A vicces mondás szerint „a láb mindig kéznél van”. A gesztusokról szóló sorozatunkban, a Testbeszéd3 című részben most a  lábak, fejek és a kezek “beszédét” figyelhetjük meg. 

gesztusok

A lábgesztusok elég gyakoriak. A lábkeresztezés is egyfajta védőkorlát. Ha keresztezzük a lábunkat és a karokat is, „kivonulunk” a beszélgetésből. Térden keresztben átvetett – ún. amerikai – lábtartás („lábkulcs”) – Ez a fajta lábkeresztezés vitatkozó vagy versengő magatartást jelez. Számos versengésre hajlamos amerikai férfi állandó ülő helyzete ez.

Lábkeresztezés álló helyzetben

Összejöveteleken gyakran megfigyelhetünk kisebb csoportokat, melyeknek tagjai kivétel nélkül keresztbe tett karral és lábbal állnak. Az is észlelhető, hogy a szokásosnál nagyobb távolságra állnak egymástól, és zakójuk vagy kiskabátjuk rendszerint be van gombolva. Jelentése: a jelenlévők nagy részét nem ismerem.

Feszültségoldás lépései:

1. szakasz: Védekező helyzet, keresztbe tett kar és láb.
2. szakasz. A lábkeresztezés megszűnik, a két lábfej semleges helyzetben egymás mellé kerül.
3. szakasz: A kart fölül keresztező kéz kimozdul a helyéről, beszéd közben a tenyér is elővillan, nem is kerül vissza a másik kar alá. Ez a kéz a kar külső részét fogja.
4. szakasz: Az összefont karok szétnyílnak, az egyik gesztikulál, csípőre vagy zsebbe kerül.
5. szakasz: Az ember jobb vagy bal lábára nehezedik, a másikat előretolja, hogy cipőjének orra az általa legérdekesebbnek vélt személyre mutasson.
Alkohol hatására felgyorsul a folyamat vagy kimaradhat egyik-másik lépés.

A láb átkulcsolása

Ez a gesztus szinte kizárólag a nők sajátja. A egyik lábfej elülső része átfonja a másikat, hogy fokozza a védekező magatartást. E gesztus megjelenésével biztosra vehető, hogy a nő csiga módjára behúzódott a házába. Meleg, barátságos, tapintatos közelítéssel remélhető a csigaház felnyitása.

Lovagló ülés széken

A széken így helyezkedő emberek domináns személyiségek, a széktámla „pajzs” jelképes értelemben. Ha háta mögé kerülünk, feloldhatjuk ezt a helyzetet.

Fejgesztusok

A két legáltalánosabb fejgesztus a fejbólintás és a fejrázás.
A fejbólintás pozitív gesztus, a legtöbb kultúrában az „igen”, vagy a helyeslés kifejezésére szolgál. Süketen, némán és vakon születetteknél végzett vizsgálatok kimutatták, hogy ők is használják ezt a gesztust az igenlés kifejezésére, ami alátámasztja azt a felfogást, hogy velünk született gesztusról van szó.

Az általában a „nem” értelemben használt fejrázást egyesek szerint az emberrel veleszületett mozdulatnak tekintik. Mások viszont elméletekkel próbálják igazolni, hogy ez az első gesztus, amit az ember elsajátít. Véleményük szerint, amikor az újszülött jóllakott tejjel, jobbra-balra rázza a fejét, hogy anyja mellét elhárítsa magától. Ha a kisgyermek eleget evett, ugyancsak a fejét rázva utasítja el szülője próbálkozását, hogy belediktálja az ételt.

Alapvető fejtartásmódok

Három alapvető fejtartás létezik:
1.) feltartott fej
2.) oldalra billenő fej
3.) lehajtott fej.

Feltartott fej:

Olyan ember fejtartása, aki semlegesen foglal állást a hallottakkal kapcsolatban. A fej többnyire mozdulatlan marad, néha aprókat biccent. E fejtartásmód gyakran együtt jár az arcra helyezett kéznek értékelést kifejező gesztusával.

Oldalra billenő fej

Ez a fejtartás az érdeklődés felkeltődését fejezi ki. Ha beszédet tartunk valahol, vagy próbálunk szolgáltatást, vagy bármit eladni, ne mulasszuk el megfigyelni, jelentkezik-e ez a gesztus a közönség körében. Ha látjuk, hogy oldalra billentik a fejüket, előre hajolnak, és az értékelés gesztusaként állukra teszik kezüket, akkor sikerült felkelteni az érdeklődésüket.

Lehajtott fej

Ez a gesztus elutasító, sőt ítélkező magatartást jelez. A kritikusan értékelő gesztuscsoportokat rendszerint lehajtott fejtartás kíséri, és ha nem tudjuk elérni, hogy az illető emelje fel vagy hajtsa félre a fejét, nehezen fogunk kapcsolatot teremteni vele.

Mindkét kéz a fej mögött

Ez a gesztus, minden olyan személy jellemző gesztusa, aki magabiztosnak, dominánsnak, valamilyen szempontból a többiek fölött állónak érzi magát. Ez a gesztus nem kevés embert ingerel, ha vele szemben alkalmazzák. Hajlamos a gyengébb fél terrorizálására.

gesztusok
A gesztusok a másodperc töredékéig tartanak, és csak hivatásos riporterek, üzletszerzők és jó érzékelőknek ismert emberek tudják ezeket tudatosan megfigyelni beszélgetés vagy üzleti tárgyalás során.

Ezek az emberek kifejlesztették magukban azt a tudat alatti képességet, hogy személyes találkozások alkalmával le tudják olvasni a kis és nagy gesztusokat.

HOGYAN LEHET MEGTANULNI A TESTBESZÉDET? Ha igazán érdekel bennünket, szánjunk legalább tizenöt percet naponta mások gesztusainak tanulmányozására és értelmezésére, s igyekezzünk emellett alaposan megismerni a saját gesztusainkat is! Alkalmas terep a tanulmányozásra minden hely, ahol emberek találkoznak és érintkeznek egymással. Sok sikert és türelmet hozzá!

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

További információ ITT olvasható

Sorozatunk 2. része

 

Hozzászólások