Tompa Mihály (1817-1868) költő, tanító, református lelkész volt. Egyes sorai ma is szólásként élnek: “Fiaim, csak énekeljetek”, “Szívet cseréljen az, aki hazát cserél”… Petőfi kortársa, a Kisfaludy Társaság tagja. Az 1848/49-es szabadságharcban tábori lelkész.

tompa mihaly

A Gömör megyei Keleméren pap, majd megnősül. születik 2 fiúgyermeke, akik korán meghalnak. A szabadságharc bukása után zaklatják. Ír dalokat, mondákat, verseket. A saját korában nagyon népszerű, szentimentális, egyéni hangja miatt kedvelték műveit. 1851-től kerül a Gömör megyei Hamva eklézsiájának élére. Ezt a helyet nagyon megkedveli. Tompa Mihály élete végéig a nemzet függetlenségét hirdette. Halála előtt munkásságát az Akadémia nagydíjjal jutalmazza.

Tompa Mihály imája

»Örök felség! hozzád kiáltunk,
Lakozzék szent országod nálunk!
Amely lényed képmása, része:
Szentelj s áldj meg lelkünkre nézve!
A földi jót se vond meg tőlünk
Az életen, mit itt letöltünk.
S add, hogy legyen hegy, völgy s barázda
Bőv áldással megkoronázva!
Vessződ ha sujt, karod ha dorgál:
Tisztuljunk a tűzben s nyomornál;
Békén hordjunk csapást, keresztet,
Ha istennek ránk adni tetszett;
Uram, fogjad kezünk! s mi bátran
Állunk setétben, roppanásban…
Hegyek ha a tengerbe dőlnek,
S ingása lész az égnek, földnek!
Gyengét ne hagyj akadni tőrbe;
Nézz a méltatlan szenvedőre!
A bujdosót hordozzad és védd
Röviditsd a jajoknak évét!
Kik rég várnak sohajtva, könnyel:
Szegény kórok ágyához menj el!
Szabadulást vigy a raboknak,
S a halállal kik tusakodnak!

 

Forrás: Tompa Mihály – A gyülekezetben

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

Kapcsolódó cikkünk

 

 

Hozzászólások