Mától új sorozatot indítunk útjára. A kéthetente jelentkező írások szerzője To’Piro (Sümeginé dr. Tóth Piroska), s intuitív-illusztrálója Antalffy Yvette, magazinunk munkatársa  lesz.

fogalmak

Beköszöntő

Édesanyaként, négyszeres nagymamaként, magyartanárként, recenzensként és jógaoktatóként egyaránt fontos volt, hogy a fogalmakat több szempontból közelítsem meg. Most a szókincs e nem tárgyi elemeit koszorúba kötve közelítem valóságunk egy-egy szeletét. Remélem, a kedves olvasókban is elindul általuk egy-egy új értelmezési láncolat, hogy közösen gondolkodva gazdagodhassunk szellemiekben, szívben és lélekben. Az elmélyülést Antalffy Yvette ezerarcú rajzai, képei támogatják, motiválják, hálával köszönöm neki az együttműködést.

To’Piro

Az első fogalmak, melyeket körbejár majd a szerző: 

együttműködés – jóakarat – felelősség – adakozás – kötelesség – bizalom – áhítat – bánat – kevélység – öregség – türelem – barátság – őszinteség – bűnbánat – boldogság – szeretet – bűn – szív – világosság – mosoly – önismeret – állhatatosság – képzelőerő – önbecsülés – ima

To’Piro (Sümeginé dr. Tóth Piroska)

 

sumegine-toth-piroskaDebrecenben, a KLTE-n végeztem 1970-ben magyar-történelem szakon. Kecskeméten, a Kodály Ének-zeneiben teljes bizonyossággá vált, hogy a tanári tevékenység valóban hivatásom. Megyei szakfelügyelő is lettem, levelezőn ezért elvégeztem a pedagógia-pszichológia szakot. Pestre hívtak, a Fazekas Gyakorlóba vezető tanárnak. Párhuzamosan tanítottam az ELTÉ-n, a Károli Gáspár Református Egyetemen, folyamatosan vállaltam érettségi elnökséget. Recenziókat, kritikákat írtam legtöbbször az Alföld és a Forrás hasábjaira. Stilisztika-szövegtanból doktoráltam. Mikor bevezették az új tantervet, amelyben az értékek válsága egyértelmű lett, elhagytam az iskolai munkát. A Legfelsőbb Bíróság könyvtárvezetője lettem, de alapvető munkám ott is kiadványok szerkesztése, cikkek írása volt. Közben elvégeztem a kétéves jógaoktatói tanfolyamot, az lett pedagógiai lehetőségem, mert foglalkozásaimon a jóga és az irodalom teljes egységben jelenik meg. Egy súlyos betegség megpróbáltatásait Isten segítségével túléltem, majd következett a nyugdíj. Ekkor találtam rá először a Mária Rádióra, hírolvasó – hírszerkesztő lehettem, a rádiózás egy pihentetett gyermekkori álom volt. Aztán a Kontakt Rádióhoz mentem át, ahol lehetőségem nyílt újra a tanításra, irodalmi-vallási elemző műsorok szerkesztésével, versmondással.

 

fogalmak-szimbolumok

Hozzászólások