A Hírös Agóra Nonprofit Kft. és a Kecskeméti Képzőművészek Közössége szeretettel meghívja Önt „A hit kultúrája, a kultúra hite” című kiállítás záróeseményeként megtartandó tárlatvezetésre. Időpont: 2020. július 15., szerda 18:00 óra.

a hit kulturaja

Áttekintés a kiállításhoz:

Ha a művészettörténet korábbi időszakait szemléljük, látható, hogy hit és kultúra egykor még szerves egységben közösségi kultúraként jelent meg. Így volt ez egészen a középkor végéig, sőt még a reneszánsz és a barokk idején is. Az európai kultúra alapvetően a keresztény értékrendre épült. Bár a reneszánsz idején már megjelent a világias szemlélet, kezdett előtérbe kerülni az egyéniség szerepe, az egyén önállósága.

A felvilágosodás, az egzisztencializmus és a XX. századi magánmitológiák pedig végképp izolálták, szekularizálták a kultúra világát. Nincs közös világkép, és az egyén maga dönti el, hogy milyen vezérelvek alapján építi alkotó tevékenységét. A hit kultúrája háttérbe szorult, a kultúra önmagába vetett hite viszont a végtelenségig növekedett.

A vallás és az egyházak elveszítettek egy erős evangelizációs eszközt. A kultúrában, a művészetben pedig megkopott a lényeg, a szakrális tartalom, a közösségi jelleg, az alázat. Egyúttal elveszítette szélesebb tömegbázisát is. Mert nem csak az egyház és a kortárs művészet, de a kortárs művészet és a szélesebb befogadó közönség között is szakadék keletkezett. Polgárpukkasztás, tagadás, látványos blöffök, olykor üres gesztusok „színesítik” a kortárs művészet gyakran divattendenciákat követő, homokra épített, roskadozó várát.

A legkiválóbb alkotók persze a szomorú látlelet ellenére is tudnak remekműveket alkotni, ha csendben, felülemelkedve a modern Bábel zűrzavarain, figyelnek a belső hangra és önös érdekektől megszabadulva tisztán közvetítik a lélek üzenetét. Mert az „adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz.” (Szt. Pál: 1 Kor 12,5-6). Ez ma az alkotó ember igazi feladata és felelőssége, és erre hívjuk a kiállítás résztvevőit is.

A tárlatvezetést tartja: Németh Ábel kiállításszervező, a Hírös Agóra Nonprofit Kft. munkatársa

Megjelenésére számítunk!

Korábbi kapcsolódó cikkünk:

30 éves a Kecskeméti Képzőművészek Közössége

 

 

Hozzászólások