A Vízkereszt keresztény ünnep, melyet január 6-án ünnepelünk. A római katolikus egyházban korábban a hozzá közel álló vasárnapon emlékeztek meg róla, Magyarországon azonban mindig azon a napon tartjuk, amelyre január 6-a esik.

vizkereszt03

A három királyok imádása 

Mit ünneplünk Vízkereszt napján?

1.    A nyugati kereszténység ezen a napon elsősorban a napkeleti bölcsekre emlékezik, akik az újszülött Jézusnak hódoltak. Ezért ma van a névnapja mindháromnak: Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak.
2.    A keleti keresztény egyházak Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelkedését is ünneplik, s ezért Keresztelő Szent Jánosra is emlékeznek. A katolikus templomokban vizet szentelnek, melyből a hívek vihetnek haza az otthonaikba.
3.    A harmadik biblikus esemény Jézus első csodája a kánai menyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta. A magyar vízkereszt szó a víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered.

vizkereszt01

Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust

Ezt az ünnepet görögül epifániának nevezik, melynek jelentése: megjelenés.

Mindhárom előbb említett csodálatos eseménynél Jézus jelent meg, illetve őt látogatták meg a napkeleti bölcsek.
Január 6. a karácsonyi ünnepkör utolsó, tizenkettedik napja, s egyúttal a farsang kezdete is.

vizkereszt02

A kánai menyegzőn

 Népszokások

Régebben a szenteltvízzel megitatták otthon az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, az emberek pedig magukra locsolták betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is megöntözték, hogy áldás legyen a házon.

Megszentelték a vízzel a házakat, az ólakat, és a bölcsőre is szentelt vizet hintettek. A házakra a következő három kezdőbetűt vésték fel: C + M + B. A betűk egy latin kifejezést rövidítenek: Christus Mansionem Benedicet, jelentése: Krisztus áldja meg ezt a házat! Ma sokan úgy tartják, hogy a betűk a napkeleti bölcsek nevének kezdőbetűire vonatkoznak – ez az elképzelés azonban téves.

 

Weninger Endréné Erzsébet

 

Hozzászólások