Felhívás a Montázsmagazin „Csak a szeretet örök…” címmel megjelenő antológiájában való részvételre. A Montázsmagazin három és fél éves fennállása alatt eddig két sikeres antológiát adott ki Lelkünk ünnepnapjai és Életutak címmel. A magazin negyedik születésnapjára olyan antológiát tervezünk, melyben verseket, rövid prózát, festményt és fotókat is megjelentetünk.

 

antologia2014

Első antológiánk, 2014-ből

 

Várjuk azon kedves barátaink, írók, költők, képzőművészek jelentkezését az antológiába, akik szívesen jelentetnének meg a műveikből egy csokorra valót a Montázsmagazin új antológiájában, melynek bemutatóját 2016 márciusára tervezzük.

A jelentkezéskor minimum 3, maximum 5 oldal terjedelemben közlünk anyagot, de mindenkitől ennél több oldalnyi alkotást várunk, hogy választani lehessen! A részvételi díj egységesen 6.000-Ft, amiért 2 db kötet jár. Újabb megrendelés esetén az antológia példányonként 2.000 Ft-ért kapható.

Szükségünk lesz mindenkitől egy friss, néhány soros szakmai önéletrajzra, pontos születési helyre és dátumra, valamint egy arcképre is.

Az antológiában megjelenni szándékozók a mellékelt nyilatkozatot e-mailben és levélben is legkésőbb

2015. szeptember 20-ig küldjék meg

Weninger Endréné címére (6000 Kecskemét, Fazekas Mihály út. 18. I.1.), vagy a werzsi.werzsi@gmail.com e-mail címre. Telefon: 06-30-601 9246.

Az írásokat legépelve hagyományos postán vagy e-mailben, a festmények és fotók nagy felbontású DVD-s anyagait szintén a fenti címre vagy e-mail címre, legkésőbb

2015. október 30-ig küldjék meg.

A mellékelt megállapodás alapján az antológiához való anyagi hozzájárulást

lehetőleg 2015. november 30-ig

kérjük az OTP 11732002-20405122 számú számlára átutalni vagy befizetni. Egyéni egyeztetés is lehetséges levélben vagy telefonon.

 

Weninger Endréné Erzsébet, a Montázsmagazin tulajdonos-szerkesztője
Weninger Nóra főszerkesztő
Nagy L. Éva főmunkatárs, az Íróklub riportere

 

 

antologia2015

Második antológiánknak 2015. március 21-én volt a bemutatója.

……………………………………………………………………..

NYILATKOZAT

Alulírott…………………………………………………………………………………………nyilatkozom, hogy a MONTÁZSMAGAZIN által kiadandó Csak a szeretet örök címmel megjelenő antológiában részt kívánok venni. A feltételeket megismertem, elfogadom, és a határidőket betartom.

Mindezek alapján a 6.000 Ft hozzájárulást befizetem. Továbbá igényelek ………db plusz példányt 2000 Ft-os egységáron.

Ennek értékét, …………………….Ft-ot, hozzáadva az előző vállalásomhoz, összesen ………………………Ft-ot fogok a Montázsmagazin 11732002-20405122 számú OTP számlájára antológia-támogatás címén lehetőleg

2015. november 30-ig befizetni vagy átutalni.

A nevemet feltüntetem az átutaláskor vagy befizetéskor a könnyebb azonosítás végett!

Egyben kijelentem, hogy a megjelent alkotásért az önköltséges megjelentetés következtében szerzői honoráriumra nem tartok igényt. Aláírásommal a fenti nyilatkozatot megerősítem és tudomásul veszem, hogy amennyiben a felhívásban és jelen nyilatkozatban leírtakat nem tartom be, úgy az antológiában való megjelentetésből kizárom magamat.

……………………………………, 2015.            

……………………………………
A nyilatkozó aláírása

Név (olvasható):                       

Szig.szám:                          

Lakcím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Születési hely:

Születési idő:

montazslogo

Hozzászólások