Nagyheti hiedelmek

A víz varázserejének köszönhetően egész évben egészséges maradt az az ember, aki nagyhéten piros almát dobott a kút vizébe s abból ivott, vagy aki nagypéntek hajnalán vizet hozott a patakról, a kútról s abban megmosakodott.

                                                          

Nagyheti szokások

A nagyböjti szent negyven napot a nagycsütörtöki és nagypénteki szertartások misztikuma zárja: Krisztus szent testének, az Oltáriszentségnek a megünneplése, illetve a kínhaláláról való megemlékezés.

E két ünnep liturgiájának közismert elemei mindmáig, hogy a harangok húsvét napjáig elmennek Rómába; továbbá a keresztút, a Szent Sír látogatása, a kereszt fölmutatása és hódolata.

                                                          

Helyenként szokásban volt a nagyhéten a Pilátusverés, amikor is a gyerekek gúnyversekkel utólag jól ellátták a római helytartó baját. Az asszonyok e héten fontos otthoni teendőknek láttak neki: megtartották a tavaszi nagytakarítást, végezték a férgek elirtását.

Forrás: Hungarotheka – A magyar hagyománytár

www.hungarotheka.hu

2013. március 28.

Hozzászólások