Kocsis István A királynő aranyból van (Stuart Mária) című színművének bemutatójára 2016. május 20-án, pénteken 19 órakor kerül sor az Újszínházban, mely egyben a III. Keresztény Színházi Fesztivál nyitó díszelőadása is lesz.

stuart maria

Stuart Mária történetének középpontjában a szakrális királyság kérdésköre áll. Mária spirituális alapon vezetné Skóciát, mindebben pedig összeütközésbe kerül országa egyházi és világi vezetőivel. A machiavellista alapon működő társadalom kiveti magából a tiszta, krisztusi elveket valló és ezeket az életben megvalósítani szándékozó királynőt.
Mária és Erzsébet összeütközésében az ész és az érzelem harcát láthatja a néző, a belső értékek és a hatalom alapú társadalom ellentéte tárul fel, kiválóan megírt, rendkívül izgalmas dialógusokban. Igazi szenvedélyes középkori történet, modern felfogásban.

Stuart Mária az örökkévalóságban gondolkodik, így az ő számára az uralkodás próbatétel. Ilyenformán az ő uralkodásának ideje az örökkévalósághoz képest, ha nem is másodperceknek, de óráknak számít. És itt a dolog különössége, hogy mekkora a különbség az uralkodók között, amikor az egyik vagy a másik szellemben uralkodnak…

Stuart Mária esetében a puszta történet voltaképpen csak mankó, hogy mellékszálnak mégse nevezzük. A színpadi előadásnak már Schiller híres drámájában sem az a lényege, hogy Mária királynőt a darab legvégén kivégzik-e. Mert igen, kivégzik. Magától értetődik, hogy Kocsis István történelmi Máriája sem kerülheti el a sorsát – természetesen őt is lefejezik.
Hogy is lehetne más a história, hisz szerzőnk még véletlenül sem hollywoodi receptek alapján dolgozik, ő ugyanis történész.
Ráadásul a lélek avatott irodalomtörténeti (pontosabban: irodalmi és történelmi) szakértője, aki a drámájában a szakralitást keresi.
És nemcsak keresi, hanem – a lehetőségekhez képest – igyekszik beavatni a nézőt is az uralkodói szakralitás titkaiba.

Jó társra talált Kocsis István e törekvésében Nagy Viktor személyében, aki rendezéseit illetően egy nyilatkozatában kifejtette, hogy szerinte egy történelmi drámában – így Kocsis István mostani művében is – rendkívül fontos, hogy szól-e a mához, mit mond a mának. Mégpedig a mindenkori mának, hisz éppen örökérvényűsége okán lesz mai egy bármely kort ábrázoló színdarab.

Ekképp lesz modern a Stuart Mária-történet.
Egyebek közt azért modern, mert vissza tud nyúlni azokhoz a gondolati gyökerekhez, amelyek érzékelhetően hiányoznak a mai emberekből.
Azért modern, mert fel meri vetni az ember szellemi létét.
Azért, mert túl tud lépni az anyagon.
Azért, mert elutasítja az önmagáért való hatalmat – a lopást, a rablást, az emberölést.

Kocsis István drámájának cselekménye mögött nagyon erős gondolati-kultúrtörténeti háttér áll.  A történelmi dráma arra való, hogy a múltból mutasson példát a jelen emberének – hisz a múltban sem volt máshogy, ugyanolyan emberek éltek akkor is, mint most.

Rendező: Nagy Viktor
Stuart Mária szerepében: Koncz Andrea

Forrás: Újszínház

 

 

 

Hozzászólások