MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022 – XXVI. pályázat – A Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

Harminchárom éve már, hogy 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását. 

paloc tarsasag

A Palóc Társaság már 26. alkalommal hirdeti meg a pályázatát.

Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.

AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI

1. Szülőfalum (városom) – Az édes otthon szeretete
2. Családi körben – Az összetartozás mindennapjai
3. Mi lesz veled, Emberke? – Életem eddigi története
4. Valóságmese – Amiről szüleim, nagyszüleim mesélnek
5. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban
6. Válaszút előtt – A jövő útjai
7. Mesteremberek, mesterművek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
8. Sírjukon vadvirág nyílik – Emlékezés régiekre, történetekre
9. Száz éve elszakítva – Az összetartozás tudata nemzetet ment
10. Édes anyanyelvem – Létem, jövőm, reményem

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

Résztvevők:

A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek) – I. korosztály, a középiskolások (15–18 évesek) – II. korosztály és a felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.

TERJEDELEM (kérjük ennek betartását):

Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).

A II. és a III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.

Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!

A DOLGOZATÍRÓK ÜGYELJENEK A KÖVETKEZŐKRE

A gépelés k i z á r ó l a g 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!

paloc tarsasag

Budapest, Duna Palota

A PÁLYAMUNKÁK E L E J É N F E L K E L L T Ü N T E T N I

– a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2022
– a dolgozatíró nevét
– a pályázó életkorát (ahány éves a dolgozat írásakor)
– korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám)
– villámlevele címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár, vagy ahol dolgozik
– az iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja, illetve munkahelye nevét
– a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

A dolgozatokat a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni
K I Z Á R Ó L A G EGYSZERŰ WORD.DOC FORMÁTUMBAN!

A dolgozatok beérkezési határideje: 2021. december 19, vasárnap!

 

A jelenlétes eredményhirdetést 2022. január 23-án, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Duna Palotában székelő, létrejöttének 10. évfordulóját idén ünneplő Magyarság Házában. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik.

Ellenkező esetben a pályázat végeredményét honlapunkon és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, illetve a helyezetteket eredményükről villámlevélben értesítjük. Bízunk benne, hogy minden gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok és felnőttek, akikkel együtt dobban a szív, s benne dobban a szó…

A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést, sok sikert kíván a
Palóc Társaság!

 

Korábbi cikkünk:

A Honismeret Napja a Duna Palotában

 

Hozzászólások