,,A költő csak ír, űzi-hajtja
szent láz, váteszi hit,
mert néki akkor is, ott is
hinni kell, ahol már senki semmiben sem hisz.”
(Vörös József)

Az irodalomkedvelők körében nem ismeretlen ez a név. Nyolc éve kezdett el verseket írni, de az internet világába való berobbanása igazán 2010-ben kezdődött. Beatrix 1978-ban született, érettségi után festészettel is foglalkozott, de az irodalomban talált önmagára.

Kérlek, mesélj nekem, hogy hogyan talált rád az ihlet, amikor a legelső versedet írtad?

A 2006-os évtől írok lírai témájú verseket, szerelmi ihletés hatására. Addig nem különösebben érdekelt a vers műfaja. Inkább regényeket olvastam. De akkor jött, ahogy az nagyon sok fiatalnál lenni szokott, és engem nem hagyott el, azóta is velem meredt.

Hol jelent meg első versed? Volt-e, aki biztatott vagy segített a versírásban?

Az első verseskötetem – nagy-nagy örömömre – az Ad Librum Kiadónál jelent meg 2009-ben. A verseimet ösztönösen írom, szabad fantáziával, pillanatok alatt. Biztató mindig van, mentorom Lovag Bornemissza Attila.

 Fesztivál 2012 – Ihász-Kovács Éva éppen gratulál nekem

Mit jelent számodra a versírás?

A versírás ma már az életem részévé vált. Érzelmeim vetem papírra, mert olyankor valami hajt, és írni-írni kell. Van olyan, hogy jön egy gondolat, és éjszaka is felkelek, hogy leírjam.

Kik a kedvenc költőid, és miért pont ők?

Szeretem Ady Endre és Radnóti Miklós költészetét. Hogy miért pont őket, nem tudom, bizonyára a lelkemet ők érintik meg leginkább. A kortársak közül: amióta megismertem Bornemisza Attila és Ihász – Kovács Éva költők csodálatos verseit -, költészetük rajongójává váltam. A facebook által más költőtársaim versét is örömmel olvasom.

Hogyan találtál rá a Batsányi-Cserhát Művész Társaságra?Találkoztál-e a legendás hírű Ihász- Kovács Éva költővel? Kérlek, mesélj nekünk első találkozásotokról.

A Batsányi-Cserhát Művész Társaságba F. Kecskés Borbála által jutottam be. Örökké hálás leszek Borikának érte. Nagyon jól érzem magam a szépen szervezett, családias hangulatú fesztiválokon. Ihász-Kovács Éva költőnővel is találkozhattam személyesen. Díjátvételemnél 2012-ben kedves szavakkal gratulált. Meg van örökítve fotón, szeretettel őrzöm. Örökké emlékezni fogok a drága nagy költőnőre. Csodálatos szavalásait örömmel hallgattam, és gyakran videókon is hallgatom.

Szüleimmel a Batsányi-Cserhát Művész Társaság fesztiválján

Hogyan fogadtak a Társaságban? Kaptál-e szakmai segítséget vagy biztatást, hogy jó úton jársz, tedd tovább is a dolgod, sírd vagy dalold el szebbnél szebb lírai hangú verscsodáidat?

A Batsányi Művész Társaságban nagy szeretettel fogadtak, sok biztatást kaptam. Bornemisza Attila gyakran írt elismerően a verseimről privát levélben. Kecskés Borbála előadóművész elszavalta a „Szerelmes könnyek az orgonafákon”című kedvenc versemet.

Milyen viszonyban voltál ,,Medve herceggel”, azaz Herceg Lászlóval, a Laart online irodalmi csoport volt vezetőjével?

Herczeg László, a Laart csoport vezetője nagyon elismerte a verseimet, Skype-on gyakran beszélgettünk. Kedves, elismerő véleményeit költészetemre elmentettem dokumentumba. Két gyönyörű verssel ajándékozott meg.

Hány könyved jelent meg eddig?

Kilenc kiadott verskötetem jelent meg és egy online kötet. Három kötetemet Dezső Ilona Anna szerkesztette online-kötetként, ezeknek a nyomdai változatát is megszerkesztette. Így váltak kiadhatóvá, amit hálásan köszönök neki. Az internetes online kötetemet Kiss Irma (Szív1) szerkesztette, és a bennük lévő képillusztrációkat is ő készítette.

Szívesen fölvállalod még ma is valamennyit? A korábban írottakat is?

Nincs olyan kötetem, amit nem vállalok szívesen, mindegyik versemnek és kötetemnek örülök. Őszinte érzéseimet írtam le bennük. Szeretem a borítók képeit is.

Beám, úgy tudom, hogy több elismerésben is volt részed irodalmi munkásságodért.

2010-ban részesültem a Cserhát Művész Körben Cserhát Art Arany díjban.
2011-ben Cserhát Aranydiploma Díj és Emlékplakett.
2012-ben Cserhát Gyémántdiploma és képzőművészeti alkotás különdíj – Liget Erzsike iparművész gyöngykészlete,
2013. Cserhát Kulturális Fődíj és Ihász-Kovács Éva költőnő könyve Így felelt Jób címmel.

A Cserhát Délibáb folyóirat állandó szerzője vagyok. A Kör Antológiáiban szerepelnek verseim. Az Aposztróf Kiadó Antológiájában is szerepelt két versem 2011-ben. Ott lehetőséget kaptam, hogy Budapesten a könyvhéten dedikáljak. A Napút folyóiratban már két alkalommal fogadták el verspályázatomat. 2011-ben először, most ez évben másodszor. A MontázsMagazin Antológiájában kilenc versem szerepel.

Sátoraljaújhely

Hisz oly fiatal vagy még, bizonyára teli álmokkal és vágyakkal. Kérlek, avass be minket is, milyen terveid vannak még?

Tervezem még sok versem kiadását. Továbbra is küldök be sok pályázatra verset. Körülbelül nyolcszáz versem még kiadatlan, és ehhez csak gyűlnek az újabbak. Kiadásra anyagi lehetőség hiányában egyelőre várni kell.

Drága Beácskám, magam és a szerkesztőségünk nevében kívánok neked minden elképzelhető szépet és jót. Kívánom, hogy minden álmod és vágyad váljon valóra. Maradj mindig ilyen tiszta szívű, ahogyan megismertelek.
 

Nagy L. Éva

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

2014. június 4.

Sziklák bársonyos virága
 
 Mit tehetnék, Szerelmem, ha elhalkulnak a szavak
Alvó sziklák közt máglyaként éled a Nap
Mesélnék neked, ha a sziklák virága lehull
Elsodródik a széllel, ám a vágy soha nem csitul
Suttogd el nekem, Szerelmem, ami bánt
Hisz te élteted lelkem, akár a húr a gitárt
Sziklák bársonyos virága tenyerembe hull
Elhalkul a szó, csak a gitár hangja szól
Csendes a szél, örök a dal, ha a kísértést élem át
Az álmok szele elsodort, a vágy végtelenbe járt
Végtelenben jártam én a vágyálmok között
Szerelem nyila hatotta át a fénylő aranyködöt
Felkélt a Nap, a sziklán elolvadt a jég
Örökkévalóság a szó, mit egyetlen perc dalba írt
Egyetlen perc, mely az aranyködön áthat
Széllel sodort virágok közt napsugárnak látlak
Vágyam dala járta át a völgy-utak csendjét
Máglyaként éleszted bennem az örök merengést
Mit mondhatnék Szerelmem, ha szól a gitár?
A vágyakozás a sziklákra esőt szitál
Mit mondhatnék Szerelmem, ha a völgy dalol?
Szívembe az örök vágy nyila beléhatol
Egyetlenegy perc varázsa a csöndbe vesző
Megérinti a sziklákat az álom-eső
Bársonyos virágok nyílnak ki szerelmesen
Fénylő aranyködön át az arcod lesem

Aranyhold tükre az éj
 
 Szerelmemet megvallanám túl a csöndes szavakon
A Hold fénye átvillan a tündércsipkés falakon
Elmerengő lelkemben vágyak örök tüze kél
Halkuló szavakon át Aranyhold tükre az éj
Tündércsipkés falakon túl nem látszik más csak a tánc
Lennék álom csillaga, melyet holdfény babonáz
Lennék érted vágy szele az arany máglya tüzén
Lennék álom-démon, ki talizmánt hord a szívén
Az éjben kélő máglya szívemben ég szabadon
A holdsugár álmot sző a tündércsipkés falakon
Szerelmemet megvallanám hennával írt betűvel
Az én Sorsom vágy tüze, melyet éj szele ölel
Szenvedélyem bennem ég, ezerszer megesküszöm
Hogy az arcodat folyton talizmánban tükrözöm
A szerelem tüzes nyíl, mely a szívembe talál
Csöndes vágyak éjein az álom gyönyöre vár
Átélve a szenvedélyt, túl az éji viharon
Szüntelenül bennem ég, örökre neked adom

 Sivatag bársonya, érints meg engem
 

 Sivatag bársonya rejts magadba
Szívem tüzét foglald aranyba,
Hisz utadon a gyönyör kísér el
Dalban csendülő varázsigével
Örök vágy szele ér most a lánghoz
Egyesítve a dalt és az álmot
Sivatag bársonya, érints meg engem
Nap tüze csillan a homokszemben
Szívem titkát váltsd most valóra
Talizmánom rejtsd bársonyodba
Dal csendül a varázsigén át
Elmesélem a sivatag titkát
Egyetlen perc, mely elvarázsol
Álmokat sző a Nap sugarából
Utamat a gyönyör kíséri
Szívem az álmot újraéli
Nap tüze csillan az örök lángon
Olyan a sivatag, akár a bársony
Végtelenségbe vezet az útja,
Arany talizmánt rejt a homokja
Sivatag bársonya áldott és csendes
Te vagy titka égő szívemnek
Egyesül az álom a dallal,
Akár a Nap tüze a sivataggal
Végtelenné válik az álom
Olyan a sivatag, akár a bársony

Szél simogatja a borostyánlevelet
 
 Csillagokba szövi az álom a perceket
Csönd varázsában a dalok ébresztenek
Úgy lobban fel bennem, akár az éji tűz
Csillagokon át a Hold szitája ezüst
Te vagy az én álmom, ha az éj-tündér dalol
Te vagy nekem a tűz, amikor hárfa szól
Te vagy nekem a szó, amikor a Hold mesél
Álom-csillagot rejt a borostyánlevél
Szívem érted dobban, amikor zene szól
Baldachint szőnék a vágy csillagaiból
Átölelnélek a múló perceken át
Vágyam elfojtott szó, mit a Sors szívembe zárt
Hogy mondjam el neked, hogy tűz lángja emészt
Csönd varázsában a csillagokról mesélsz
Szél simogatja a borostyánlevelet
Hold szitáján át a vágyak ébresztenek
Te vagy nekem a tűz, te vagy a babonám
Megvallanám neked én az éjek után
Hogy minden percemet napsugárba szövöd
Te vagy az én álmom éj és nappal között
Hogy mondjam el neked, hogy felemészt a láz
Álmos hajnalokon a csönd megbabonáz
Csillagokon át fellebben a baldachin
A te neved csendül a napsugár húrjain
Csönd varázsában a dalok ébresztenek
Vágyamról suttognak a borostyánlevelek
Hisz minden percemet napsugárba szövöd
Álom dalain át szívemet bűvölöd

AZ ÉN SZÍVVIRÁGOM
B.B. Nala költőnő Barátomnak!
2012.
Írta: Herczeg László
 
A szeretetem különös virág
szívem dalára nyílnak szirmai
nem ismeri az egész világ
csak kiválasztott tudja hallani.
Először csak hárfa hangja szól
felel neki lágyan egy szitár
remegek, mert hallom valahol
sírva társul egy spanyol gitár.
Egy
re jönnek újabb hangszerek
a szeretet virága nyílni kész
de nem látják csak igaz emberek
nem érti más
csupán költői ész.
A szeretetem dala száll feléd
a cinkos szél ragadta el vadul
Szívvirágom így jutott eléd
Csend támad, ha lábadhoz lehull…
 

Lovag Bornemisza Attila mentorom köszöntője születésnapomra:

Bornemisza Attila: Születésnapi Versforma
B.B. NALÁNAK

Egy csokor virág
… szép kezeidbe te költő
aki átlátsz a hegyeken és
versben, dalban mondod el
hogy milyen a táj az ég
Ünnepellek mára ím- látod
… virágkabátod teszed a fogasra
Micsoda zsolozsma ha tőled szól a dal
nem diadal de szívbéli mámor
írni a világról és Istenhez, aki
tehetséges és kedves megalkotója
a művészetnek…
Verseid finom ecsetvonása lelked szelídes muzsikája
megtölti a világrendszerek
szépségre-éhes világát.
Micsoda lámpás a te művészeted
jó érezni a színeket mit egymás mellé
rendelsz tündéri versformán
és versben bujdokoló leányzó jajod hallom
szíved üteme hallik e versben
Micsoda mersz az hogy írsz
mikor nem olvas senki s aki olvas
az is értelmetlen dolgokat
Kedves Beám nagy nyarak jönnek
és verseid előtt állok
nézem csodáid
Te segítesz annak aki épp nem akar
vagy nem tud
jó hogy néha hallom a rímek
itt harangoznak a szívbe
akár könyveidben
Írj ezek után is, te tündér
verset ír hozzád íme egy költő
egy emberöltőt éltem
Üdvözletemben is sír a szó a vers
Ne felejtsd el e verssel szál virágot kaptál
most és mindörökre azoktól akik szeretnek
Felzeng a Kárpát-medence,
hogy rímeid hallja…Hozzászólások