A kecskeméti Városházán az önkormányzati választások előtti utolsó közgyűlés előtt Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester – többek között – köszöntötte Antalfy István írót, költőt 90. születésnapja alkalmából.

Méltatása:

Antalffy István 1924-ben Berettyóújfaluban született. A debreceni Piarista Kereskedelmi Középiskolában érettségizett 1943-ban. 1945 májusában orosz fogságba esett, 1949 novemberében szabadult, addig számos láger gyötrelmeit kellett elviselnie. Részt vett az 1956-os forradalomban, ezért azonnali hatállyal elbocsátották, és a várost is el kellett hagynia. Így került Kecskemétre a gépállomási igazgatósághoz. Okleveles könyvvizsgálóként, majd végül vállalati főkönyvelőként dolgozott nyugdíjazásáig.

25 évvel ezelőtt Kecskeméten alapító tagja volt a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének, amelynek kapcsán számos folyóirat és kiadvány szerkesztésében vett részt.

Feleségével, Magdussal és Kovács István Józseffel, a Baráti Kör elnökével  a köszöntés után

Eddig összesen 44 önálló kötete jelent meg. Több mint húsz éve tagja a Magyar Írók Szövetségének. Irodalmi munkásságáért 1999-ben Pilinszky díjjal, 2004-ben Krúdy Gyula Ezüst Emlékéremmel, 2006-ben Magyar Kultúra Lovagja díjjal, 2013-ban Kláris Életműdíjjal és ugyanebben az évben Toll és Ecset Alkotói Díjjal tüntették ki.

antalfii2

Szeptember 6-án a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre köszöntötte Pista bácsit nagy-nagy szeretettel. Két fiatal, Apró Anna és Lehoczki Ágoston játszott vidám, népies zenét különleges hangszereiken.

antalfii31

Kovács István József, a Baráti Kör elnöke méltatta az életútját, kulturális tevékenységét, 44 kiadott kötetét. Gratulált legújabb kötetéhez, amely éppen frissen érkezett a nyomdából. A címe: Visszaintés.

antalfii33

Utolsó kötetének szánta ezt Antalfy Pista bácsi, de mi kívánunk neki még sok-sok erőt és jó egészséget, hogy tovább is legyen ilyen aktív, és szellemi kincseit minél tovább ossza meg velünk, akik kedveljük, szeretjük őt.

antalfii16

Ujvári Ferenc egy különleges, saját kézzel gravírozott üveget ad át finom nedűvel

A műsoros megemlékezés végén köszöntöttük Pista bácsit közösen is, egyénileg is. Vége-hossza nem volt a sornak, akik mind gratulálni szerettek volna neki. Itt látszott, hogy mennyien szeretik őt.

antalfii12

Bereznai Zsuzsa etnográfus-muzeológussal

Egy régi barátja egy különleges ajándékot hozott: A Magyar Cserkész 1944-ből származó egyik számát, amelyben Pista bácsi egy versét olvashattuk. Igazi ereklye, egyedi kincs.

antalfii28

A legújabb kötetéből idézünk egy versét:

Szép volt-e?

Egy élet vége táján,
hisz véget ér a pályám,
valamit szólni kéne:
az élet vajon – szép-e?

Én eskü alatt vallom
(bár este lett az alkony)
ezernyi mázsa-terhe
rakódott szívre, testre,

mégis, magamat kérdve,
nem azt kérdezem: szép-e?
Szép volt-e, amit éltem?
Mert az élet volt értem,
nem én az életért! Nem!

Talán magam sem értem…!

Ezekben a percekben az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör – melynek szintén tagja – köszönti őt őszinte barátsággal és nagyrabecsüléssel. A mi rendezvényünkön is jelen volt a Krúdy Kör elnöke, Király Lajos, aki szintén köszöntötte őt.

antalfii26

Búcsúzóul álljon itt még egy vers a Visszaintés című legújabb kötetéből:

Jó lenne

Jó lenne, jó lenne
„nagy” költőnek lenni,
az egész világnak
versben megüzenni,
vagy versben, vagy szóban,
vagy tán fényreklámban,
hogy életem során
embereket láttam,
sok jó embert láttam.

Kerestem is, nem is,
siettem, szaladtam,
fiatalon, vénen,
de rájuk akadtam.

Isten éltessen sokáig, drága Pista bácsi!

antalfii8

Weninger Endréné Erzsébet