A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára és a Kecskeméti Katona József Múzeum konferencia-napjai az I. világháború első centenáriumi évében – Kecskemét, 2014. október 20-21.

kecskemet8

Helyszín: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyének Díszterme (Kecskemét, Rákóczi út 1.)

I.    nap, október 20., hétfő
XV. Levéltári Nap: HÁTORSZÁGBAN. KECSKEMÉT AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN

10:00 Köszöntők
Elnök: Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin (Kecskeméti Katona József Múzeum, igazgatóhelyettes, jogász – néprajzkutató – történész muzeológus)

10:30–10:50
Dr. Tóth Szilárd levéltáros (MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára)
Sorozások és felmentések Kecskeméten az első világháborúban

10:50–11:10
Péterné Fehér Mária főlevéltáros (MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára) – A kecskeméti városvezetés helytállása az első világháború éveiben

11:10–11:30
Dr. Rigó Róbert főiskolai docens (Kecskeméti Főiskola)
A kecskeméti sajtó az első világháború időszakában

11:30–11:50
Dr. Gyenesei József igazgatóhelyettes (MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára) Kecskemét hadikiadásai az első világháború idején

cifra09283

Szünet
12:10–12:40
Tárlatvezetés

12:40–13:00
Sóber Péter levéltáros (MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára)
Hadifoglyok Kecskeméten az első világháború éveiben

13:00–13:20
Hajagos Csaba levéltáros (MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára)
„Muszka golyó fúrta át a tenyerem.” Kecskemét város szerepe az első világháborúban megsérült, rokkanttá vált katonák gyámolításában

13:20–13:40
Szabó Bence mb. levéltár- igazgató (MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára) – Egy megszállás anatómiája. A Román Királyi Hadsereg Kecskeméten

Vita, hozzászólások

berukkoltunk1

II.    nap, 2014. október 21., kedd

9:00 – 9:30  Regisztráció
9:30- 9:45 Köszöntés
Szakmai megnyitó: Dr. Kovács Vilmos ezredes (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, parancsnok)

1.    Elnök: Szabó Bence mb. levéltár-igazgató (MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára, levéltáros)

9:45 – 10:05
Dr. Ravasz István alezredes (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, kiemelt főtiszt): – A Nagy Háború kitörésének körülményei, illetve elkerülhető volt-e a XX. századi világháború?

10:05 – 10:25
Dr. Sallai Gergely (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, történész muzeológus, osztályvezető) – Első világháborús osztrák-magyar katonai kitüntetések és jelvények kecskeméti szemszögből

farkasistvan2

Farkas István képe

10:25 – 10:45
Dr. Katona Csaba (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs) – Naplók, levelek, visszaemlékezések: a magániratok az első világháború kutatásában

10:45 – 11:05
Dr. habil Nagy Janka Teodóra (PTE-IGYFK, dékán-helyettes, főiskolai tanár, Társadalomtudományi Intézet mb. vezetője)
„Mint a repeszgránát”: az I. világháború hatása a népi jogéletre avagy a népi jogszokások dinamikája

11:05 – 11:20: Kávészünet
11:20 – 11:40
Bognár Anikó (Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye vezetője, néprajzkutató – történész muzeológus) – Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin (Kecskeméti Katona József Múzeum, igazgatóhelyettes, jogász – néprajzkutató – történész muzeológus)
Tárgy – lélek – ember.  Avagy muzeológia – módszertan – értékközvetítés.

11:40 – 12:00
Pánya István (Kecskeméti Katona József Múzeum, térinformatikus)
Térképészet és távérzékelés az első világháború idején

12:00– 12:20
Perger Gyula (Kuny Domokos Múzeum, igazgató, néprajzkutató-irodalomtörténész) – Egy vidéki hadifestő a Császári és királyi Sajtóhadiszállás szolgálatában: Juszkó Béla harctéri képei

mednyanszky2

Mednyánszky László katonák között

12:20 – 12:40
Ifj. Gyergyádesz László (Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjtemény vezetője, művészettörténész)
„Így! Most már lőhetnek… köszönöm!” – Mednyánszky László az I. világháborúban

12:40 – 12:55: Hozzászólások
12:55 – 13:55: Büféebéd. Megtekinthető a Hazatérnek c. kiállítás

2.    Elnök: Dr. Ravasz István alezredes (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, kiemelt főtiszt)

13:55 – 14:15
Dr. Koncz Ibolya Katalin (ME-ÁJK Jogtörténeti Tanszék, intézeti tanszékvezető) – Házasságok háborús helyzetben

14:15 – 14:35
Csáky Béla (Meritum Egyesület) – Murányi Gábor (Meritum Egyesület, elnök) – Egy civil szervezet szerepe az első világháború emlékezetének megőrzésében

14:35 – 14:55
Szebenyi István (Had- és Kultúrtörténeti Egyesület, elnök)
Civil szerepvállalás a világháborúk történetének kutatásában

mednyanszky3

Mednyánszky László képe

14:55 – 15:15
Polgár Zoltán (Had- és Kultúrtörténeti Egyesület)
Személyes élmények – Nemzetközi kutatás a Dolomit Barátok Egyesülete keretében a Kleiner Palon

15:15 – 15:35
Stencinger Norbert (Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, történész) – “Istenem, erősíts meg a nehéz órákban…” A katonák lelki életének gondozása a Nagy Háborúban

15:35– 15:50: Kávészünet
15:50 – 16:10
Rózsafi János (Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, kutató) – Kecskeméti bakák a Doberdó-fennsík védelmében

16:10 – 16:30
Pintér Tamás (Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, kuratóriumi elnök, történész-levéltáros) – Mindennapi élet a Doberdó mögött. A Segeti tábor

16:30 – 16:50
Molnár Tibor (Történelmi Levéltár, Zenta, levéltáros)
A császár és királyi 86. (szabadkai) gyalogezred harcai az 1914. szeptember-októberi időszakban az orosz hadszíntéren

mednyanszky4

Mednyánszky László képe

16:50 – 17:10
Körtvély Adrienne (divattervező, SYMBEL 2014-2018 kommunikációs project) – Divat és háború. ÁTTŰNÉS 1914

17:10 – 17:25 : Hozzászólások és a konferencia zárása

Tudnivalók: A helyszín megközelítése:
Tömegközlekedéssel távolból  érkezők: A konferencia helyszíne a vasútállomástól és a buszpályaudvartól legegyszerűbben gyalogosan kb. 12  perc sétával érhető el a Kodály Zoltán tér- Vasútkert-Rákóczi út vonalon a Főtér torkolatáig.
Parkolás: Térítésmentesen a KKJM  parkolójában, mindkét irányból a Bethlen körút felől  közelíthető meg.

Részvételi szándékukat október 18-án délig szíveskedjenek jelezni. (Információk, kapcsolat: dr. Kriston Vízi József, kvj@kkjm.hu ; phone: +36 20 226 87 19)

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap és Kecskemét Megyei Jogú Város kiemelten támogatta társult együttműködők segítségével.

Hozzászólások