Az iskola igyekszik megtanítani arra, hogy hírt adj magadról másoknak, és híreket szerezzél másokról magad számára. A beszéd – felelés tehát adás és befogadás. Nyitottság és szeretet. Ahol visszaélnek a szeretettel, vagy ahol megszűnik a szeretet, ott nyilvánvalóan elhal a beszéd eredendő értelme is, visszájára fordul a művészete. Ahol a beszéd a tagadást, az elkülönülést, az elidegenedést szolgálja, ott meghal a beszéd szépsége. Az embernek egyetlen szülőföldje van. Egy sorsunk van, hát maradunk!

Még abban az órában fölkereste Jézust néhány farizeus. Figyelmeztették: „Menj el innen, ne maradj itt tovább! Heródes meg akar ölni.” Ezt válaszolta nekik: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Lám, ma és holnap ördögöket űzök, és gyógyítok, csak harmadnap fejezem be. Mégis, ma, holnap és holnapután folytatnom kell utamat, mert nem lehet, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. (Lukács evangéliuma)

Sütő András „Anyám könnyű álmot ígér” című könyvében három alapgondolat köré szervezi mondanivalóját.

  1. Az első gondolatot Sütő András egyik rokonával mondatja ki: „Az embernek egyetlen szülőföldje van: jobb azt helyben siratni, mint idegen messziségből. A költözködés nem ingváltás, sorsváltás inkább! Egy sorsunk van, hát maradunk.”
  2. A második gondolatot Márton Áron Erdély mártírsorsú püspökének 1947-ben elmondott beszédéből idézi: „Elpogányosodtunk! S pogány szenvedések szakadtak ránk. A világ lealjasodott szellemével egy emelkedett lelkületet kell szembeállítanunk!”
  3. A harmadik gondolatot Sütő András maga mondja ki, amikor így vall: „Az Isten a nyelv. Ezt szolgálni és őrizni közösségi és kultikus cselekedet! Ha ebben az elemi viszonyban zavar mutatkozik, tragédia következik be. Egyéni és társadalmi egyaránt.”

Magyar táj (utazok.com)

A szeretet elhalása minden nyelvromlás igazi gyökere, az így támadt sebeket nem gyógyítja a magyartanárok igyekezete, a nyelvészkedő gond, a szerkezeti elemzés. Márpedig Magyarországnak a jövőben testben és lélekben is erős, egészséges, keresztény ifjúságra és családokra van szüksége, ha azt akarjuk, hogy nemzetünk megmaradjon a jövő századokban, évezredekben! Mindannyiunknak teljesítenünk kell küldetésünket. Maradunk.

Babits Mihály a Zsoltár férfihangra című versében így fogalmaz:

Tudod, hogy érted történnek mindenek – mit búsulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
És hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért.
Ó hidd el nékem, benned a cél és nálad a kulcs.
Madárka tolla se hull ki, – ég se zeng és föld se remeg,
Hogy Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg, aki téged nem ért.
Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket,
Hogy benned teljesedjenek –
korok történetét szerezte mesekönyvedül –
s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet.
Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyinek látszol magadnak,
Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod,
úgy nagyobb részed énedből,
s nem ismered föl sorsod
és csillagod tükrében magadat.

 

Elhangzott a Kecskeméti Televízió Örömhír című adásában 2018. november 9-én.

 

 

Hozzászólások