Mikszáth Kálmán író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy Társaság és Petőfi Társaság rendes tagja, a Budapesti Egyetem tiszteletbeli bölcsészdoktora 170 éve, 1847. január 16-án született.

Jókai Mór mellett az egyik legkeresettebb szerzője volt korának, írói pályája, munkássága hatalmas ívű. Irodalmi sikereit leginkább a Tót atyafiak, A jó palócok, a Szent Péter esernyője, A Noszty fiú esete Tóth Marival, Különös házasság, A fekete város című regényeivel vívta ki. 1910 tavaszán ünnepelték írói pályafutásának negyvenedik évfordulóját, tiszteletére szülőfaluja, Szklabonya a Mikszáthfalva nevet vette fel. 1910. május 28-án hunyt el.

Néhány idézet Mikszáth Kálmántól:

„A természet az egyedüli, melyet a fantázia nem szépíthet, nem nagyíthat, csak törpíthet.”

„Az isten kamrájában a remény áll a legnagyobb zsákban, s mindig ki van a madzagja oldva, hogy mindenki belenyúlhasson.”

„Vannak ihletett perceim, amikor érzem, hogy egy fejjel magasabb vagyok a többi embernél, amikor meglep egy-egy büszke, merész gondolat, lenézni azt a kis környezetet, ahol mozgok, s kilépni három lépéssel előre – közülük, de ez csak egy fél pillanatig tart, azt a földöntúli erőt, mellyel összeropogtatni vélem a fél világot, azt az erőt, mely talán hazudott, képzelt erő, de mely azért nekem őrületes gyönyör – oszlani érzem a másik percben ama másik érzelem terhe alatt, melynek a kinevettetéstőli félelem (az oka) a neve… és visszalépek két lépéssel hátra.”

„Hogyan lehetne azt képzelni, hogy a lélek, ez a fönséges, megfoghatatlan valami, ne legyen különválasztható a testtől, és megszűnjön nyomtalanul, mint a kihűlt fazék párája. Lehetséges-e az, hogy e földi pálya után, ahol az egyik ember jó és szerencsétlen, szegény és nyomorúságban van koporsó zártáig, a másik pedig rossz, de bőségben él, és mosolyog rá az élet mindennemű örömeivel, lehetséges-e, mondom, hogy ne legyen egy felső elbírálás és egy másik világ ezek után, ahol ezek kiegyenlíttetnek?”

 

Mikszáth Kálmán életéről bővebben ITT és ITT olvashatunk.

 

Kökény Éva

 

 

 

Hozzászólások