A Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre november végén „töltötte be” huszonötödik évét. 1988-ban alakult, s az akkori „amatőrök” címszóval különböztették meg. Ez az elnevezés akkoriban divatos volt, ámde a negyed évszázad alatt bebizonyosodott, hogy az „amatőrök” nem azok. Ennek az alapvető gondolatnak a jegyében gyűltek össze a Baráti Kör tagjai, és Kovács István József elnök köszöntése után az immár végleg eltávozott tagokról emlékeztek meg, a jelenlévők néma felállással gondoltak elhunyt barátaikra.

Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke

Ez esetben nem a szokványos év végi köszöntésre és beszámolóra gyűltünk össze – kezdte Kovács István elnök – hanem legalább „dióhéjban” meg kell emlékeznünk a negyed évszázad történetéről is. Eleve az a tény, hogy 25 éves ez az irodalmi és művészeti Baráti Kör, már ez is eredmény. Hiszen a megváltozott anyagi és társadalmi körülmények mellett és között egyre jobban háttérbe kerül a kultúra kérdése, ügye, a napi megélhetésért küzdő „átlag” magyar életében.

-Egyre-másra szűnnek meg az évtizedeken keresztül jól működött irodalmi társaságok és körök. Ezért is jelentős, sokat mondó – legalábbis számunkra mindenképpen – ez a szó, ez a tény, hogy huszonöt évesek vagyunk.

A versmondó verseny zsűrije: Antalfy István, Dr. Turai G. Kamil, Kovács István József, Váry Károly színművész, és a képen nem látható Csombor Terike színművésznő

A továbbiakban az elnök sorban említette a negyed évszázad, ezen belül a 2o13-as év rendezvényeit, eseményeit, sőt sikereit. Rendezvényein belül különféle meghívások történtek megyén és országon belül, sőt külföldi szereplések is voltak. Említette a Kör kiadványait, valamint a közelmúltban megrendezett Toll és Ecset Alapítvány által megrendezett jótékonysági estet, amelyet Mák Kornél alpolgármester nyitott meg. A rendezése elsősorban Weninger Endréné, illetve Nagy L. Éva nevéhez kötődik, de nem kis szerep jutott magának az elnöknek is. A rendezvény a városban rendkívüli jelentőséggel bírt, és első ízben adták át az újonnan alapított Toll és Ecset Alkotói Díjat Antalfy Istvánnak, a kör 89 éves aktív tagjának kimagasló költői munkásságáért és példamutató emberi helytállásáért.

A kultúra örök című jótékonysági est záróképe a szereplők egy részével (középen Csombor Terike színművésznő)

Kovács István elnök elismeréssel szólt Újvári Ferenc versmondó-versolvasóról, aki hagyományt teremtett az immár három éve működő, havi egyszeri, vasárnap délutáni versolvasó-versmondó körből, amely egyre népszerűbb a városban.

Szó esett a kör, illetve a tagok publikációs tevékenységéről is. Egyrészt a Körről megjelent újságcikkekről, a (magán)kiadásban megjelentetett kötetekről (Nagy L. Éva, Weninger Endréné, Menyhei József, Antalfy István, stb.), valamint a Montázsmagazin által kiadott és frissen megjelent Lelkünk ünnepnapjai című antológiáról, amelyben a tagok többsége bemutatkozik a műveivel. Külön jelentőséggel bír a csaknem két éve elindított internetes MontázsMagazin is, amelyet Weninger Endréné, illetve Nagy L. Éva „jegyez”, kezel, gondoz és minden lehetőséget megragadnak, hogy a Kör tagjainak kulturális-irodalmi-művészeti tevékenységét támogassák, publikálásukat elősegítsék. Köszönet nekik!

Nagy L. Éva, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének titkára, a Toll és Ecset Alapítvány alapítója, a Montázsmagazin Íróklubjának nagyszerű riportere

Néhány számadatot is bemutatott a Baráti Kör elnöke: a 25 év alatt mintegy 26o rendezvénye volt a Körnek kötődései révén a különböző kulturális körökhöz, csoportokhoz. Befejezésül – utalva a kör tagjainak „szellemi tisztaságára” – leszögezte: „feladnunk nem szabad”, ha sikertelenség vagy közömbösség tapasztalható is, elkeseredésre nincs okunk. Élni kell, folytatni a munkát, a „szolgálatot”. Személyével kapcsolatban megemlítette, hogy mivel 2o14-ben 7o éves lesz, félrevonul, az elnöki tisztet átadja másnak, de továbbra is segít.

Végül szó volt a további teendőkről, feladatokról, ehhez többen is hozzászóltak: Weninger Endréné, Ambrus Edit, Újvári Ferenc, Kissné Varga Rozika, jómagam, és köszönetet mondtunk Kovács Istvánnak, illetve mindazoknak, akik e feladatok végrehajtásában a 25 év során tevékenyen részt vettek.

Antalfy István

2013. december 15.

Hozzászólások