Nagy L. Éva

Hozzászólások