Híres emberek imái – Az internet posztjait olvasgatva látható, hogy sokan az imához, s általa Istenhez folyamodnak ebben a válságos helyzetben. Nem értjük, miért van ez a járvány, nem látjuk a végét, és féltjük szeretteinket meg a saját kis életünket is. Bizony, még a nem hívő emberek ajkáról is felröppen néha egy-egy fohász. Megnyugtató, lelket csillapító. Nem szégyen ez, hiszen nagy elődeink közül is sokan imádkoztak, különösen a megpróbáltatások idején.

hires emberek imai szechenyi

A Montázsmagazin most egy sorozatot indít híres emberek imáiból, amelyek fennmaradtak az utókor számára. A nem hívőknek is ajánljuk az olvasását, hiszen szép archaikus magyar nyelven íródtak, és magvas gondolatokat tartalmaznak. Lelki támaszt is nyerhetünk elolvasásuk által. Elsőként gróf Széchenyi István imáját ismerhetjük meg, s általa betekinthetünk a híres nagy magyar gondolataiba. (A Széchenyiekről köztudott, hogy nagylelkűen adakoztak a nemzet számára – ezzel is példát mutatnak a mai vagyonos embereknek, hogy segítsenek a járvány miatt nehéz helyzetbe került embertársaikon.)

„Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat! Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt!”

“Világosítsd meg (szívemet) egy kerub szellemével és gondolkodó erejével; engedd a jövendőbe pillantanom; a jó magot a rossztól megkülönböztetnem!
Sugalld nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak! Gondolkodni és dolgozni akarok, éjjel nappal, éltem fogytáig.
Gyarapítsd, ami jó – tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne! Segíts nekem, hogy minden szenvedelmet elfojthassak magamban!
Engedd, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek, és kezdhessek – és engedd, hogy az angyal, ki engem megvilágosít, békességben és csendes boldogságban éljen!
Ez imádságom ne mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe!”

(Széchenyi István Naplója, 1826. december 10.)

 

Ezután ezt a sorozatot Farkas Ferencné Pásztor Ilona adja közre.

(Kapcsolódó cikkünk szintén gróf Széchenyi István gondolatait tartalmazza.)

 

Hozzászólások