Újjáalakult a Neumann János Egyetem Szenátusa – Az újjászerveződött testület 2020. október elsején a Kecskeméti Campus épületében ünnepélyes keretek között tartotta alakuló ülését. Az eseményen került sor számos elismerés, kitüntető cím, illetve hallgatói ösztöndíj átadására.

ujjaalakult a neumann

A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a felsőoktatási intézmény legfontosabb döntéshozó és vezető testülete a Szenátus, amely gyakorolja a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságait. A Neumann János Egyetem korábbi Szenátusának mandátuma a jogszabály értelmében 2020. szeptember 30-án lejárt, ezért volt szükség a testület újjáalakulására.

A fenntartói modellváltás során kialakított új Szervezeti és Működési Rend alapján a Szenátus létszámára és tagjainak delegálására vonatkozó szabályozás megváltozott. Az új eljárásrend szerint a Neumann János Egyetemen a Szenátus tagjainak megbízása a hivatalbóli tagságra és választásra épülő vegyes rendszeren alapul az oktatói-kutatói létszám, mint arányosítási szempontok figyelembevételével, 4 évre szóló szenátusi mandátummal. A vonatkozó jogszabály alapján az Egyetem Szenátusa egy 19 főből álló testület, amelynek elnöke a rektor. Hivatalból tagjai a rektor, a kancellár és a dékánok.

A Szenátus választott, illetve delegált tagjai a GAMF Műszaki és Informatikai Kar oktatói és kutatói képviseletében 5 fő, a Gazdaságtudományi Kar oktatói és kutatói képviseletében 2 fő. A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar oktató-kutató munkakör képviseletében 1 fő, míg a nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak képviseletében 1 fő. A reprezentatív szakszervezet képviseletében 1 fő és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat képviseletében 4 fő.

Az ülést Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora nyitotta meg, aki köszöntő beszédében elmondta:

„A kecskeméti felsőoktatás a modellváltás révén új lehetőség kapujában áll. Ennek a lehetőségnek a valóra váltása közös feladatunk és közös felelősségünk. Meggyőződésem, hogy az elhivatottság, a hit, a polgári erény és az előre mutató, jó szándékú cselekvés, valamint a közösség ereje meghozza ezzel kapcsolatban is az eredményeit. Ebben kérem a Szenátus tagjainak és az Egyetem polgárainak közreműködését, együttműködését. Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget, elkötelezett kitartást.”.

A megnyitó beszédet követően a rektor átadta az új szenátustagok számára a megbízóleveleket.

Ezt követően az Oktatói Szolgálati emlékérmek átadására került sor. Oktatói Szolgálati Emlékérem azon nyugállományba vonuló főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül az oktatás-nevelés érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. Az ünnepélyes alakuló ülésen Oktatói Szolgálati Emlékéremben részesült:

• Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István

• Szalai János

• Ádám Ferencné

• Dr. Strohner József

• Dr. Horváth Ágnes

• Kriskó János

• Lipócziné dr. Csabai Sarolta

• Szabó Pál
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a Szenátus Professor Emeritus vagy Professor Emerita címet adományozhat. A Szenátus Professor Emeritus címet adományozott:
• Prof. Dr. Belina Károly részére

• Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István részére

A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló Kormányrendelet alapján a felsőoktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozott a 2020/2021-es tanévre a Neumann János Egyetem alábbi hallgatói részére:

• Gál Kitti
• Faragó Attila
• Nagy Adrián
• Nagy Patrik András
• Szabó Patrik
• Dobos Zsolt
• Fodor Evelin
• Kiss Réka
• Őszi Bálint

 

Gratulálunk!

Neumann János Egyetem

 

Az egyetemhez kapcsolódó korábbi cikkünk ITT olvasható.

 

 

Hozzászólások