SZÁMADÁS – Felhívás részvételre a MONTÁZSMAGAZIN 2022-es antológiájába – Irodalom, képzőművészet,fotók. A Montázsmagazin 10. születésnapjára pályázatot írtunk ki, és kihirdettük az eredményeket is. A kategóriák első és második helyezettjei ajándékba kapják az antológiánkban való megjelenést. Ez csak egy-egy alkotásuk, az antológiába több írást és képet is küldhetnek ők is, mások is. 

szamadas

Senki se maradjon ki jubileumi antológiánkból, ha szeretne részt venni benne! Sőt, a jelentkezésre bátorítunk is mindenkit, akit e 10 év alatt megismertünk, és barátunknak tudhatunk. Mint mindig, most is igényes kötetet szeretnénk kiadni.

Fő gondolata: Vajon én milyen nyomot hagyok magam után földi életem során? Tehát gondolkodásra késztet bennünket, hogy mit hagyunk magunk után, amiről bárkinek később csak mi juthatunk eszébe. Mit értünk el az életben? Természetesen nem leltárt vagy önéletrajzot kérünk, hanem szépirodalmi és igényes képzőművészti alkotásokat.

A következő műfajokban várjuk a műveket SZÁMADÁS című antológiánkba:

VERS, PRÓZA, FOTÓ, FESTMÉNY, GRAFIKA

Beküldési határidő: 2022. március 30.
Hová küldjem? Weninger Endréné Erzsébet
E-mail: werzsi.werzsi@gmail.com
Beküldendő: A kitöltött jelentkezési lap a pályázat végéről, valamint a művek. A szövegfájl-okat word formátumban kérjük, a képzőművészektől jó minőségű, nagy felbontású JPG/JPEG formátumú fotókat kérünk.

A Montázsmagazin antológiái 2014-2015-2016

Milyen lehetőségeim vannak a Számadás című antológiába bekerülni?

1. A költőktől, íróktól kb. 3 oldalnyi verset vagy rövid prózát közlünk (A/5-ös méretű lesz a könyv). Ennek részvételi díja 7.000 Ft, és ezért mindenki két kötetet kap. De kérjük, küldjetek több anyagot, hogy válogatni lehessen.

2. Egy színes oldal bekerülési ára 12 ezer Ft (vagy egy db álló kép, vagy két fekvő egymás alatt, egy oldalon). Ezért kap a művész 3 db antológiát ajándékba.

3. Fekete-fehér képeket vagy grafikákat is közlünk. Ezekből 2-3 oldalnyit válogatunk be, de többet is küldhettek, mert illusztráció is lehet valamelyik szöveghez, amely nem töltötte ki az oldalt. Ezért 7.000 Ft-ot kérünk, cserébe két antológiát adunk.

Mindhárom kategóriára vonatkozik, hogy további megrendelés esetén az antológia példányonként 2.500 Ft-ért kapható.

Szükségünk lesz mindenkitől egy friss, néhány soros szakmai önéletrajzra, pontos születési helyre és dátumra, valamint egy arcképre is. A képzőművészek egy-két mondattal leírhatják, mit jelent az életükben a beküldött alkotás, miért épp ezt választották.

A Montázsmagazin antológiái 2017-2018-2019

Az antológiában megjelenni szándékozók a jelentkezésüket, a mellékelt nyilatkozatot és a műveket e-mailben legkésőbb
2022. március 31-ig küldjék meg

Weninger Endréné e-mail címére: werzsi.werzsi@gmail.com (esetleg postai úton a Weninger Endréné 6000 Kecskemét, Fazekas Mihály utca 18. I. 1. címre).

A mellékelt megállapodás alapján az antológiához való anyagi hozzájárulást szintén 2022. március 31-ig kérjük az OTP 11732002-20405122 számú számlára (Weninger Endréné nevére) átutalni vagy befizetni. Kérem, hogy a könnyebb azonosítás végett átutaláskor vagy befizetéskor tüntessék fel a szerző nevét is! (Ha valaki nem magánszemélyként kéri a számlát a befizetése után, azt jelezze felénk!)

Kecskemét, 2022. február 23.

Weninger Endréné Erzsébet, a Montázsmagazin tulajdonos-szerkesztője

SZÁMADÁS – Szeretettel várjuk a jelentkezéseteket szép jubileumi antológiánkba!

Én is festek, mama! – Almási Zsuzsanna akvarellfestő: Festeni jó! 

“Életünk során fontos, hogy példát mutassunk a gyermekek számára. Mert a kicsik – főleg az élet első 5 évében – utánozzák mindazt, amit a felnőtteknél látnak. Megfigyelnek bennünket, másolnak. Ezért a rájuk hagyott lenyomat meghatározó. Figyeljünk hát viselkedésünkre, minden szavunkra, hogy kellemes meglepetésekben legyen részünk!” (Almási Zsuzsanna)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NYILATKOZAT

Alulírott…………………………………………………………………………………………nyilatkozom, hogy

a MONTÁZSMAGAZIN által kiadandó SZÁMADÁS címmel megjelenő antológiában részt kívánok venni. A feltételeket megismertem, elfogadom, és a határidőket betartom.

Mindezek alapján az 1./2./3. pontnak megfelelően a ………………… Ft hozzájárulást befizetem.
Továbbá igényelek ………db plusz példányt 2.500 Ft-os egységáron.
Összesen ………………………Ft-ot fogok (a Montázsmagazin) Weninger Endréné

11732002-20405122 számú OTP számlájára antológia támogatás címén

2022. március 31-ig befizetni vagy átutalni.

A nevemet feltüntetem átutaláskor vagy befizetéskor a könnyebb azonosítás végett!

Egyben kijelentem, hogy a megjelent alkotásért az önköltséges megjelentetés következtében szerzői honoráriumra nem tartok igényt. Aláírásommal a fenti nyilatkozatot megerősítem, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a felhívásban és jelen nyilatkozatban leírtakat nem tartom be, úgy az antológiában való megjelentetésből kizárom magamat.

……………………………………, 2022. …(hó) … (nap)
……………………………………
A nyilatkozó aláírása

SZEMÉLYI ADATOK:

Név (olvasható):
Születési hely:
Születési idő:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:

 

Kapcsolódó cikkünk