Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének júniusi találkozójáról – Ünnepi hangulatban gyülekezett a Baráti Kör tagsága és a vendégek június 7-én, szombaton délután a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban. Különleges alkalom volt ez. Az emlékezés és az alkotó munka fölötti öröm pillanatai egyszerre. Mittelholczné Tóth Zsuzsára emlékeztünk…

Mittelholczné Tóth Zsuzsanna

Zsuzsika tavaly még velünk volt. Emlékeztünk az emberre, az asszonyra, a nőre, az anyára, a nagymamára, a barátra, a tanító nénire, az íróra és költőre… Emléke előtt tisztelegtek családtagjai: szerető férje, gyermekei, unokái, dédunokái és az itt megjelent Költők és Írók Baráti Körének tagjai. A megemlékező műsort összeállította: Szabó Katalin. Közreműködtek: Pető Edina énekelt, Bottyán Szeli Sára, Újvári Ferenc és Szabó Katalin pedig Zsuzsi néni verseiből és prózai alkotásaiból olvasott fel a közönségnek. Mindenki nagy örömére még egy videofelvétel is előkerült, amely híven megidézte Zsuzsi néni alakját, temperamentumát, humorát.

Jöttem a semmiből, s majd elmegyek,
De amíg élek, szeretem az életet.
Tarka szőttes ez az élet,
Erről írok prózát, verset.
Az én életem egy szélfuvallat,
Lelkemben születik sok gondolat.
Leírom és közreadom,
Így teljes a boldogságom.

Zsuzsa néni Mezőtúron látta meg a napvilágot 1932 február 19-én, de hároméves kora óta Kecskeméten élt. Itt végezte iskoláit is. Még egészen pöttöm kislány volt, amikor már érett benne a gondolat, hogy színésznő lesz. A szülei persze nem örültek ennek, ők tisztességes polgári pályát képzeltek az eszes, értelmes kislányuknak. A tanítói pálya felé terelgették. Így hát Zsuzsi szépen lediplomázott, és egész életét a tanítói hivatásnak szentelte.

Bottyán Szeli Sára, Szabó Katalin, Ujvári Ferenc, Kovács István József és Nagy L. Éva

A világot jelentő deszkák helyett a katedrán állva, krétával a kezében valósította meg önmagát, tanított, nevelte a sok-sok kisdiákot. Ám tevékenysége valahogy mindig a színjátszás felé terelődött, így az iskolákban, ahol tanított, a gyerekekből, felnőttekből verbuvált színjátszó csoportokat, akikkel szép sikereket értek el. A tanítás mellett még nagyon sok mindenre volt energiája, ideje.
Első férjét fiatalon elvesztette, egyedül maradt két kislányával, Erikával és Évikével, valamint keresztlányával, Zsuzsival, akit szintén saját gyermekeként szeretett. Ekkor még inkább az irodalom felé fordult és elkezdett írni. Írt gyermekeknek, felnőtteknek verseket, novellákat, jeleneteket. Ezeket az írásokat meg is jelentette.

Pető Edina Fadette énekelt

A szerelem azonban újra rátalált és újra férjhez ment. Ebből a házasságból született meg fia, Zsolti. A színpad varázsa sosem múlt el, Zsuzsi sokat szerepelt, énekelt, táncolt és rendezett rendületlenül. Nyugdíjas éveiben is tevékeny maradt. A Róna rádiónál műsorvezető-szerkesztőként tevékenykedett. Azon kívül a Polgári Kaszinó elnöke volt és a Baráti Körünk oszlopos tagja. Életét a szeretet és a humor jellemezte. Így ír erről: „A humor olyan az emberi léleknek, mint a tavaszi lágy szellő vagy a madárdal. Kell a nevetés. A Teremtő csak az embernek adta meg a nevetés képességét. Humorral sokkal könnyebb elviselni az életet.”

Mint írta, a műsorait Antalfy István költőnk ezen szavaival szokta megnyitni:

„Szeretni kell az életet,
Mindenben keresni a szépet.
Boldogságot adni és kapni,
Így élni életet, egészet.”


Verseket, anekdotákat hallgattunk meg Zsuzsa néni utolsó könyvéből, melynek kiadását sajnos már nem érhette meg. A címe: Láng és parázs. A könyvet Zsuzsa néni lánya: Horváthné Táczi-Szabó Erika szerkesztette és a veje: Kovács Szilárd adta ki. A könyvben Zsuzsa néni sokoldalúságát mutatja meg humorral, némi erotikával fűszerezve.

Bottyán Szeli Sára és Szabó Katalin (a műsor rendezője)

Hosszú álom

A halál nem más, mint egy hosszú álom,
De én erre az álomra még nem vágyom.

Álmodhatnék a szép ifjúságról,
Az igaz barátságról,
a szerelmi boldogságról.

Majd ha porrá lesz a testem,
S a csillagok között bolyong a lelkem,
Akkor jön el ez a véget nem érő álom,
amire én most még egyáltalán nem vágyom.

Zárásként elhangzott A csillagok örökké élnek c. dal Ruttkai Éva előadásában lemezről. Végezetül Nagy L. Éva versével búcsúztunk Zsuzsikától:

A résztvevők tiszteletadása

Nagy L. Éva: Majd ott leszek


Meghalok… akkor is veletek leszek.
Majd beköltözöm a kéklő égbe,
megtaláltok engem a zöldellő rétben.
Rám találtok májusi napsugárban,
s ott leszek én patakcsobogásban.
Ott lesztek velem örök álmaimban.
Veletek leszek fent a csillagokban.
Arcotok simítom selymes széllel.
Hulló hópehelyként visszaérkezem
a patyolatfehér szikrázó télben.
Ott leszek mindenben, a tavasz dalában,
az új sarjadásban, búzavetésben,
érlelő nyárban, aratók dalában,
őszi lombhullásban, óbor mámorában.
Egy falat kenyérben, forrás vizében,
napsugár fényében, éjnek tengerében.
Gondoljatok majd rám, ha dalol a szél,
ha elhervad a virág, ha üzen a tél.
Benne leszek én fűben és fában,
az emlékekben, a versek sorában…A műsor után a családtagok agapéra várták a megjelent vendégeket, de előtte még volt egy nagyszerű programpont: A frissen megjelent Üzen a homok antológia éppen a napokban érkezett meg a nyomdából. Ezt mutatta be és osztotta ki azon szerzőknek Nagy L. Éva, akiknek műve szerepel az antológiában. Dr. Jakab Tibor, a Baráti Kör tagja verset írt erre az alkalomra:

Dr. Jakab Tibor
Antológia 2014

„Aut prodesse volunt,
aut delectare poetae”

A versírási vágy most is folytatódott,
az írói közösség megmutatta magát.
Az újabb Antológia gondolatokat ébreszt,
szolgálva Bács-Kiskun megyét s a hazát.

Immáron 25 éve a Baráti Kör emlékezik az alapítókra,
s azokra, akik már nem lehetnek közöttünk.
A homok üzent, számtalan vers született,
a pásztortüzek lángja világított esténként mellettünk.

Elismerésekben is részesültek közösségünk kiváló tagjai,
Pilinszky-díjasok, s köztünk a Magyar Kultúra Lovagjai.
Fennmaradni ennyi éven át, sok segítő szándék kellett,
odaadás, önzetlenség s mindennapok teendői mellett.

Ünnepi ez a pünkösdi nap, az Antológia a kezünkbe’,
az ünnepi asztalon a virágok mellé mi is tegyük le!
Köszönet mindazoknak, akik sokat dolgoztak érte,
Az irodalmi élet folytatódik, az eddigi sikerek a mérce.

Az antológia megvásárolható a Baráti Kör elnökénél, Kovács István Józsefnél vagy a Kör titkáránál, Nagy L. Évánál.


Weninger Endréné Erzsébet

2014. június 17.

Hozzászólások