Bethesda 175 – 175 éves a Bethesda Kórház Budapesten, ahol a beteg az első!

ÉRDEKES ÉVFORDULÓK – Sorozatunk első cikke a LEGO játék történetét dolgozta fel. A következőben a Theodóra ásványvíz jubileumáról olvashattak. 50 éves a HONISMERET c. folyóirat – adta tudtul a következő cikk. Az oktatás történetében merültünk el a 240 éves a Budapesti Műszaki Egyetem című cikkben. A Földről, a felfedezőkről tájékozódhattunk az előző cikkben, majd Tamási Áronra emlékeztünk. Most betekintést nyerhetnek a 175 éves Bethesda Kórház életébe.

bethesda

Légi fotó (bethesda.hu)

„Bármily mostoha anyagi viszonyok közt is él valaki, ha egészséges, akkor gazdag, s legyen bármily nagy vagyonú is, ha egészségtelen, akkor szegény ember.” (Jász Géza)

A kórházi napok élménye egyikünk emlékezetében sem a kellemes emlékek közé tartozik. Mikor meggyógyultan távozunk, vissza-visszagondolunk a gyógyuláshoz hozzájáruló egészségügyi dolgozókra. A Bethesda kórháznak nagyon jók az eredményei, 175 éves tapasztalat áll mögöttük. Nem kevés!

A Bethesda Gyermekkórház a hazai gyermekgyógyítás egyik központja, másfelől családias méretű kórház, amely lehetővé teszi, hogy az itt gyógyulók és az itt dolgozók családként, közösségként működhessenek együtt. A Kórház a közép-európai régióban az egyedüli egyházi fenntartású gyermekkórház. A legfontosabb gyermekbetegségekkel foglalkoznak 18 éves korig.

Részt vesznek a főváros gyermekügyeleti rendszerében, területi ellátási kötelezettségük a pesti oldal észak-keleti területeit öleli fel, de fogadnak betegeket Pest megyéből és az ország más területeiről is. Országos hatáskörű, kiemelt profiljuk az égéssérült gyermekek ellátása: a Bethesdában működik az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ. Itt a beteget és családját tekintik egy egységnek, és minden gyógyító munka a holisztikus szemléletet igyekszik követni.

Bethesda Kórház – rajz (PestBuda)

A Kórház küldetésének alapelve a közösségben gyógyítás (a gyógyító közösség erősítésének folyamatos belső igénye), ami a munkatársak és családjaiknak közösségünkbe való tudatos bevonását is jelenti.

Fenntartója és működtetője a Magyarországi Református Egyház. Névadója a jeruzsálemi Bethesda-medence. /Krisztus meggyógyítja a 38 éve beteg embert a Bethesda-tavánál./

A Bethesda Kórház története:

A Leányegyház 1863-as megalakulásával a gyülekezet bizonytalan jogi státusza 1864-re rendeződött. Bár a frissen alakult Németajkú Leányegyház viszonylag kicsi volt, és nem rendelkezett jelentős létszámú tagsággal, de úttörő volt sok szociális, ifjúsági és diakóniai kezdeményezésben. Felismerve a pesti egészségügy hiányosságait, céljuk egy olyan kórház létrehozása volt, mely főként a külföldi és átutazó betegeknek nyújt ellátást.

A gyülekezet a segítő szándékú felajánlásokat továbbgondolva 1864-ben egy bizottságot hozott létre, hogy segítsen megfelelő helyet találni a gyógyításnak. Nem sokkal később a Bethesda Kórház már 1866-tól fogadta is a betegeket – 12 évvel templomuk megépítése előtt. A Sugár (ma Andrássy) út kiépítése miatt 1871-ben eladni kényszerültek a kórház akkor használt Rózsa utca 5. szám alatti épületét. A Városliget szélén, a Herminamezőn álló Bartl-villa megvásárlásával nyílt lehetőség egy nagyobb és korszerűbb kórház kialakítására.

Könyvkerítés (Pécsimami – Imami.hu)

Az eredetileg a Hermina út 53. címen található telek mélyén áll – a Bethesda Kórház udvari pavilonjaként – Zugló első polgári épülete, Bartl János klasszicista stílusú nyaralószállója. A vagyonos belvárosi kávés 1842–43-ban Oláh Elek 1838-ban épült vízgyógyintézetét alakította át, bővítette emelettel. Terveit Hild József készítette. 1872 májusában költözött át a kórház.

A betegek szerették az új épületet és a környéket, a nehéz megközelítés és az éjszakánként zajos liget ellenére. 1885-ben országos kiállítást rendeztek a ligetben, amely miatt az éjszakai zajongások is megszűntek. Az új városi vasútnak hála a kórházat sokkal könnyebben meg lehetett közelíteni.

Pár évvel később új emeletes szárny nyílt, ahol a diakonisszák szobája, konyha, raktár és tanulószoba volt. A Bethesda utcára néz a Bethesda Kórház főépülete, amelyet az építtető, a német református leányegyház 1890-ben adott át rendeltetésének. Az épület Zugló védett építészeti öröksége.

A kommunista diktatúra alatt bekövetkező államosításáig diakonissza kórház volt. A protestáns nyugat-európai, elsősorban német mintára szervezett Filadelfia Diakonissza Egylet szeretetszolgálati tevékenységet végző, elsősorban betegápoló diakonisszái testvérközösségben élve töltötték be hivatásukat.

A kórház 1953-as államosítása után a diakonissza testvérek közül még néhányan átmeneti ideig az Apáthy Istvánról elnevezett gyermekkórházban dolgoztak, de a feloszlatásakor csaknem száz tagot számláló testvérközösségből ma már egyikük sem aktív.

bethesda

Karácsony a Bethesdában (WebOrvos)

A református.hu portálon megjelent interjú részlete tájékoztatást ad a Bethesda Kórház jelenéről:

„– Sok betegünk van, köztük súlyosabb és kevésbé súlyos állapotúak – ezt már Bencze János, a Bethesda Gyermekkórház diakóniai igazgatója mondja el nekünk. – Kórházunk küldetése kezdetektől fogva a rászorulóknak való segítségnyújtás. Intézményünk százhetvenöt éves, amely már indulásakor is szegényeket ápoló, gyógyító kórházként működött, diakonissza testvérek szolgálatával.

1992-től ismét egyházi kórházként végezhetjük küldetésünket, visszatekintve az elmúlt harminc évre pedig látjuk a folyamatos építkezést, a gyors fejlődést, az egyre táguló perspektívát – részletezi Bencze János, majd hozzáteszi: sok olyan feladatot is elvégeznek, amivel korábban nem foglalkozott a kórház. A Bethesda Gyermekkórház az egészségügyi ellátáson kívül diakóniai szolgálattal, szociális segítségnyújtással is támogatja a szegényebb sorban élő családokat, gyerekeket, munkatársakat.

A külföldről és belföldről fogadott adományok mellett a Bethesda Kórház Alapítványon keresztül is segítenek a nélkülözőknek. – Magunkra vállalunk olyan feladatokat is, amelyek nem alapfeladatai a kórháznak, mi mégis úgy érezzük, hogy ezeken a területeken is segítő kezet kell nyújtanunk – közli a diakóniai igazgató. Példa gyanánt említi meg azokat a nyári táborokat, amelyekben évről évre sérült gyermekeknek biztosítanak kikapcsolódás” (reformatus.hu)

bethesda

A kórház dolgozóinak egy csoportja (bethesda.hu)

„Bármennyire kinevetjük is a csodákat, amíg erősek, egészségesek vagyunk, és kutya bajunk, ha életünk úgy fordul, hogy csak a csoda mentheti meg, hiszünk ebben az egyetlen, kivételes csodában.”Alekszandr Szolzsenyicin

Az olvasóknak jó egészséget, a kórház áldásos munkájához sok sikert, lankadatlan energiát kíván a Szerkesztőség.

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

A sorozat korábbi cikke:

125 éve született Tamási Áron erdélyi író

 

Hozzászólások