,,Vannak festők, akik a Napot sárga folttá alakítják át. És vannak mások, akik Nappá alakítanak át egy sárga foltot.” (Pablo Picasso)

„Újfajta népművészet van felfejlődőben: a tájfestészet. Tájfestőnek, épp úgy, mint a költőnek, születni kell. No, nem árt a szorgalmas önképzés és mesterfaggatás sem, ahogyan Németh Ferenc is gyakorolja.

nemethferi07

A tájélmény (s ebbe a körbe tartozik a míves csendélet is) tökéletes, szabatos, koncentrált felkeltéséhez különös többlet szükségeltetik. Ferenc legalább annyi örömet lel az alkotás során, mint képeinek fogékony nézői a meditatív azonosulásban. Ferenc elkötelezetten vallásos halandó, vagyis minden mozdulatában a semmiből teremtő Istentündöklő lemondását modellálja.”

Így jellemezte nem is olyan régen Dr. Turai G. Kamil esztéta a fiatal művész munkásságát. Megkérlek, Feri, mutatkozz be az olvasóknak!

Izsákon születtem 1971-ben, és ma is itt élek. Hátrahagyva az addig megszokott polgári életforma nyugalmát, 26 évesen „festőnek álltam”. Azt gondolom, hogy a sors a nehezebb utat jelölte ki számomra. Nem a pár évig tartó állami képzést választottam. Örökös tanulásra ítéltem magam.

nemethferi06

Kitől és mikor kezdtél el festészetet tanulni?

1997-ben kezdtem ismerkedni a festészet rejtelmeivel Maszlik István, majd Gayer-Móricz Róbert festőművészek segítségével. Meghatározó élmény volt számomra, amikor 1998-ban a tiszakécskei művésztelepen találkoztam Bozsó János Munkácsy-díjas festőművésszel. Biztató szavai ma is a fülemben csengenek: „Festeni, festeni, festeni”.

Mi történt ezután?

2000 és 2003 között a Kecskeméti Művészeti Szabadiskolában folytattam tanulmányokat Bruncsák András és Gyenes Péter vezetésével. 2003-ban Szappanos István irányításával ismerkedtem tovább a rajz és az akvarell technika rejtelmeivel. 2002-ben találkoztam Mág Tamás festőművésszel. Úgy emberi, mint művészi példájával nagy hatást tett rám. A mai napig csodálom színhasználatát, bravúros ecsetkezelését és a technikai megoldásait.

nemethferi1

Búcsúzás után

Mesélj arról az alkotótáborról is, amely igen nagy hatással volt rád!

2011 nyarán részt vehettem a Matteo Massagrande által vezetett Hajósi Nemzetközi Alkotótáborban. Úgy gondolom, hogy a mesternél szerzett tapasztalatok elgondolkoztattak, és alapjaiban változtatták meg a festészethez való hozzáállásomat.

Alig telt el két esztendő, ismét jött egy ember, akinek munkássága nagy hatással volt rád.

2013-ban ismerkedtem meg Meszlényi Attila képzőművésszel. Alkotásaiban a természethez való viszonyának megjelenítését kedvelem leginkább. Attilával sokat beszélgetünk, képeket elemzünk. Tanácsai, hasznos intelmei nagyban segítik munkámat. Hálás vagyok azért, hogy művészbarátaim a mai napig támogatnak ezen az édes küzdelemmel teletűzdelt úton.

nemethferi2

A táj dicsérete

Kik még a példaképeid?

A nagy magyar festők közül pl. Ferenczy Károly, Mednyánszky László munkáit tanulmányozom. Gyakran mélyedek el többek között Alfred Sisley és John Singert Sargent festészetében is. Én is azt vallom, hogy „…maga a természet is egy intelligens alkotóról árulkodik…”

Milyen technikával készülnek a képeid? Mi a kedvenc témád?

Fő témám a magyar táj ábrázolása. Próbálom megragadni azt, amikor a tájra, az épületre, a tárgyakra vetülő fény átlényegül egy érzésbe, gondolatba. Alkotás közben arra törekszem, hogy versenyre keljek a látvány okozta élménnyel, hangulattal. Foglalkoztat még a csendéletfestés és a másik nagy kihívás, a figurális ábrázolás is. Leginkább olajjal dolgozom. Ez a technika nyújtja a legnagyobb kifejezési lehetőséget számomra.

nemethferi3

Őszi csokor

Mi vonz téged a festészetben?

Az alkotás nyújtotta öröm, az állandó fejlődés és nem utolsósorban a megújulás lehetősége vonz a festészetben. Egyre több tapasztalattal rendelkezve úgy érzem, a festészet fortélyainak elsajátítása egy nagyon hosszú folyamat, amely életem végéig el fog kísérni.

Egy alkotótábort is létrehoztál…

2011-ben alapítottam meg, és azóta is szervezője vagyok az Őszi Izsáki Alkotótábornak. A tábor létrejöttét és működését az Izsáki Önkormányzatnak és más művészetkedvelő támogatóknak köszönhetjük. Évente több hazai alkotótelepen megfordulok, de festhettem már Horvátországban, Erdélyben, Svájcban és Szlovákiában is. Az év legnagyobb részében izsáki tanyámon, a Kőris Tanyán alkotok. Itt rendeztem be Műterem Galériámat.
Több művészeti csoportnak tagja vagyok, köztük a Bács-Kiskun megyében működő Műhely Művészeti Egyesületnek.

 

nemethferi4

Öreg kemencém

Pályázatra szoktál beküldeni a munkáidból? Milyen eredményeket értél el eddig?

2010-ben Szegeden, az EDF-DÉMÁSZ által meghirdetett országos Jövőbarát Energia Pályázaton az „Eredet” című alkotásomat a szakmai zsűri 3. díjjal jutalmazta. 2014-ben Izsák Város Képviselő-testülete emlékplakettjét vehettem át Izsákért folytatott képzőművészeti tevékenységemért. Ugyanebben az évben Bács-Kiskun megyében Príma Díjra jelöltek.

Hány kiállításod volt eddig?

Eddig közel 100 alkalommal állítottam ki egyénileg és ötvennél is több csoportos kiállításon vettem részt képeimmel. Képeim megtalálhatóak számos hazánkban és külföldön élő gyűjtő tulajdonában (Ausztria, Kína, Németország, Románia, Svájc). A festészet mára hivatásommá vált.

nemethferi5

Téli tanyavilág

Ferikém, először is köszönöm, hogy a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének tagjai és a Toll és Ecset alapítvány pártoló tagjai között köszönthetlek. Magam és a szerkesztőségünk nevében kívánok neked erőt, egészséget, töretlen alkotókedvet. Kívánom, hogy minél nagyobb eredményeket érj el önmagad és a mi örömünkre is. A Teremtő segítsen téged!

Nagy L. Éva

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

Hozzászólások