A Petőfi Népe című napilapban rövid tudósítás volt olvasható arról, hogy Lakiteleken, a Népfőiskolán felavatták Szíj Rezső mellszobrát, melyet Lantos Györgyi szobrászművész készített. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke beszélt a több évtizedes kapcsolatukról, és hangsúlyozta, hogy a Népfőiskolán azok kapnak szobrot, akiknek valamilyen kötődése van a helyhez, az alapítványhoz. Szalay Károly író is emlékezett beszédében Szíj Rezsőre és méltatta munkásságát.

 

szij1

 

Mivel a késedelmes értesítés miatt a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre nem tudta tiszteletét tenni a szoboravatási szertartáson, most ebben az írásban nyilvánítjuk ki hálánkat és tiszteletünket Szíj Rezső irodalmár, esztéta és könyvkiadó barátunk iránt. A megemlékezés virágait és koszorúját a legközelebbi népfőiskolai látogatásunk alkalmával helyezzük el szobránál.

Nem csak a barátság és a hála érzése miatt ragadtam tollat a Dezső bácsira való megemlékezéshez, hanem hogy bővebb méltatást adjunk e nagy műveltségű tiszteletesről. A nagy tudású irodalmár nem csak Lakitelekhez és a Népfőiskolához, de ezer szállal kötődik Kecskeméthez és a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köréhez is. Többek között ő volt a Ráday Múzeum egyik alapítója és haláláig támogatója. Megtalálható vallástörténeti és irodalomtörténeti gyűjteménye a múzeumban. Hálából egy festő megfestette a portréját, és életművével együtt ezt ma is őrzi a múzeum.

 

szij3

Mint könyvkiadó és irodalmár több alkalommal is vendég volt irodalmi körünkben, segítette a munkánkat, könyveket adott ki kecskeméti alkotók írásaival. Például Kovács Sándor Pál példaértékű sporttörténeti kötetének, a Mesélő Pantheon-nak is ő volt a mentora és kiadója. Így írt Schmitt Pál volt köztársasági elnök a kötetről:

„S egyben azt a reményemet is szeretném kifejezésre juttatni, hogy ezt a könyvet újabb sportágak hasonló pantheonjai követik, örömet szerezve az olimpizmus iránt érdeklődők, a magyar sport kedvelői számára.”

Szíj Rezső támogatta a népköltészetet, a vidék kulturális életét és irodalmát, nyitott, közvetlen, segítőkész és szeretetre méltó, kiművelt, példamutató magyar ember volt. Emlékét tisztelettel őrzi baráti körünk. Két alkalommal is köszönthettük Dezső bácsit a születésnapján: a 87. születésnapon Kecskeméten köszöntöttük a Ráday Múzeumban, majd a 90. születésnapján Budapesten a Magyarok Házában.

 

szij2

 

Egy régi felvétel – Kovács Sándor Pál és dr. Szíj Rezső

A következő verset Kovács Sándor Pál költő és birkózó mesteredző írta Szíj Rezsőnek, kedves mentorának és kiadójának a 87. születésnapi életmű-tárlatán, az ünnepség ideje alatt:

Mentoromhoz
Dr. Szíj Rezső 87. születésnapjára

Sorsfordító magyarok egyike:
művészettörténész, közíró,
tanár, kiadó, prédikátor,
Szentenciáit közreadni
és igét hirdetni bátor.
Összegyűjtötte szorgalommal
Pannónia művészetének számos kincsét,
hogy én is famulusa lehettem,
gyakran koptattam kilincsét.
Tanultam tőle szépet szeretni,
és megbecsülni a betűt, könyvet,
itt szeretném most megköszönni,
amit érettünk, értem is tett.
87. születésnapján:
„Bezen Attamaz Kenze Kikte…”
őrizze Urunk őt még sokáig
erőben, egészségben, hitben!
(Kecskemét, 2002. december 7.)

S majdan halála után is áldja meg nevünkben is az Isten!

Írta: Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke

 

kovacs_sanyi_konyv

 

Szíj Rezső: “Írói pályája 19 éves korában, 1934-ben a Pápai Kollégiumi Lapokban indult el egy erdélyi irodalmi est ismertetésével, és tart napjainkig. Volt szerkesztő, társszerkesztő, technikai szerkesztő, műszaki szerkesztő, kiadó, lektor. Mi több, lelkész, nemzetgyűlési képviselő, kollégiumi igazgató, mezőgazdasági szövetkezeti elnök, tőzsdetanácsos, könyvtáros, főkönyvtáros, egyesületek alapítója, főtitkára, elnöke, kiállítások sorozatának rendezője és megnyitója stb.

Mindig és mindenütt fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy ez az ország szellemiekben és anyagiakban épüljön, a művelődés a nemzet fölemelkedését szolgálja.  Mint műgyűjtő, hatalmas anyagot mondhatott magáénak. Ezekből Mosonmagyaróváron, Csornán és Kecskeméten közgyűjteményt létesített.”

(Hartyáni István – Szíj Enikő Virág)

 

 

Hozzászólások