1077 és 1095 között uralkodott, és az Árpád-ház egyik kiemelkedő alakjának tekintjük. A lovagkirály nevet kapta, aki a magyar történelem zűrzavaros időszakában került trónra.

szent laszlo herma

Miután Szent István királynak nem volt fiú utódja, halála után Magyarországon trónharcok, pogánylázadások zajlottak, amelyek megosztották az ország népét. Újra felmerült annak a veszélye, hogy a magyarság idegen uralom alá kerül (német vagy bizánci), és elveszíti nemzeti függetlenségét.

A helyzetet súlyosbította a keletről érkező nomád népek (besenyők vagy úzok, a közhiedelemmel szemben nem kunok) támadása. Az ország végveszélybe került, és nagy szükség volt egy erőskezű, tiszta életű uralkodóra. László, a lovagkirály a csatában is megállta a helyét, kiverte Erdélyből az országot pusztító nomád népeket, és az ország függetlenségét a német-római birodalommal szemben is megőrizte.

szent_laszlo_kepes_kronika

Szent László ábrázolása a Képes Krónikában

Szent László személyes bátorságát, hősiességét számos történet örökítette meg.

A Hősök terén álló szobra alatti dombormű azt a jelenetet örökíti meg, amikor legyőzi a leányrabló nomád harcost. Olyan népmesék hőse lett, mint a Tordai hasadék legendája, ami a magyar nép szeretetét tükrözi. Mátyás király mellett róla maradt fenn a legtöbb legenda.

Sokszor felróják neki törvényei nagyfokú szigorúságát (a tolvajokra halál várt). De ne feledkezzünk meg arról, hogy Magyarországot nemcsak külső, hanem belső veszély is fenyegette. A belháborúk kaotikus állapotokat idéztek elő, ahol rendet csak a szigor teremthetett.

szent_laszlo_matyas_templom

Szent László a Mátyás-templom freskóján

A korabeli krónikák egybehangzóan vallásos és igazságos uralkodónak ábrázolják a királyt, aki egész Európa tiszteletét kivívta. Egyes források szerint őt akarták felkérni a Szentföld felszabadítására induló első keresztes hadjárat vezetésére.

Emberi nagyságát mutatja, hogy ő kezdeményezte István király szentté avatását 1083-ban. Tette ezt annak ellenére, hogy nagyapját, Vazult István vakíttatta meg. De tudatában volt annak, hogy a szent királyt a körülmények kényszerítették erre a lépésre, az új magyar állam fennmaradásának biztosítása.

szent_laszlo_legenda

A Szent László-legenda az Anjou Legendáriumban

Amikor Szent László meghalt, egy megszilárdult, konszolidált országot hagyott utódjára, Könyves Kálmánra. Az új királynak már módjában állt enyhíteni a szigorú törvényeken, ami azt bizonyítja, hogy a rend helyreállt.

Szent Lászlót az általa alapított püspökség székhelyén, Váradon (ma Nagyvárad, Erdély) helyezték örök nyugalomra. 1192-ben avatták szentté III. Béla király kezdeményezésére.

 

Weninger Endre

 

Képek forrása: Wikipédia

 

Hozzászólások