,,Nem vesznek el a lábnyomok,
versek…,mert üzen a homok.
Pusztaszél szárnyán dallamok,
viszi a szél, üzen a homok.”

Kik is vagyunk mi? A Baráti Körünk 1989-ben az AKISZ (Amatőr Költők és Írók Szövetsége) égisze alatt jött létre, egy országos irodalmi mozgalom kecskeméti csoportjaként, Kovács László levéltáros és neje, Gizella asszony vezetésével. A hét esztendeig működő irodalmi kör egy újság megjelentetésével kezdte működését. (Kapilláris füzetek, Bács- Kristály).

Ezen időszak alatt a szerkesztőbizottság gyűjtésének és szervezésének köszönhetően négy Bács – megyei irodalmi antológia jelent meg: 1990-ben Szívhang, 1993-ban Félárnyékban, 1995-ben Ünnepek, 1996-ban Százak antológiája címen.

Amikor a társaság már nem bírta elviselni az AKISZ szervezeti kereteinek korlátait, 1996-ban kivált. Új néven és új vezetővel új szervezetet hozott létre. Így alakult meg a Kör 1996. november 7-én Kovács István József vezetésével, és mellette megmaradt a Népi Írók Szövetsége, melynek elnöke :Dr. Bereznai Zsuzsanna volt. Kezdetét vette egy kemény és hosszadalmas minőségi átalakulás, melynek eredményeként megszületett az Üzen a homok című antológia. Az antológiával szinte egy időben Vörös József szerkesztésében napvilágot látott a Jelen-lét című irodalmi folyóirat.

A lap 6 év alatt több mint 250 alkotót mutatott be a 13 megjelenő számában, széles keresztmetszetet adott a város és a megye kulturális életéről. Vörös József Pilinszky-díjas költő halálával – az ő előzetes kérését figyelembe véve – a lap megszűnt. 2005-ben egy új lap jelentkezett új színekkel, de a régi tartalommal. Más cím alatt, új tagok szerkesztésében – kollektív szerkesztéssel – új nyomdatechnikával készült, ízig-vérig Bács-Kiskun megyei ízekkel fűszerezett lap, melynek főszerkesztője: Nagy L. Éva.

Miért az “Üzen a homok” lett a címe az új lapunknak? Úgy éreztük, hogy ez fejez ki leginkább szűkebb hazánk, a két folyó közének népi, irodalmi üzenetét. A lap elsősorban irodalmi jellegű, de helyet ad más művészeti ágaknak, pl. dalszerzőknek, iparművészeknek, festőknek, fafaragóknak. Szellemiségünkben továbbra is szeretnénk hűek maradni hagyományainkhoz, nemzeti identitásunkhoz, a vidék és szűkebb hazánk jellegéhez.

Az elmúlt évek eredményeként számtalan esetben szerepeltek társaságunk tagjai a helyi televízió és a fővárosi tévé képernyőjén, előadóként vagy riportalanyként. 1996-ban a Katona József Színház színpada is helyet adott nekünk. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark megnyitóján pedig több mint harmincezer ember tapsolta meg költőink verseit, és Szénási Pál Bertalan dalait.

Ezidáig négy ízben szerveztünk a kecskeméti művelődési központ keretein belül Toll és Ecset rendhagyó tárlatot, ahol képzőművészeink, festőink és fafaragóink mutatkoztak be. Társaságunk tagjai közül az évek során többen részesültek városi, megyei, országos elismerésekben.

Eddig öt Pilinszky-díjas költőt és írót tudhatunk sorainkban, mondhatunk barátunknak. Ketten Fehér- Mária díjat kaptak, két főt pedig a Magyar Kultúra Lovagjai közé választottak. Dalszerzőink dalait, verseinket az Irodalmi Rádió rendszeresen sugározza, még Canberrában is.

Magyaroknak, magyarokról, magyarul írunk, – mert magyarnak születtünk. Ez a mi hazánk, ez a Kárpátok láncával ölelt kis ország. Itt élünk mi is a Duna-Tisza közén elterülő Bács-Kiskun megyében. Valamely módon összeköt minket itteni létezésünk. A létezésünk, amely sajnos a múló idő által kiszabott, ezért is nem mindegy, mit őriz meg rólunk a jelen és a jövő nemzedéke. Lesz-e még értékelhető, megbecsülendő nemzeti örökségünk, nemzeti tudatunk, lesznek-e kulturális értékeink?

Ezen gondolatébresztő töprengéseim erősítenek hitemben, hogy az immár huszonhárom esztendeje működő irodalmi körünk munkáját folytatnunk kell. E pártoktól szétszabdalt, zaklatott, rohanó világunkban összejöveteleink a barátság szigetei, az egyetértés, a megbékélés templomai. Ez a mi célunk, ez a mi hitünk, ezért is Baráti Kör a nevünk.

Tisztelettel és szeretettel: Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke.

Forrás: Üzen a homok

Hozzászólások