2015. április 18-án nyílt meg, és szeptember 30-ig látogatható Győrben a Magyar Ispitában (Nefelejcs u. 3.) a Széchényi Pál kalocsai érseknek emléket állító interaktív kiállítás, amely Győr megyei jogú város anyagi támogatásával jött létre.

szechenyi_pal6

A szombati megnyitón a megjelenteket Dr. Pápai Lajos győri, Dr. Udvardy György pécsi püspökök, Dr. Csóka János pálos tartományfőnök, és Dr. Lipovits Szilárd győri jegyző köszöntötte. Kristóf Lilla és Dr. Lukácsi Zoltán rektor atya, a tárlat kurátorai összefoglalót adtak a csaknem tíz éve elkezdett kutatás menetéről, nehézségeiről és természetesen az eredményekről is, melyeket a most megnyílt kiállításon az érdeklődő közönség is megismerhet. A kiállítás megnyitóján részt vett gróf Széchenyi Jenő, illetve gróf Széchenyi Krisztián táncművész is, aki saját koreográfiával tisztelgett őse emléke előtt.

szechenyi_pal5

Széchenyi Krisztián tánckoreográfiával fejezte ki az ellentétes erők között őrlődő főpap érzéseit

 

Széchényi Pál (1645–1710) kalocsai érsek a magyar történelem elfeledett alakja, nagybátyjával, György esztergomi érsekkel (1603–1695) együtt sokat tettek azért, hogy a Széchényi család nevét országszerte megismerjék, valamint a család az arisztokrácia soraiba emelkedjen, és elnyerje a grófi méltóságot.

Széchényi Pál egyházi karrierjét a pálos rend szerzeteseként kezdte. I. Lipót (1657–1705) kérésére X. Kelemen pápa (1670–1676) 1676-ban felmentette szerzetesi fogadalma alól, hogy püspöki kinevezést kaphasson. Előbb az akkor még hódoltsági területen fekvő pécsi egyházmegye élére került, majd 1687-től a veszprémi püspöki címet nyerte el. Kilenc esztendővel később kalocsai érsekké nevezték ki. Igaz hazafisága a Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) éveiben mutatkozott meg. A harcok második évében, 1704 márciusában I. Lipót megbízásából béketárgyalásokat folytatott Rákóczi Ferenccel Gyöngyösön.

szechenyi_pal9

Őszinte béketörekvése ellenére, önhibáján kívül nem jöhetett létre tartós fegyvernyugvás. Sőt egyik püspöki székhelyét, Veszprémet 1704. május 31-én Heister császári tábornok (1646–1718) osztrák és rác csapatai kifosztották, feldúlták. A nőket megerőszakolták, a városban tartózkodó káptalan papjait megalázták, egyiküket megölték, a török hódoltságot túlélő középkori székesegyházat felgyújtották, évszázados kincseit elrabolták. A példátlan gaztett ellen Széchényi Pál I. Lipótnál panaszt nyújtott be, rávilágított a pusztítás embertelenségére és politikai hasztalanságára, mivel az Rákóczi táborát erősítette.

Széchényi Pál a korabeli pletykák szerint 1710-ben arzénmérgezés áldozata lett. Holttestét mumifikálása után végakarata szerint Sopronbánfalván (ma: Sopron része) a pálosok rendházában helyezték örök nyugalomra. A rendház elhagyása és a francia csapatok 1809. évi fosztogatása után, 1811-ben a Széchényi család a főpap földi maradványait a nagycenki családi kriptába vitette át.

szechenyi_pal10
Kilenc évvel ezelőtt Győrben egy interdiszciplináris kutatócsoport alakult Széchényi Pál érsek életének és múmiájának vizsgálatára Kristóf Lilla koordinálása mellett. Történészek, művészettörténészek és orvosok tettek kísérletet arra, hogy tisztázzák a kalocsai érsek történelmi szerepét, és választ kapjanak a még mindig nyitott kérdésekre. Ezek között sikerült tisztázni, hogy Széchényi Pál nem mérgezés áldozata lett, halálát szív- és érrendszeri megbetegedés okozta.

szechenyi_pal7

A kiállítást a modern elvek és interaktivitás jegyében állították össze. Roll up állványok és plakátok tájékoztatnak az egyes termekben látható fényképek és más kiállítási tárgyakról magyar, angol és német nyelven. A tárgyi emlékek egy része másolatban kézbe vehető, többek között az érsek koponyája és a múmia másolata. Megtekinthető egy barokk kori díszes ravatal is. Az orvosi vizsgálatok felvételeit számítógép segítségével lehet szemügyre venni. Animáció emlékezik meg Veszprém 1704-es kifosztásáról. Az erőteljes képsorok közben Caccini „Ave Maria” című zeneműve szól.

szechenyi_pal12

“Castrum doloris”: barokk főúri ravatal.

 

A kiállítás következő állomása a tervek szerint Veszprém lesz, majd azt Kalocsán és Budapesten is meg lehet tekinteni. A Győrbe látogatóknak jó szívvel tudjuk ajánlani a jól követhető, világosan felépített interaktív tárlatot, mely a magyar történelem egy eddig kevéssé ismert alakjának állít emléket.

Schramek László

Hozzászólások