Egy korábbi cikkben a távolságokról volt szó, most ideje megismerkedni a méretekkel, azaz, hogy mi mekkora. Kalandozásunkat kezdjük itt a Naprendszerben. A Föld kerekítve 12000 km átmérőjű. A Hold csak negyed ekkora, a Mars pedig csak a fele, azaz kb. 6000 km átmérőjű. A Jupiter ellenben 140 ezer km átmérőjű, míg a Szaturnusz 120 ezer km. Tömegük is jelentősen nagyobb: a Jupiter 318 Földtömeg, a Szaturnusz 95. A Naprendszerben azonban vitathatatlanul a Nap uralkodik. Átmérője kerekítve 1,4 millió km, tömege pedig a Jupiterének 1000-szerese.

Kilépve a Naprendszerből a csillagok világába, a Nap egy átlagos csillagnak számít. Vannak nála jóval nagyobbak és kisebbek is. Vegyünk néhány példát. A Szíriusz, az égbolt legfényesebb csillaga1,8-szor nagyobb mint a Nap, tömege 2,4-szerese. Az Alfa Centauri A 1,3-szor nagyobb, míg az Alfa Centauri B 0,9-szerese a Napnak (Kentaúr csillagkép). Ellenben az Antares a Skorpió csillagképben 10-szeres Naptömegű, és átmérője 390-szerese a Napnak. Az Aldebaran a Bika csillagképben 4-szeres Naptömegű és 72-szerese az átmérője a Napénak. Persze vannak 10, sőt akár 100 Naptömegű óriáscsillagok is.


A Galaxisunk középpontjában lévő fekete lyuk több 10-szer nagyobb átmérőjű mint a Nap, és a tömege több millió Naptömeg. Más galaxisok középpontjában lévő fekete lyukak még ettől is nagyobbak lehetnek. Ezek a szupernagy fekete lyukak. Egy átlagos, a csillag pusztulásakor keletkezett fekete lyuk ugyanis mindössze néhány km átmérőjű és általában 8-10 Naptömeg körüli.

A Galaxisunkban, a Tejútban található fényes gázködök jóval nagyobbak. A Rák köd a Bika csillagképben kb. 10 fényév átmérőjű. Egy szupernova robbanással keletkezett. A Sas köd a Kígyó csillagképben, ahol most csillagok születnek éppen, átmérője az 40 fényévet is meghaladja. Tömege akkora, hogy akár több száz csillag is keletkezhet belőle. A Rozetta köd szintén hatalmas, központi része 32 fényév átmérőjű.

A következő lépés a galaxisok világa. A Tejút egy átlagos galaxis. Átmérője 100 ezer fényév. Vannak nála kisebbek és nagyobbak is. Szomszédunk, a Magellán felhő (galaxis) jóval kisebb, mint a Tejút, kevesebb csillagot is tartalmaz. Ellenben az Androméda galaxis jó másfélszer nagyobb mint a Tejút. Közelünkben az egyik legnagyobb galaxis az M87. Ez egy elliptikus galaxis, nincsenek szép spirálkarjai, mint a Tejútnak, valószínűleg több galaxis összeolvadásából keletkezett. Olyan nagy, hogy a Tejút az M87 felé zuhan.

A galaxisok halmazokat, a halmazok szuperhalmazokat alkotnak. A mi Galaxisunk, a Tejút a Lokális-halmaz tagja, más halmazok például a Lövedék halmaz 5,3 millió fényév átmérőjűek. A Virgo-Coma szuperhalmaz több tízmillió fényév átmérőjű. Végül a szuperhalmazok falakba tömörülnek, melyek között hatalmas ürességek tátonganak, ahol szinte egyetlen galaxis sincs. A legnagyobb ilyen képződmény 1 milliárd fényév átmérőjű. Maga a látható Világegyetem pedig mintegy 13 milliárd fényév sugarú gömb, melyben szuperhalmazok és falak sokasága található. 100 milliárd galaxis alkotja ezt a szövedéket.

-Garzó László-

2014. január 9.

Hozzászólások