1941. április 3-án gróf Teleki Pál, Magyarország miniszterelnöke öngyilkosságot követett el. Ki is volt ez a politikus, és mi vezette végzetes tettéhez?

Teleki Pál 1879-ben született Budapesten, régi erdélyi nemesi család sarjaként. A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a főváros egyetemének állam-és jogtudományi karán tanult. Később földrajzi tanulmányokat is folytatott. 1909-től a Földrajzi Intézet igazgatója, majd a Magyar Földrajzi Társulat főtitkára lett. Munkatársai mindig nagy tudású, szerény és becsületes embernek tartották.

Az első világháborúban főhadnagyként szolgált a szerb, majd az olasz fronton. A politikai életbe a Tanácsköztársaság idején kapcsolódott be a szegedi ellenkormány tagjaként. A vesztes háború után a magyar békedelegáció tagja volt Trianonban. Előtte elkészítette a híres „vörös térképet”, amely pontosan ábrázolta Magyarország etnikai viszonyait. Ezt a győztes hatalmak teljesen figyelmen kívül hagyták, így tiszta magyarlakta területek kerültek a környező államokhoz (Csallóköz, Székelyföld).

1920-ban, a trianoni békediktátum után miniszterelnök lett, és hozzáfogott a romokban heverő ország konszolidációjához. Munkáját megszakította IV. Károly visszatérési kísérlete, s mivel szíve mélyén királypárti volt, kötelességének érezte a miniszterelnökségről való lemondást.

A két világháború között egyetemi tanárként dolgozott a Pázmány Péter Tudományegyetem földrajzi tanszékén. A Magyar Cserkész Szövetség fő támogatója lett, tiszteletbeli főcserkésszé választották.

A II. világháború ismét a nagypolitika színterére sodorta. 1939-ben Horthy Miklós kormányzó újra miniszterelnökké nevezte ki azzal a feladattal, hogy lazítson a szoros német szövetségen. Amikor kitört a háború, Teleki fő céljának tekintette, hogy hazája ne keveredjen bele a fegyveres konfliktusba. A német hadsereg megtámadta Magyarországot, ám Teleki visszautasította azt a német kérést, hogy a kassai vasútvonalat a németek katonai célra, csapatszállításra használják. A magyar kormány lengyel menekültek ezreit fogadta be, vagy biztosította számukra a nyugatra való menekülést.

Teleki Pál hamarosan megértette, hogy megoldhatatlan feladatra vállalkozott. Magyarország geopolitikai helyzete lehetetlenné tette a háborúból való kimaradást. 1941-ben a német hadsereg felkészült a Jugoszlávia elleni támadásra, és ebben magyar részvételt követelt. Teleki tudta, hogy ez a nyugati hatalmak hadüzenetét vonja maga után, és ebből a helyzetből nem látott kiutat. Hazája elkerülhetetlenül belesodródott a világháborúba. Úgy vélte, hogy kudarcot vallott, ezért önkezével vetett véget életének.

Miniszterelnökként olyan dilemma elé került, amit utódai sem tudtak megoldani. Mindenesetre halála mély hatást gyakorolt Churchill brit miniszterelnökre, így Nagy-Britannia nem üzent hadat Magyarországnak. Churchill azt is kijelentette, hogy a háború utáni béketárgyaláson egy széket jelképesen üresen kell hagyni a mártír magyar miniszterelnök számára.


Weninger Endre

Hozzászólások