Ó véled gondolok most,
tollas jobbkezemmel
s egyre jobban értelek,
Kazinczy, régi mester.
                     (Radnóti Miklós: Írás közben – részlet)
  

 AJÁNLÓJEGYZÉK
a „Szólj! s ki vagy, elmondom…”
című felolvasóversenyre készülő diákoknak

.

magyarkulturanapja

.A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság helyi csoportja
és a Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon közös rendezvénye
2016. január 25-én, hétfőn 15 órakor:
„ SZÓLJ! S KI VAGY, ELMONDOM…” címmel
felolvasóverseny 7-9. és 10-12. osztályos diákok számára.

Bővebb információ a felolvasóversenyről ITT.

 

AJÁNLÓJEGYZÉK

1.    Kölcsey Ferenc naplója és levelei – részletek a témakörhöz; Bp.: Universitas, 2000.

2.    Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok, Parainesis – részletek Bp.: Osiris Kiadó, 2008. v. Matura Klasszikusok, Bp.: PannonKlett, 1997.

3.    Kölcsey Ferenc levelezése – válogatás; Bp.: Gondolat Kiadó, 1990.

4.    Kazinczy Ferenc művei I-II.; Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. – benne: Pályám emlékezete, Fogságom naplója, Az én életem, továbbá levelei, nyelvművelő írásai a témakörhöz illően;

5.    Széchenyi István, Deák Ferenc, Táncsics Mihály levelei a magyar nyelv ügyéért – válogatás
(pl.: Táncsics Mihály: Életpályám – 15. rész Népkönyvek. Iskolai könyvek. Magyar nyelvtanítás és más részletek; Bp.: Magvető Könyvkiadó, 1978;
Gróf Széchenyi István: Vezércsillagok – „Nyelv” c. rész; Debrecen: Szukits Könyvkiadó, 2002.;
Gróf Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye – IV. fejezet: „Gondolatok a nemzetről” c.
    rész; Bp.: Ikva, 1991.

6.    Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek; Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. és Álom és ólom;
       Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969.  v. Osiris, 1999. – részletek a témakörhöz;

7.    Márai Sándor: A teljes napló – sorozat darabjaiból a témakörhöz illő részletek; Bp.: Helikon,
       1990. és Márai Sándor: Füves könyv – válogatás; Bp.: Helikon Kiadó, 2013.

8.    Ruffy Péter: Bujdosó nyelvemlékeink – a Tihanyi alapítólevéltől a Bori noteszig; Bp.: Móra
       Ferenc Könyvkiadó, 1977.

9.    Szilágyi Ferenc: Fejtsünk szót!; Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.; és
       A magyar szókincs regénye; Debrecen: Csokonai Könyvkiadó, 1993.

10.    Holczer József: „Emberítő csodák” – válogatott cikkek anyanyelvünkről; Kecskemét, Korda
Kiadó, 2003. és
Holczer József – Kozma László: Minden szó egy regény; Kecskemét: Korda Kiadó, 2000.

11.    Éltető anyanyelvünk – Írások Grétsy László 70. születésnapjára; Bp.: Tinta Könyvkiadó,
2002. ld.: „Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata” – válogatás, részletek;

12.    Az „Édes Anyanyelvünk” – Az Anyanyelv Ápolók Szövetségének folyóirata témához illő írásai, tanulmányai – válogatás alapján

A folyóirat és a kötetek kereshetők a Katona József Könyvtárban!

Az ajánlóirodalmat összeállította és felkészüléshez ajánlja:
Bajtai Mária ny. gimnáziumi tanár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja

 

Szerkesztette: Tné Filus Ica

 

 

 

Hozzászólások