Tanévindító – Vajon csillogó lesz életed mozaikképe? – A tanév kezdete nagyon izgalmas mind a diákoknak, mind a tanároknak. A tanárok az előző tanév végén elbocsátották a tanítványaikat, hogy azok kipihenhessék magukat. A pedagógus magára marad ilyenkor, és számvetést készít eddigi munkájáról, talán imádkozik is tanítványaiért és azért, hogy az új tanévben tovább gyarapíthassa diákjai tudását és lelki kincseit. 

A Hegyi beszéd színhelye – A Galileai-tó

Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. (Szent János evangéliuma)

A nyár folyamán az egyik katedrálisban néhány mozaikképet láttam. Sokáig álldogáltam az egyik kép előtt. Nagyon megtetszett, és eltűnődtem azon, hogy milyen nagy erőfeszítés és munka szükséges egy ilyen kép elkészítéséhez. A megrendelő felkérte a művészt, aki megálmodta a falfelületre a mozaikképet. Aztán meg kellett ismernie a helyszínen a Nap járását, az aktuális fényviszonyokat. Majd pontos körvonalakkal meg kellett rajzolnia, festenie a képet. Felosztotta kis négyzetekre, részekre a képet, majd megkereste azokat a köveket, melyek a legmegfelelőbbek, a leginkább hasonlítanak, talán kicsit ragyogóbbak, mint a festett kis rész, amelyek soha nem veszítik el színüket, ragyogásukat. Fel kellett derítenie, hogy hol lehet beszerezni ezeket a csillogó kődarabokat, még ha a világ másik feléről valók is.

S mindezeken túl imádkoznia is kell a művésznek, hogy az egyes mozaikkövek beillesztése folyamán lassan kirajzolódjon a napsugárban az a kép, az a szépség és érték, amelyet megálmodott és meglátott. A kép elkészítéséhez szükséges még az alázat, amellyel a művész az értéknek és az igazságnak, közvetlenül vagy közvetve Istennek a szolgálatában áll.

Azon tűnődtem, hogy az oktatás és nevelés is ilyen művészet. A szülőknek is, nekünk, tanároknak is. Kedves fiatalok, bennetek is él egy kép, egy álom arról, hogy mit szeretnél majd az életben csinálni. De van egy olyan kép is, amit az Isten álmodott meg rólad, amikor megteremtett, amikor a világra születtél. Ennek a két képnek a kapcsolatára kell figyelnetek.

A szülői ház, az iskola, a gimnázium feladata, hogy próbál olyan ékköveket felkínálni nektek, amellyel a kép elkészülhet, ha a megfelelő helyre illeszted be. De az lehet, hogy csak szürke kő marad, vagy éppen olyan, ami nem illik bele abba a képbe, amelyet elképzeltél magadról. Úgy gondolod, hogy nincs szükséged rá, legyen az nyelv, matematika, történelem, hittan és sorolhatnám tovább.

Mozaikkép

A mozaikkép elkészítéséhez szükséges volt a művész alázatára, amellyel a művész az érték és az igazság, közvetlenül vagy közvetve Isten szolgálatában áll. Így neked is szükséged van arra az alázatra, hogy megismerd, amit Isten rólad elképzelt. Természetesen nekünk, tanároknak is segítenünk kell, hogy megtaláld az Istennek rólad elképzelt tervét, hogy abba be tudd illeszteni azokat az értékeket, amivel ragyogni fog a kép, és nem szürkére, jellegtelenre sikeredik. Az iskola is kínál lehetőségeket akár a tantárgyakon, akár a vallásos életen keresztül. 

A mozaikkép készítője nem hanyagolhatja el a mozaikkészítés aprólékos terepmunkáját, a helyi fényviszonyok megismerését, a kövek kiválasztását és megmunkálását, hogy oda lehessen illeszteni. Így a ti életetekhez, a képetek kirakásához is szükséges az aprólékos munka, a tantárgyak tanulása, az egészséges életmód gyakorlása, a saját hivatás és küldetés megismerése.

Mindenkit Isten teremt valamilyen céllal, de ezt a célt neked kell felfedezned. Isten nem szeretné ezt rád erőszakolni, de érezni fogod: ha nem vállalod, akkor hiányzik az életedből. A feladatot, amit Isten neked szánt az emberiség nagy képének kirakásakor, csak te tudod elvégezni. Ahogy a mozaikkészítőnek sokáig kell keresnie, hogy a megfelelő színű és ragyogású kis kövecskét megtalálja, hogy a kép szép csillogó legyen, lehet, hogy neked is talán sokáig kell keresned, hogy megtaláld a személyes küldetést. Mások talán hamarább megtalálják, de vállalod-e, hogy keresed? Ha felismered, akkor tudsz-e szabadon dönteni mellette?

Nekünk, tanároknak és a ti szüleiteknek arra is kell figyelnünk, hogy a rólatok alkotott vagy a belétek álmodott képünk nehogy akadálya legyen annak, hogy felismerjétek a saját egyéni képeteket, célotokat.

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd című versében így fogalmaz:

Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

 

Görbe László piarista

A beszéd elhangzott a Kecskeméti Televízió Örömhír című műsorában 2018. augusztus 7-én. ITT meghallgatható.

 

 

Hozzászólások