RÉVÉSZ ISTVÁN tábori püspök

 

1862. november 12-én Vácott született, iskoláit a piaristáknál, illetve Kassán a premontreieknél végezte. Teológiai tanulmányai befejezése után Vácott szentelték pappá is 1885. július 18-án. Két évig káplán volt Fóton, majd Dunakeszin lett plébániai adminisztrátor, illetve plébános. Dunakeszin egy négytantermes katolikus iskolát (ma Szent István Általános Iskola), egy hitelszövetkezetet és egy 400 tagot számláló katolikus kört szervezett. A 26 éves plébános pár év alatt rendbe hozatta az 1756-ban épült, lepusztult templomot és az 1769-ben létesült plébániát. Kiváló szervezőkészség és jó szónoki képesség jellemezte, ugyanakkor a társadalmi és politikai életbe is aktívan bekapcsolódott. 1903-ban pápai kamarássá nevezték ki.

Kecskeméten először adminisztrátorként, majd plébánosként működött 1906-tól, ahol a tanyavilág lelki és szellemi életével, a felemelkedés nehézségeivel foglalkozott. A városban ő telepítette le az Angolkisasszonyokat, a Jó Pásztor Nővéreket és a Népleányokat. Megszervezte az Angolkisasszonyok Gimnáziumát. Öt tanyai lelkészséget és rengeteg tanyai iskolát szervezett.
1909-ben préposti címet, 1912-ben pápai prelátusi címet kapott. Közéleti tevékenységért és a politikai életben betöltött szerepéért megkapta a magyar polgári érdemkereszt II. osztályú fokozatát 1926. október 4-én. 1927-ben Kecskemét városa felsőházi taggá választotta.

66 éves korában XI. Pius pápa trebennai címzetes püspöknek, Horthy Miklós kormányzó március 20-án tábori püspöknek nevezte ki. 1928. június 13-án szentelték püspökké Kecskeméten. Az új püspök köszöntőjében a következőket mondta: „Atyjuk akarok lenni lelkészeimnek, és arra fogok mindenkor törekedni, hogy együttes erővel, a Szentlélek kegyeinek fölhasználásával munkálkodjunk hadseregünk lelki gondozásán”.

1929. január 18-án hunyt el. Temetése 1929. január 21-én volt, sírhelye Kecskeméten a Szentháromság temetőben van. Dunakeszin 2002-től a Helytörténeti Gyűjtemény az ő nevét viseli, valamint Dunakeszi Város Képviselőtestülete tisztelete jeléül 2005-ben utcát nevezett el róla.

2012. november 12-én 10 órakor a kecskeméti Szentháromság temetőben a főpap születésnapján megkoszorúzták a sírját még élő rokonai, és mindazon városok képviselői, ahol áldásos tevékenységét kifejtette. 11 órakor a Városházán sajtótájékoztató hangzott el a rendezvénysorozatról.

2012. november 17-én 17 órakor a Kodály Intézet dísztermében az Érseki Szent Ferenc Akadémia rendezvényére várják a hallgatóságot. Címe: Az alföldi tanyavilág apostola – 150 éve született Révész István. Bevezetőt mond: S.E.R. dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek és dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere.
Mit köszönhet Kecskemét Révész Istvánnak? Előadó: Gyenesei József, a megyei levéltár igazgatója (Könyvbemutató)

2012. november 18-án 10:30 kor ÜNNEPI ÉRSEKI MISE lesz a Nagytemplomban a püspök lelki üdvéért. A szentmisét követően az  Érsek úr megáldja a jeles lelkipásztor emléktábláját, amely majd a főplébánia falára kerül.

2012. november 29-én  17 órakor kerül sor a Városházán a MEMENTO sorozat zárására:
•    Révész István tábori püspök – Előadó: Bíró László, tábori püspök, ordinárius
•    Korreferátumok: Révész István és Klebelsberg Kuno – Előadó: Székelyné Kőrösi Ilona, történész főmuzeológus, Katona József Múzeum
•    Révész István a dunakeszi hívek szívében – Előadó: Kozsuch Zsolt, a Szent Mihály templom plébánosa és Szakáll Lászlóné, a Révész István Helytörténeti gyűjtemény vezetője.

A rendezvénysorozatot bezárja: dr. Jeney Gábor kecskeméti plébános és Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere.

 

 

Weninger Endréné

Hozzászólások