Alapítványunk (www.mfhnalap.org) pályázatot hirdet Kárpát-medencei főiskolás és egyetemista fiatalok körében magyar hagyományokon alapuló, egyediségével, különlegességével, magyarságra jellemző tulajdonságai révén kiemelkedő, sikeres termékek, vállalkozások, innovatív megoldások bemutatására.

hungarikumok 1

A sikeres pályázók 10-50.000 Ft értékű ösztöndíjban és könyvjutalomban részesülnek, valamint részt vehetnek Alapítványunk fenti témában meghirdetett Kárpát-medencei nyári egyetemén, melyet 2016 augusztusában tartunk Székelyföldön.

A pályaműveket a következő témakörökben várjuk:

 • Valamely hungarikumként elismert, vagy még el nem ismert, de magyar vállalkozók által önállóan fejlesztett, előállított és értékesített termék, vállalkozás, vagy szolgáltatás bemutatása bármely magyarok által lakott régióban (hatásai, eredményei).
 • Példaértékű regionális gazdasági összefogás, termelési és értékesítési egyesületek, szövetségek valamely hazai, illetve határon túli magyar területen.
 • Magyar termékek levédésének hazai, Kárpát-medencei és szélesebb értelemben vett nemzetközi lehetőségei (Hungarikum Bizottság, környező országok, EU, Európa, Világ, stb.), magyar termékek népszerűsítése, értékesítése a szűkebb régióban és nemzetközi szinten (pl. székely Góbé megjelölésű termékek, stb.).
 • Még meg nem valósult innovatív ötletek, melyek amennyiben megvalósulnának, azok nagymértékben segítenék az adott régió fiataljainak munkalehetőségeit, ezáltal az anyanyelv megtartását, a magyarság anyagi/szellemi/számbeli gyarapodását.

  A pályázati anyag kötelező melléklete: 1 oldalas önéletrajz (név, születési dátum, lakcím, telefonszám megadásával.)
  A tanulmány pontos hivatkozások nélkül nem fogadható el!

  Formai követelmények:
  10-15 oldal terjedelem, betűtípus: Times New Roman 12, 1,5-es sorköz, 2,5-es margó

  Beadási határidő: 2016. május 15.

  A pályaműveket és a kérdéseket a következő címre várjuk: mfhn@mfhnalap.org

hungarikumok 2

hungarikumok 3

hungarikumok 4

Hozzászólások